Publikacije evropske pravosodne mreže

Dokumenti in vodniki za državljane in strokovnjake EU v zvezi s temami EPM v civilnih zadevah

Za okrepitev učinkovite uporabe instrumentov Unije je mreža pripravila tudi številne vodnike za državljane in strokovnjake. V teh vodnikih, ki so na voljo v jezikih Unije, boste našli koristne informacije, ki se lahko prenesejo iz razdelka EPM v civilnih zadevah na evropskem portalu e-pravosodje ali iz knjigarne EU Bookshop (za tiste, ki so bili objavljeni od leta 2014 naprej):

Ključni dokumenti

Odločba Sveta z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (2001/470/ES) (prečiščeno besedilo)

Poročilo Komisije z dne 10. marca 2016 o dejavnostih Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2016) 129 final)

Študija iz leta 2014 z naslovom Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters (Ocena dejavnosti Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah)

Sklepi Sveta o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah

Uvodni govor evropske komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věre Jourová 1. februarja 2017: Vzpostavljanje močnejše Evropske pravosodne mreže PDF (214 Kb) en

Delovni dokument o družinski mediaciji (november 2013) PDF (400 Kb) en

Evropska pravosodna mreža - Dobre prakse za zbiranje podatkov PDF (619 KB) EN

Publikacije evropske pravosodne mreže

Vodniki za državljane

Vodniki za strokovnjake

Vodič za državljane v čezmejnih civilnih sporih v Evropski uniji PDF (725 Kb) sl

Sodelovanje v civilnih zadevah na področju pravosodja v Evropski uniji PDF (1097 Kb) sl

Uporabniški priročnik za Evropski postopek v sporih majhne vrednosti PDF (1830 KB) sl

Praktični vodnik za izvajanje nove uredbe Bruselj II (2004) PDF (1575 Kb) sl

Vodnik za državljane : poenostavitev mednarodnega dedovanja z zakonodajo EU

Praktični vodnik za uporabo Uredbe Bruselj IIa (2014) PDF (1044 Kb) sl

Lažja izterjava dolgov v čezmejnih primerih v EU

Praktični vodnik za v sporih majhne vrednosti PDF (2377 KB) sl

Vodnik ne odraža dveh sprememb, ki sta začeli veljati 14. julija 2017. Prva sprememba dodaja možnost nadaljevanja postopka v primeru vložitve ugovora v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Druga sprememba razširja uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na zahtevke v vrednosti do 5 000 EUR.

Več informacij v zvezi s tem je na voljo v novem besedilu člena 17 Uredbe in člena 2 Uredbe (ES) št. 861/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421.


Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl


Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 PDF (527 Kb) sl


Praktični vodnik Za uporabo Uredbe o evropskem nalogu za izvršbo PDF (1085 Kb) sl


Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF (251 Kb) sl


Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja v mednarodnih sporih med delavcem in delodajalcem


Smernice za uporabo prilog iz Uredbe Sveta (ES) št 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah


Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja, za mednarodne potrošniške pogodbe

Druge publikacije, ki so pomembne za področje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah

Zbirka zakonodaje Evropske unije o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah - Izdaja 2018

Zbirka zakonodaje Evropske unije o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah - dodatek k izdaji iz leta 2017

Zbirka zakonodaje Evropske unije o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah - Izdaja 2017

e-knjiga Sveta Evropske unije: Civilno pravo – evropsko pravosodno sodelovanje

Smernice za dobro prakso na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok PDF (821 Kb) sl

Izzivi v postopkih posvojitve v Evropi: zagotavljanje največje koristi otroka PDF (4876 Kb) en

Praktičnega priročnika za socialne delavce na podlagi Konvencije o preživnini otrok iz leta 2007

Obrazložitveno poročilo o Haaškem protokolu z dne 23. novembra 2007 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti

Promocijsko gradivo

Poster EPM PDF (164 Kb) sl (na voljo za razširjanje)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Zadnja posodobitev: 01/03/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.