Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Undgå at blive en "bortførende" forælder ved at have kendskab til, hvordan man på lovlig vis flytter på tværs af grænserne med sine børn.

Erfaringerne viser, at uretmæssig fjernelse eller manglende tilbagegivelse (tilbageholdelse) af et barn ofte skyldes manglende viden hos den såkaldte bortførende forælder. Som regel kender forældre ikke de betingelser, der gælder, når de passerer grænser med deres barn, eller de foranstaltninger, de skal træffe, inden de lovligt kan rejse til udlandet med deres barn.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.