Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Като знаете какви са законовите изисквания, за да преминете дадена граница с детето си, ще избегнете случаи, в които може да бъдете счетен за „отвличащ“ родител.

Опитът показва, че в много случаи неправомерното отвеждане или невръщане (задържане) на дете е отчасти последица от незнанието на т.нар. „отвличащ родител“. Обикновено родителите не знаят условията, при които могат да се предвижват през граница с децата си, или стъпките, които трябва да предприемат, когато пътуват в чужбина законно с тях.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.