Moving/settling abroad with children

Avoid becoming an "abducting" parent by knowing how to move across borders with your children in a lawful way

Experience shows that in many cases, the wrongful removal or failure to return (retention of) a child results from lack of knowledge on the part of the so-called abducting parent. Usually parents do not know the conditions in which they can move across borders with their children or the steps they should take when travelling abroad with their child in a lawful way.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 26/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Βέλγιο

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Βάσει της βελγικής νομοθεσίας, το δικαίωμα αλλαγής του τόπου κατοικίας ανήλικου τέκνου υπάγεται στο πεδίο της γονικής μέριμνας. Κατά συνέπεια, μόνον αυτός/-οί που ασκεί/-ούν τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου έχει/έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλει/-ουν τον τόπο κατοικίας του.

Οι γονείς, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, είτε ζουν δηλαδή υπό την ίδια στέγη είτε όχι, ασκούν καταρχήν τη γονική μέριμνα από κοινού προς το συμφέρον του τέκνου (πρβλ. άρθρα 373 και 374 του Αστικού Κώδικα).

Ωστόσο, αν γονείς έχουν χωρίσει, είναι δυνατόν να ζητηθεί από το δικαστήριο να υπάρξει παρέκκλιση από την αρχή της κοινής γονικής μέριμνας. Τούτο συνεπάγεται ότι η άσκησή της ανατίθεται αποκλειστικά σε έναν από τους δύο βάσει δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας στον οποίο ανατίθεται η αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα που υπάγονται σε αυτήν και κατά συνέπεια και για τον τόπο κατοικίας του τέκνου μπορεί λοιπόν να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο γονέας από τον οποίο έχει αφαιρεθεί η κοινή γονική μέριμνα μπορεί να ζητήσει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο. Το δικαστήριο μπορεί όμως να εξαιρέσει από την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας ορισμένες αποφάσεις σχετικά με το τέκνο, για τις οποίες να απαιτείται η συναίνεση και του άλλου γονέα. Η επιλογή του τόπου κατοικίας του τέκνου μπορεί να αποτελεί μία από τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από κοινού στο πλαίσιο της αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας από έναν από τους δύο γονείς.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την προστασία του τέκνου, με την οποία τροποποιούνται οι όροι άσκησης της γονικής μέριμνας, η εν λόγω απόφαση υπερισχύει. Έτσι, είναι δυνατόν κανένας από τους δύο γονείς να μην έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν και οι δύο γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, για την αλλαγή του τόπου κατοικίας του τέκνου απαιτείται η συναίνεση και των δύο.

Όταν ένας από τους δύο γονείς ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα, με εξαίρεση όμως ορισμένες αποφάσεις, όπως είναι η επιλογή του τόπου κατοικίας του τέκνου, απαιτείται η συναίνεση και του άλλου γονέα. Ωστόσο, έναντι καλόπιστων τρίτων τεκμαίρεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των ασκούντων τη γονική μέριμνα όσον αφορά τον τόπο κατοικίας του τέκνου, αρμόδιο να επιτρέψει ή να αρνηθεί τη μεταφορά του τόπου κατοικίας σε άλλο κράτος είναι το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο.

Στο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να προσφύγει εκ των προτέρων ένας γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα για να αποτρέψει απόφαση που τον βρίσκει αντίθετο. Επίσης, ένας γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα μπορεί να προσφύγει εκ των υστέρων στο δικαστήριο κατά απόφασης που έχει ήδη λάβει ο άλλος γονέας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όταν η γονική μέριμνα ανατίθεται σε έναν μόνο γονέα, μόνον ο κάτοχός της μπορεί να ταξιδέψει με το τέκνο στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου, αλλά που διαθέτει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μ’ αυτό, μπορεί να ταξιδέψει μαζί του στο εξωτερικό μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας του κατόχου της γονικής μέριμνας ή ρητής άδειας του αρμόδιου δικαστηρίου.

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και το θέμα της κατοικίας του τέκνου δεν ρυθμίζεται από κάποια δικαστική απόφαση, ο κάθε γονέας μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με το τέκνο. Δεν δύναται όμως να αλλάξει τον τόπο κατοικίας του.

Τέλος, όταν η διαμονή του τέκνου ρυθμίζεται βάσει δικαστικής απόφασης, ο κάθε γονέας μπορεί να ταξιδεύει μ’ αυτό κατά την περίοδο που αυτό διαμένει μαζί του, εκτός εάν αυτό έχει απαγορευτεί ρητά από το δικαστήριο.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όμως, ενδείκνυται ο γονέας που ταξιδεύει με το τέκνο να φέρει σχετική άδεια με την υπογραφή του άλλου γονέα για την αποφυγή τυχόν δυσκολιών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Βουλγαρία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Όταν οι γονείς ασκούν το δικαίωμα επιμέλειας από κοινού και ο καθένας χωριστά, οφείλουν να αποφασίζουν από κοινού για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

Όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί, μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τόπο διαμονής, την επιμέλεια και την προσωπική επικοινωνία με το παιδί και να ζητήσουν από το επαρχιακό δικαστήριο (rayonen sad) που έχει αρμοδιότητα στη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού να εγκρίνει τη συμφωνία τους.

Όταν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά διευθετείται από το επαρχιακό δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα στη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού, το οποίο αποφασίζει για τον τόπο διαμονής του παιδιού, την άσκηση της επιμέλειας και του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Είτε οι γονείς ασκούν το δικαίωμα επιμέλειας από κοινού, είτε το δικαστήριο έχει εγκρίνει συμφωνία, είτε έχει εκδώσει απόφαση με την οποία αναθέτει την άσκηση της επιμέλειας σε έναν μόνο γονέα και ορίζει ότι ο τόπος διαμονής του παιδιού πρέπει να είναι μ’ αυτόν τον γονέα, είναι απαραίτητη επίσης η συναίνεση του γονέα που δεν ασκεί το δικαίωμα επιμέλειας για τη μετακίνηση του παιδιού εκτός του εδάφους της Βουλγαρίας, συναίνεση η οποία πρέπει να δοθεί γραπτώς με συμβολαιογραφικά θεωρημένη υπογραφή του γονέα [άρθρο 76 σημείο 9 του βουλγαρικού νόμου για τα έγγραφα ταυτότητας (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)].

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς διαφωνούν σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα, για την επίλυση της διαφοράς εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 127α του Οικογενειακού Κώδικα (Semeen kodeks) (SK) και, αν διαφωνούν σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 127 παράγραφος 2 ή του άρθρου 59 του SK.

Όταν το δικαστήριο υποκαθιστά τη γονική συναίνεση για την έκδοση διαβατηρίου και τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα (ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού), πρέπει να υπάρχει ειδικά προστατευόμενο συμφέρον του παιδιού να μετακινηθεί σε άλλη χώρα η μετακίνηση αυτή, με τη σειρά της, επιτρέπεται μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα, και για συγκεκριμένη χώρα ή σειρά χωρών που καθορίζονται εκ των προτέρων (π.χ. κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή για απεριόριστο αριθμό ταξιδιών εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος αλλά και για συγκεκριμένες χώρες.

Σύμφωνα με δεσμευτικές οδηγίες για την ερμηνεία του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ερμηνευτική απόφαση αριθ. 1/2016, της 3ης Ιουλίου 2017, για την ερμηνευτική υπόθεση αριθ. 1 του πινακίου της γενικής συνέλευσης του αστικού τμήματος του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (varhoven kassatzionen sad) του έτους 2016, το δικαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει οριστικά τη γονική συναίνεση και να επιτρέψει μετακινήσεις χρονικά και εδαφικά απεριόριστες.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ο βουλγαρικός νόμος για τα έγγραφα ταυτότητας απαιτεί τη συναίνεση του γονέα που δεν συνοδεύει το παιδί στο ταξίδι, η οποία πρέπει να δίνεται με συμβολαιογραφική δήλωση, ανεξάρτητα από τις ειδικές περιστάσεις της μετακίνησης του παιδιού σε άλλη χώρα.

Η μετακίνηση αυτή μπορεί να είναι προσωρινή, και στη συνέχεια το παιδί να επιστρέφει στη Βουλγαρία χωρίς να μεταφέρει τη διαμονή του σε άλλη χώρα. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν για τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό για εκδρομή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς, σπουδές, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, περίθαλψη κ.λπ., το δικαστήριο εξετάζει τον λόγο της αίτησης. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων να κρίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένος και πραγματικός κίνδυνος για το παιδί, το δικαστήριο καθορίζει τις παραμέτρους της άδειας. Σε περιπτώσεις προσωρινών μετακινήσεων του παιδιού σε άλλη χώρα, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος του παιδιού να ταξιδέψει και του δικαιώματος του γονέα για προσωπική επικοινωνία με το παιδί και, ακόμη και αν υπάρξει τέτοια σύγκρουση, αν η μετακίνηση είναι προς το συμφέρον του παιδιού, ο θιγόμενος γονέας πρέπει να υπομείνει τον προσωρινό αυτό περιορισμό του δικαιώματός του.

Ο σκοπός της μετακίνησης μπορεί να είναι επίσης η αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού σε άλλη χώρα. Όταν το δικαστήριο εξετάζει θέματα που αφορούν τη μετακίνηση παιδιού σε άλλη χώρα και, επομένως, την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων ταυτότητας, δεν θα πρέπει να επιτρέπει η άδεια μετακίνησης να οδηγεί σε αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού, εκτός αν η αίτηση άδειας μετακίνησης συνοδεύεται από αίτηση αλλαγής του τόπου διαμονής του παιδιού. Ο καθορισμός του τόπου διαμονής του παιδιού αντικατοπτρίζει το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού να ενσωματωθεί σε οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και προϋποθέτει διαρκή εγκατάσταση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Τσεχική ∆ηµοκρατία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ο γονέας που δεν έχει τη συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς, κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν συμφωνήσουν σε κάποιο σημαντικό ζήτημα για το παιδί, ιδίως όσον αφορά τα συμφέροντα του παιδιού, το δικαστήριο αποφασίζει κατόπιν αίτησης ενός εκ των γονέων (άρθρο 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε). Η μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα αντιμετωπίζεται ως σημαντικό ζήτημα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η μακροχρόνια μετακίνηση του παιδιού (δηλ. όχι για περιπτώσεις όπως είναι οι διακοπές) απαιτεί πάντα τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, εκτός αν ο συγκεκριμένος γονέας έχει απαλλαγεί από τη γονική μέριμνα πλήρως ή εν μέρει. Η συγκατάθεση των γονέων απαιτείται ανεξάρτητα από το κατά πόσον ένα δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί επί της γονικής μέριμνας (ρυθμίσεις για την παιδική φροντίδα) ή εάν δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για την παιδική φροντίδα. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ έγγαμων και άγαμων γονέων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση, η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να υποκατασταθεί από δικαστική απόφαση (άρθρο 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όχι. Κατά κανόνα, η προσωρινή μετακίνηση του παιδιού, π.χ. για να περάσει τις διακοπές του με έναν από τους γονείς του, δεν αντιμετωπίζεται ως σημαντικό ζήτημα κατά την έννοια του άρθρου 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Γερµανία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Το ζήτημα του τόπου μόνιμης κατοικίας του τέκνου διέπεται από τις νομικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου και, ως εκ τούτου, αποτελεί μέρος της πραγματικής επιμέλειας του τέκνου (άρθρο 1631 παράγραφος 1 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB). Το ζήτημα αυτό, όπως και η ευθύνη για τη διαχείριση της περιουσίας του τέκνου, εμπίπτει στο πλαίσιο της γονικής μέριμνας, δυνάμει του άρθρου 1626, παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα.

Η μόνιμη κατοικία αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας —σε αντιδιαστολή, παραδείγματος χάριν, με τη σύντομη παραμονή για διακοπές σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα— υπό την έννοια του άρθρου 1687 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του BGB, για την οποία απαιτείται κοινή συμφωνία και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Επομένως, ο γονέας πρέπει να ζητά τη συναίνεση του έτερου γονέα προκειμένου να μετακομίσει στο εξωτερικό με το τέκνο, εκτός εάν έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα ή τουλάχιστον το αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του έτερου γονέα για τη μετακίνηση του τέκνου στην αλλοδαπή απαιτείται σε περίπτωση που οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα (ή το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου) (πρβλ. επίσης απάντηση στο ερώτημα 1).

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Η μετακίνηση του τέκνου για μόνιμη διαμονή στην αλλοδαπή είναι νόμιμη αφενός εάν ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει με το τέκνο έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα ή τουλάχιστον το αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν οι γονείς διαφωνούν για το εν λόγω ζήτημα, το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών μπορεί, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των γονέων, να χορηγήσει σε έναν εκ των γονέων το δικαίωμα να αποφασίσει επί της μετακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 1628 του BGB. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις και τις πρακτικές λεπτομέρειες σε κάθε περίπτωση, καθώς και τα έννομα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών (άρθρο 1697a του BGB).

Επιπλέον, κάθε γονέας που δεν συγκατοικεί με τον άλλον γονέα μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων, κατά το άρθρο 1671 παράγραφος 1 του BGB, για να του ανατεθεί αποκλειστικά η πλήρης γονική μέριμνα ή τμήμα της γονικής μέριμνας, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου. Το δικαστήριο κρίνει δεκτή την αίτηση εάν συμφωνεί ο άλλος γονέας (εκτός εάν το τουλάχιστον 14 ετών τέκνο αντιλέξει) ή εάν η (μερική) άρση της κοινής γονικής μέριμνας και η (μερική) μεταβίβαση του δικαιώματος γονικής μέριμνας στον αιτούντα γονέα πιθανολογείται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, ο γονέας μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για τον τόπο διαμονής του τέκνου.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ο γονέας που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα δικαιούται να μεταβαίνει με το τέκνο στην αλλοδαπή ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα όποτε το επιθυμεί. Αντιθέτως, οι γονείς που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα πρέπει καταρχήν να αποφασίζουν από κοινού όσον αφορά τυχόν τέτοιες μετακινήσεις (άρθρο 1627 του BGB). Όταν οι γονείς που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα κατοικούν χωριστά, πρέπει να αποφασίζουν από κοινού, εάν το σχεδιαζόμενο ταξίδι δεν αποτελεί καθημερινό ζήτημα αλλά ζήτημα μείζονος σημασίας (άρθρο 1687 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του BGB). Ο γονέας με τον οποίο διαμένει συνήθως το τέκνο δικαιούται να λαμβάνει μόνος του αποφάσεις σχετικά με τα καθημερινά ζητήματα (άρθρο 1687 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του BGB). Σύμφωνα με το άρθρο 1687 παράγραφος 1 εδάφιο 4 του BGB, ο έτερος γονέας μπορεί να αποφασίζει μόνος του μόνο για ζητήματα πραγματικής επιμέλειας. Η νομοθεσία δεν διευκρινίζει εν προκειμένω ποια είναι τα ζητήματα μείζονος σημασίας και ποια είναι τα καθημερινά ζητήματα ή τα ζητήματα πραγματικής επιμέλειας. Ο προσδιορισμός τους εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Καταρχήν, τόσο ο γονέας με τον οποίο διαμένει συνήθως το τέκνο όσο και ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους σχετικά με το ζήτημα των σύντομων ταξιδιών στο εξωτερικό, εκτός εάν πρόκειται για ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές με πολιτικές αναταραχές. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων τον γονέα που ασκεί κατά κύριο λόγο την επιμέλεια για τον προορισμό του ταξιδιού. Ο γονέας που ασκεί κατά κύριο λόγο την επιμέλεια μπορεί να αποφασίζει μόνος σχετικά με τη συνήθη ιατρική αγωγή. Ωστόσο, εάν το τέκνο χρειάζεται να μεταφερθεί σε άλλη χώρα για να υποβληθεί σε ιατρική αγωγή, δεν θα πρόκειται κατά κανόνα πλέον για συνήθη αγωγή.

Ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα δεν έχει ούτε το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας έχει, δυνάμει του άρθρου 1687a του BGB, τις ίδιες εξουσίες με τον γονέα που συνασκεί τη γονική μέριμνα χωρίς το τέκνο να διαμένει συνήθως μαζί του (άρθρο 1687 παράγραφος 1 εδάφιο 4).

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Εσθονία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Γενικά, οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, δηλαδή και οι δύο γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού και ομοφώνως, με γνώμονα τη συνολική ευημερία του παιδιού. Βασική αρχή είναι ότι οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα ισότιμα, δηλαδή έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα παιδιά τους. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει το δικαίωμα απόφασης για τον τόπο κατοικίας του παιδιού, όπως και για το αν θα ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Επομένως, αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, και οι δύο γονείς έχουν το ίδιο δικαίωμα να αποφασίσουν αν το παιδί μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη χώρα ή όχι. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα, το παιδί δεν μπορεί να μετακινηθεί στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, βασική αρχή είναι ότι απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν, κατά την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, οι γονείς αδυνατούν να συμφωνήσουν σε θέμα μείζονος σημασίας για το παιδί - συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού σε άλλο κράτος, εφόσον χρειάζεται - το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει στον ένα γονέα το δικαίωμα να αποφασίσει επί του θέματος.

Έτσι, αν ένας γονέας δεν συμφωνεί με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, μολονότι είναι αναγκαίο, ο άλλος γονέας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να λάβει την άδεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να λάβει μονομερώς την απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον γονέα στον οποίο χορηγεί το δικαίωμα απόφασης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα ισχύει ο ίδιος κανόνας, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ή το λόγο απόφασης για τον τόπο κατοικίας του παιδιού. Έως τον τερματισμό της από κοινού γονικής μέριμνας ή έως ότου το δικαστήριο χορηγήσει σε έναν γονέα το δικαίωμα να αποφασίσει για τον τόπο κατοικίας του παιδιού, και οι δύο γονείς εξακολουθούν να έχουν ίδιο δικαίωμα απόφασης σχετικά με την προσωρινή η μόνιμη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ιρλανδία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν έχει επιμέλεια (guardianship) του παιδιού και εφόσον δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που να απαγορεύουν τη μετακίνηση του παιδιού χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί στα δικαστήρια αίτηση για την επιμέλεια (guardianship) την καθημερινή φροντίδα (custody) ή την προσωπική επικοινωνία (access) πριν από τη μετακίνηση του παιδιού / των παιδιών από τη χώρα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Στην περίπτωση που ο άλλος γονέας έχει επιμέλεια (guardianship) του παιδιού

και/ή

στην περίπτωση που η μετακίνηση του παιδιού θίγει δικαιώματα καθημερινής φροντίδας (custody) και/ή δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας (access)

και/ή

στην περίπτωση που δικαστική απόφαση όρισε ειδικά ότι η συναίνεση του άλλου γονέα ή οποιουδήποτε άλλου κατονομαζόμενου προσώπου αποτελεί προϋπόθεση της μετακίνησης του παιδιού σε άλλο κράτος.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο να επιτρέψει τη νόμιμη μετακίνηση του παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ελλάδα

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Νόμιμη μετακίνηση τέκνου από γονέα σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που την επιμέλεια ασκεί μόνο ο γονέας που μετακινεί το τέκνο και υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση όπου η μετακίνηση του παιδιού είναι απαραίτητη αλλά ο γονέας δεν συναινεί σε αυτή, το δικαστήριο καλείται να κρίνει την κατάσταση με βάση το συμφέρον του παιδιού και να αποφανθεί της μετακίνησης ή μη.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για προσωρινή μετακίνηση λόγω διακοπών είτε μόνιμη μετακίνηση σε άλλο κράτος ισχύουν κατά περίπτωση οι κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη συναίνεση του γονέα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ισπανία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Όταν έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα, η οποία νοείται ως το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των γονέων έναντι των ανήλικων παιδιών, και η οποία, σε περίπτωση ρήξης της έγγαμης σχέσης, είναι εντελώς ανεξάρτητη από τα δικαιώματα επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως από το ποιος γονέας έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και από το ποιος γονέας έχει το δικαίωμα επιμέλειας.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση διαφωνίας, όταν είναι αναγκαία η συναίνεση του άλλου γονέα και ο γονέας δεν συναινεί, αρμόδια να επιτρέψει τη μετακίνηση είναι η δικαστική αρχή.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης είναι διαφορετικοί από τους κανόνες που διέπουν τη μόνιμη μετακίνηση. Όταν η μετακίνηση του ανηλίκου γίνεται για συνήθη υγειονομική περίθαλψη, διακοπές ή παρόμοιες περιστάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τον γονέα με τον οποίο βρίσκεται ο ανήλικος τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε είναι ο γονέας που έχει την επιμέλεια, είτε ο γονέας που έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι και τα διαστήματα διαμονής του ανηλίκου με τον κάθε γονέα. Η έγκριση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα απαιτείται μόνο όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του ανηλίκου όπως, για παράδειγμα, η μόνιμη μετακίνηση.

Η άδεια εξόδου του ανηλίκου από την επικράτεια της χώρας με κοινή συναίνεση των δύο γονέων μπορεί να υποβληθεί σε τμήμα της πολιτοφυλακής (Guardia Civil) ή σε αστυνομικό τμήμα (Policía Nacional), σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα

(Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menores.pdf).

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Γαλλία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, ο καθένας τους μπορεί να ταξιδέψει με το παιδί χωρίς τη ρητή συναίνεση του άλλου γονέα, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Εάν, ωστόσο, ένας από τους δύο γονείς αρνηθεί ρητά να συναινέσει στο ταξίδι και δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων προς επίλυση της διαφοράς.

Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, κανένας από τους δύο δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Εάν ο ένας γονέας ασκεί μόνος τη γονική μέριμνα, δεν είναι αναγκαία η ρητή ή τεκμαιρόμενη συναίνεση του άλλου γονέα, είτε για διακοπές είτε για εγκατάσταση στο εξωτερικό. Ο άλλος γονέας πρέπει ωστόσο να ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 373-2-1 του αστικού κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα πρέπει να ενημερώνεται για τις σημαντικές επιλογές που αφορούν τη ζωή του παιδιού.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Μετακίνηση για διακοπές:

Για να αντιταχθεί στη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό από τον έναν γονέα, ο άλλος γονέας, εφόσον ασκεί και αυτός τη γονική μέριμνα, μπορεί να υποβάλει στις νομαρχιακές υπηρεσίες ένσταση επί της εξόδου από τη χώρα η οποία ισχύει για 15 ημέρες και/ή να ζητήσει από τον δικαστή οικογενειακών διαφορών απαγόρευση εξόδου από τη χώρα χωρίς την άδεια και των δύο γονέων (άρθρο 373-2-6 του αστικού κώδικα), η οποία ισχύει μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού ή την έκδοση νέας απόφασης. Το μέτρο απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα χωρίς την έγκριση και των δύο γονέων συνεπάγεται ότι το παιδί δεν επιτρέπεται να βγει από τη χώρα. Οι γονείς μπορούν ωστόσο να δώσουν κατ’ εξαίρεση τη συγκατάθεσή τους για συγκεκριμένο ταξίδι του παιδιού, μόνο του ή με τον έναν γονέα, υποβάλλοντας σχετική δήλωση σε αξιωματικό της δικαστικής αστυνομίας (υποβάλλεται κανονικά 5 ημέρες πριν από το ταξίδι). Εάν ο ένας γονέας αρνηθεί να υποβάλει δήλωση έγκρισης, ο άλλος γονέας μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να ζητήσει την άρση της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα ή την έκδοση κατ’ εξαίρεση άδειας ώστε το παιδί να βγει από τη χώρα.

Μετακίνηση με σκοπό την αλλαγή κατοικίας:

Ακόμη και όταν δεν υπάρχει ένσταση επί της εξόδου από τη χώρα ή απαγόρευση αυτής της εξόδου, εάν η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος αποσκοπεί στην αλλαγή της κατοικίας του παιδιού, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα, εκτός εάν ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, μπορεί να μετακομίσει χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, αλλά πρέπει να τον ενημερώσει γι’ αυτή τη νέα και σημαντική για το παιδί κατάσταση.

Εάν ο γονέας αγνοήσει την έλλειψη συγκατάθεσης του άλλου γονέα, ο δεύτερος μπορεί να υποβάλει αίτημα επιστροφής του παιδιού με το αιτιολογικό της παράνομης μετακίνησης βάσει της σύμβασης της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να κινείται στο κράτος στο οποίο έχει μετακινηθεί το παιδί, με τη βοήθεια, εάν χρειαστεί, των κεντρικών αρχών που έχουν συσταθεί κατ᾽ εφαρμογή της σύμβασης.

Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της μετακίνησης, και εκτός των ειδικών περιπτώσεων απαγόρευσης και ένστασης επί της εξόδου από τη χώρα, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται από τον γονέα που βγαίνει από τη χώρα με το παιδί να αποδείξει τη ρητή συγκατάθεση του άλλου γονέα, η ύπαρξη της οποίας τεκμαίρεται έναντι τρίτων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που ένας γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα αρνηθεί να συναινέσει στο ταξίδι, ο γονέας που επιθυμεί να ταξιδέψει με το παιδί μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ώστε να επιτραπεί στο παιδί να βγει από τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα χωρίς την άδεια και των δύο γονέων.

Παρομοίως, εάν η μετακίνηση του παιδιού συνίσταται στην πραγματικότητα σε αλλαγή κατοικίας, ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει με το παιδί πρέπει, σε περίπτωση άρνησης του άλλου γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, να προσφύγει στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων του τόπου κατοικίας του παιδιού πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ προσωρινής και μόνιμης μετακίνησης. Γίνεται παραπομπή στα προηγούμενα σημεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Κροατία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο ακόλουθων περιπτώσεων, όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί του σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα:

α) ο γονέας που θέλει να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος είναι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί και

β) ο γονέας που θέλει να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος είναι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί αλλά ο οποίος διατηρεί προσωπική επικοινωνία με το παιδί.

α) Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί μετά το διαζύγιο μπορεί, στο πλαίσιο της καθημερινής μέριμνας του παιδιού με το οποίο διαμένει, να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος (π.χ. για μονοήμερη εκδρομή), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει έτσι το δικαίωμα του άλλου γονέα να διατηρεί προσωπική επικοινωνία με το παιδί, σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 119 του νόμου περί οικογένειας (Obiteljski zakon) [Επίσημη Εφημερίδα (Narodne novine) αριθ. 103/15, στο εξής ObZ 2015.]. Πράγματι, ανεξαρτήτως του αν οι γονείς ασκούν την επιμέλεια από κοινού ή αποκλειστικά, καθένας από τους γονείς έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αυτόνομα καθημερινές αποφάσεις που αφορούν το παιδί κατά το διάστημα που το παιδί διαμένει μ’ αυτόν (άρθρο 110 του ObZ 2015). Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια μετά το διαζύγιο (άρθρο 104 του ObZ 2015), τότε οι σημαντικές αποφάσεις για το παιδί πρέπει να λαμβάνονται με συναίνεση (άρθρο 108 του ObZ 2015). Στον βαθμό που η προσωρινή μετακίνηση σε άλλη χώρα (π.χ. για μονοήμερη εκδρομή) δεν έχει σκοπό την αλλαγή του τόπου προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού και, επομένως, δεν αφορά βασικά ατομικά δικαιώματα του παιδιού, τα οποία απαριθμούνται εξαντλητικά στο άρθρο 100 του ObZ 2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 παράγραφος 2 του ObZ 2015. Το ίδιο θα ίσχυε και σε περίπτωση που ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί μετά το διαζύγιο ασκεί εν μέρει αποκλειστική επιμέλεια (άρθρο 105 του ObZ 2015). Ωστόσο, αν ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί μετά το διαζύγιο ασκεί τη συνολική αποκλειστική επιμέλεια βάσει δικαστικής απόφασης, τότε δεν χρειάζεται η συναίνεση του άλλου γονέα για προσωρινή μετακίνηση με το παιδί σε άλλη χώρα (άρθρο 105/5 του ObZ 2015).

β) Όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί μετά το διαζύγιο, αλλά ο οποίος διατηρεί προσωπική επικοινωνία με το παιδί, επιθυμεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος, μπορεί να το πράξει με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προσωρινή μετακίνηση σε άλλη χώρα (π.χ. μονοήμερη εκδρομή), κατά το χρονικό διάστημα που ασκεί το δικαίωμα άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί (άρθρο 121 του ObZ 2015), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ούτε έχει περιοριστεί το δικαίωμα αυτό βάσει δικαστικής απόφασης (άρθρα 123-126 του ObZ 2015). Πράγματι, ανεξαρτήτως του αν οι γονείς ασκούν την επιμέλεια από κοινού ή αποκλειστικά, καθένας από τους γονείς έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αυτόνομα καθημερινές αποφάσεις που αφορούν το παιδί κατά το διάστημα που το παιδί διαμένει μ’ αυτόν (άρθρο 110 του ObZ 2015). Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια μετά το διαζύγιο (άρθρο 104 του ObZ 2015), τότε οι σημαντικές αποφάσεις για το παιδί πρέπει να λαμβάνονται συναινετικά (άρθρο 108 του ObZ 2015). Στον βαθμό που η προσωρινή μετακίνηση σε άλλη χώρα κατά το χρονικό διάστημα που ασκείται το δικαίωμα άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί (π.χ. για μονοήμερη εκδρομή) δεν έχει σκοπό την αλλαγή του τόπου προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού και, επομένως, δεν αφορά βασικά ατομικά δικαιώματα του παιδιού, τα οποία απαριθμούνται εξαντλητικά στο άρθρο 100 του ObZ 2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 παράγραφος 2 του ObZ 2015. Το ίδιο θα ίσχυε και σε περίπτωση που ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί μετά το διαζύγιο ασκεί εν μέρει αποκλειστική επιμέλεια (άρθρο 105 του ObZ 2015), επειδή ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί έχει την ελευθερία και το δικαίωμα να εκπροσωπεί το παιδί στα καθημερινά πράγματα για όσο διάστημα το παιδί μένει μαζί του (σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112, σε συνδυασμό με το άρθρο 105/1 του ObZ 2015).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τονίζεται η σημασία των διατάξεων του άρθρου 111 του ObZ 2015. Πράγματι, και οι δύο γονείς, ανεξαρτήτως του αν ασκούν από κοινού ή αποκλειστικά την επιμέλεια, είναι υποχρεωμένοι να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το παιδί, επομένως και πληροφορίες για τυχόν μετακίνησή τους με το παιδί στο εξωτερικό. Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για νομική υποχρέωση των γονέων, η διέλευση των εθνικών συνόρων προϋποθέτει ότι το παιδί ή καθένας από τους γονείς θα πρέπει να είναι κάτοχος προσωπικών και άλλων εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να έχει μαζί του.

Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς θεωρεί ότι ο άλλος γονέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω προσωρινή μετακίνηση με το παιδί στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο, στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, να διατάξει την επιβολή οποιουδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 418 του ObZ 2015, με τα οποία κατοχυρώνεται η εκτέλεση της απόφασης για τη διατήρηση προσωπικής επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα, ή την επιβολή οποιουδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 419 του ObZ 2015, με τα οποία κατοχυρώνεται η επιστροφή του παιδιού.

Η πιο επιθυμητή λύση είναι να καταλήξουν οι γονείς σε συναινετική συμφωνία γι’ αυτά και για άλλα παρόμοια ζητήματα την οποία θα μπορούν στη συνέχεια να εντάξουν στο σχέδιο για την άσκηση της κοινής επιμέλειας (άρθρο 106/3 του ObZ 15).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Για κάθε (μόνιμη) μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, η οποία θα είχε ως σκοπό την αλλαγή του τόπου προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων. Ανεξαρτήτως του αν οι γονείς ασκούν την επιμέλεια από κοινού ή αν ένας από τους δύο ασκεί την εν μέρει αποκλειστική επιμέλεια, ο γονέας ο οποίος μετακινεί το παιδί σε άλλο κράτος με σκοπό να αλλάξει τον τόπο προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού οφείλει να λάβει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα (άρθρα 100 και 108 του ObZ 2015). Ωστόσο, όταν ένας από τους γονείς ασκεί συνολική αποκλειστική επιμέλεια, είναι δυνατόν να μην χρειάζεται ο γονέας αυτός τη συναίνεση του άλλου γονέα για να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος με σκοπό την αλλαγή της προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού (άρθρο 105/5 του ObZ 15).

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν ο γονέας που μετακινεί το παιδί σε άλλο κράτος επιθυμεί να αλλάξει τον τόπο προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού και δεν μπορεί να λάβει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα, τότε αποφασίζει το δικαστήριο, στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, ποιος από τους γονείς εκπροσωπεί στην υπόθεση αυτή το παιδί με γνώμονα την προστασία της ευημερίας του παιδιού (άρθρα 100/5 και 478/1 του ObZ 2015). Πριν από την έναρξη της προαναφερόμενης εξωδικαστικής διαδικασίας στο δικαστήριο, θα πρέπει να διεξαχθεί υποχρεωτική εξωδικαστική οικογενειακή διαβούλευση, κατά την οποία μια ομάδα ειδικών του κέντρου κοινωνικής μέριμνας θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους γονείς και το παιδί να καταλήξουν σε συναινετική απόφαση για το θέμα αυτό (άρθρο 481 του ObZ 2015 - εξωδικαστική διαδικασία υποχρεωτικής οικογενειακής διαβούλευσης ως διαδικαστικός όρος για την κίνηση διαδικασίας του άρθρου 100/5 του ObZ 2015). Αν κατά τη διαδικασία υποχρεωτικής οικογενειακής διαβούλευσης οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν, αποφασίζει το δικαστήριο για το θέμα αυτό, στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη του τα ακόλουθα: την ηλικία και τη γνώμη του παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί προσωπική επικοινωνία με τον άλλο γονέα, την ετοιμότητα και την προθυμία των γονέων να συνεργαστούν κατά την άσκηση της επιμέλειας, την προσωπική κατάσταση των γονέων, την απόσταση μεταξύ της μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας των γονέων και του τόπου στον οποίο πρέπει να μετακομίσει το παιδί και τη συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ των τόπων αυτών, καθώς και το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των γονέων (άρθρο 484 του ObZ 2015).

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση που ο ένας από τους γονείς ασκεί συνολική αποκλειστική επιμέλεια, δεν χρειάζεται η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος με σκοπό την αλλαγή του τόπου προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας του παιδιού, περίπτωση κατά την οποία η αντίθεση του άλλου γονέα δεν έχει νομική σημασία (άρθρο 105/5 του ObZ 2015).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως προαναφέρεται στις απαντήσεις στις ερωτήσεις 1 έως 3, ο ObZ 2015 ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το αν η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος είναι προσωρινή (π.χ. μονοήμερη εκδρομή, που δεν θίγει τα δικαιώματα του άλλου γονέα) ή μόνιμη, με σκοπό την αλλαγή της μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του παιδιού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ιταλία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει ένα παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση ή παρά τη θέληση του άλλου γονέα, όταν ο γονέας που μετακινεί το παιδί ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού ή όταν δικαστικό μέτρο επιτρέπει την εν λόγω μετακίνηση.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που αμφότεροι οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα και έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού ή αντιτίθεται σ’ αυτήν, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το παιδί πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικής άδειας στην αρμόδια δικαστική αρχή, η οποία μπορεί να είναι το αρμόδιο για ζητήματα επιτροπείας δικαστήριο (giudice tutelare) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία που αφορά τη γονική μέριμνα.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Για την προσωρινή μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό πρέπει να ελέγχεται ο λόγος της μεταφοράς. Εάν πρόκειται για σύντομες διακοπές, μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα εμπίπτει στη σφαίρα της καθημερινής ζωής και μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τη συναίνεση και των δύο γονέων.

Εάν η προσωρινή μεταβίβαση οφείλεται σε σημαντικό λόγο, για παράδειγμα γίνεται στο πλαίσιο ιατρικής θεραπείας, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Κύπρος

1 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα;

Μπορεί ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, εάν ο γονέας που μετακινεί ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα για το παιδί.

2 Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν και οι δύο γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα για το ανήλικο, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για να μετακινηθεί ένα παιδί σε άλλο κράτος. Η μετακίνηση χωρίς τη συναίνεση αποτελεί και ποινικό αδίκημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154.

3 Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρότι αυτή είναι επιβεβλημένη, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Η μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλο κράτος όταν δεν υπάρχει η συναίνεση του ενός γονέα που ασκεί γονική μέριμνα, μπορεί να γίνει με σχετική απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συγκατάθεσης.

Όταν δεν υπάρχει συναίνεση για την προσωρινή ή τη μόνιμη μετακίνηση, απαιτείται απόφαση του Δικαστηρίου. Όταν υπάρχει συναίνεση, δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο που να δίδεται αυτή η συναίνεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Λεττονία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Εάν ένα δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η διαμονή του τέκνου βρίσκεται σε άλλο κράτος, ο γονέας που μετακινεί το τέκνο για μόνιμη διαμονή στο εν λόγω κράτος δεν χρειάζεται τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Ο γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εάν ο γονέας που μετακινεί το τέκνο έχει δικαιώματα αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου, τα οποία που καθορίζονται με βάση συμφωνία μεταξύ των γονέων ή με δικαστική απόφαση.

Ο γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εάν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα έχουν ανασταλεί με απόφαση του οικογενειακού δικαστηρίου (bāriņtiesa) ή έχουν ανακληθεί με δικαστική απόφαση.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Ο γονέας του οποίου τα δικαιώματα επιμέλειας δεν έχουν ανασταλεί ή ανακληθεί μπορεί νομίμως να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος με τη συναίνεση του άλλου γονέα που έχει δικαιώματα επιμέλειας (κοινής ή αποκλειστικής).

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο με αίτημα να καθοριστεί ότι ο τόπος διαμονής του τέκνου βρίσκεται στο κράτος στο οποίο ο εν λόγω γονέας επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο.

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο με αίτημα να θεσπιστούν αποκλειστικά δικαιώματα επιμέλειας για τον ίδιο/την ίδια.

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του τέκνου, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει στο οικογενειακό δικαστήριο με αίτημα να ανασταλούν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα (όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι) ή μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο με αίτημα να ανακληθούν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα (εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Για μόνιμη μετακίνηση βλ. απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα.

Στην περίπτωση της προσωρινής μετακίνησης δεν απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Λιθουανία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η μετακίνηση τέκνου σε ξένη χώρα χωρίς τη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας μπορεί να γίνει μόνο σε προσωρινή βάση (π.χ. για διακοπές). Η αλλαγή χώρας διαμονής του τέκνου υπόκειται στη συναίνεση του άλλου γονέα ή σε δικαστική απόφαση που ορίζει τον τόπο κατοικίας του τέκνου σε ξένη χώρα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Εάν οι γονείς είναι έγγαμοι και ο γάμος δεν έχει λυθεί, ανεξαρτήτως του αν ζουν μαζί ή χωριστά, είναι απαραίτητη η συναίνεση και των δύο γονέων για την αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και έχει καθοριστεί η διαμονή του παιδιού με έναν από τους γονείς, για να μετακινηθεί το παιδί σε ξένη χώρα με σκοπό τη μόνιμη διαμονή απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα (μητρική), δεδομένου ότι ο καθορισμός του τόπου διαμονής του παιδιού με έναν από τους γονείς δεν παρέχει σε αυτόν (μητέρα) πρόσθετα δικαιώματα όσον αφορά το παιδί, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η απόφαση του δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ο τόπος διαμονής του παιδιού δεν έχει καθοριστεί στον ένα από τους γονείς του, ο πατέρας και η μητέρα έχουν ίσα δικαιώματα και απαιτείται η συναίνεση και των δύο για αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν δεν συναινεί ο άλλος γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα που επιθυμεί τη μετακίνηση οφείλει να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο θα καθορίσει τον τόπο διαμονής του παιδιού, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τον άλλο γονέα. Εάν ο τόπος διαμονής έχει ήδη καθοριστεί, ο γονέας προσφεύγει στο δικαστήριο για τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η λιθουανική νομοθεσία δεν απαιτεί πρόσθετη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας για την προσωρινή παραμονή του τέκνου στο εξωτερικό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Λουξεµβούργο

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Καταρχήν, η συγκατάθεση του άλλου γονέα δεν είναι απαραίτητη για την προσωρινή μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος. Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, μπορεί ο καθένας τους να ταξιδεύει με το παιδί χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου. Εάν, κατ’ εξαίρεση, ο ένας γονέας ασκεί τη γονική μέριμνα σε αποκλειστική βάση, η συγκατάθεση του άλλου γονέα, τεκμαιρόμενη ή ρητή, δεν είναι απαραίτητη.

Ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα μπορεί, κατά τη διάρκεια του δικαιώματος επικοινωνίας και φιλοξενίας, να πάρει το παιδί του για προσωρινές μετακινήσεις σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Προσωρινή μετακίνηση μικρής διάρκειας (π.χ. διέλευση των συνόρων για αγορές) ή προσωρινή μετακίνηση μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. κατά τις διακοπές) είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μετακίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του δικαιώματος επικοινωνίας και φιλοξενίας.

Τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης διαφέρουν ανάλογα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα προορισμού.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Για κάθε μόνιμη μετακίνηση του παιδιού ή για προσωρινή μετακίνησή του για σοβαρούς λόγους (π.χ. εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία) απαιτείται υποχρεωτικά η συγκατάθεση των δύο γονέων, αν ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού. Η μεταφορά της κατοικίας ή διαμονής στο εξωτερικό εξομοιώνεται με μόνιμη μετακίνηση και απαιτεί τη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Σε περίπτωση αποκλειστικής γονικής μέριμνας, δεν απαιτείται η συμφωνία του άλλου γονέα. Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του άλλου γονέα, το δικαίωμα επικοινωνίας μπορεί να προσαρμοστεί.

Για λόγους αποδείξεως, η συγκατάθεση των γονέων πρέπει να είναι γραπτή. Το σχετικό έγγραφο μπορεί να συντάσσεται από τους γονείς. Εάν ζητηθεί από το κράτος υποδοχής, οι γονείς μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να καταχωριστεί επίσημα η συγκατάθεσή τους.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Όταν ο ένας γονέας αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, αρμόδιο να αποφανθεί για αίτηση αναχώρησης του παιδιού στο εξωτερικό είναι το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως διευκρινίζεται στα σημεία 1 έως 3, οι διατάξεις διαφέρουν ανάλογα με το αν η μετακίνηση του παιδιού είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Για κάθε προσωρινή μετακίνηση στο εξωτερικό που πραγματοποιείται από παιδί το οποίο δεν συνοδεύεται από τους γονείς του, το παιδί πρέπει να έχει άδεια εξόδου από την επικράτεια (έγγραφο με το οποίο ο γονέας επιτρέπει την έξοδο του ανήλικου παιδιού του από το έδαφος του Λουξεμβούργου).

Έντυπα άδειας μετακίνησης υπάρχουν στη διάθεση των γονέων στους δήμους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δήμοι ζητούν για την έκδοση ενός τέτοιου εντύπου την καταβολή ειδικού τέλους διοικητικών εξόδων. Το ποσό αυτού του τέλους μπορεί να διαφέρει από δήμο σε δήμο.

Αν και το έντυπο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, πολλές αρχές άλλων χωρών το απαιτούν επί ποινή απαγόρευσης της εισόδου του παιδιού στο έδαφός τους.

Εάν το παιδί συνοδεύεται μόνο από έναν από τους γονείς του, είναι χρήσιμο να λαμβάνεται άδεια από τον άλλο γονέα, ενώ ορισμένες χώρες το απαιτούν.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.legilux.lu/
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justice.public.lu/fr.html#

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ουγγαρία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

A) Σε γενικές γραμμές, ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί του σε άλλο κράτος για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την πρόθεση να παραμείνει, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν καταστάσεις όπου:

  • οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα
  • ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα βάσει συμφωνίας μεταξύ των γονέων ή δικαστικής απόφασης, αλλά η γονική μέριμνα του άλλου δεν έχει περιοριστεί ή ανακληθεί από το δικαστήριο
  • το παιδί μεταφέρεται σε άλλο κράτος από τον γονέα στο πλαίσιο του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας κατά τον χρόνο που έχει οριστεί για άμεση επαφή με το παιδί, εκτός αν απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα δυνάμει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής κηδεμονίας.

B) Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος ακόμα και για μεγάλο διάστημα ή με την πρόθεση να παραμείνει, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εφόσον η γονική μέριμνα του άλλου γονέα έχει περιοριστεί ή ανακληθεί από το δικαστήριο.

Γ) Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο κηδεμόνας μπορεί επίσης να μετακινήσει ένα παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του γονέα, με την προϋπόθεση ότι η αρχή κηδεμονίας δεν έχει περιορίσει το δικαίωμά του/της για κάτι τέτοιο:

  • για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την πρόθεση να παραμείνει, εφόσον το παιδί βρίσκεται με ανάδοχη οικογένεια
  • εάν το παιδί βρίσκεται με τρίτο άτομο και η γονική ευθύνη του γονέα έχει, επομένως, ανασταλεί.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

A) Εάν ένας γονέας μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με πρόθεση να παραμείνει, είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • γονείς που ασκούν γονική μέριμνα από κοινού
  • έναν από τους γονείς που ασκεί τη γονική μέριμνα βάσει συμφωνίας μεταξύ των γονέων       ή δικαστικής απόφασης, χωρίς όμως η γονική μέριμνα του άλλου γονέα να έχει περιοριστεί ή ανασταλεί από το δικαστήριο

B) Αν το παιδί έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, ο κηδεμόνας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με την πρόθεση να παραμείνει μόνο με τη συναίνεση του γονέα.

Η αναχώρηση για άλλο κράτος με σκοπό τη συνέχιση σπουδών, για εργασία ή για παρόμοιο σκοπό θεωρείται ως παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν ο άλλος γονέας δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, ο γονέας μπορεί να ζητήσει να αποφασίσει επί του θέματος η αρχή κηδεμονίας. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση της αρχής κηδεμονίας για μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος υποκαθιστά τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Ένας γονέας που αιτείται τον ορισμό τόπου διαμονής σε άλλο κράτος πρέπει να συνάψει στην αίτησή του/της έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση, η συντήρηση και η φροντίδα του παιδιού, καθώς και η συνέχιση των σπουδών του/της εξασφαλίζονται στο άλλο κράτος (συνεπώς, συγκεκριμένα, μια αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανατροφής που εκδίδει η αλλοδαπή αρχή, ένα πιστοποιητικό σχολικής παρακολούθησης, εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών του γονέα, δήλωση αποδοχής). Κατόπιν αιτήματος του γονέα, η αρχή κηδεμονίας θα κανονίσει να λάβει αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανατροφής. Αν ο γονέας δεν έχει αρχίσει ακόμα να εργάζεται στο άλλο κράτος, η αρχή κηδεμονίας μπορεί να δεχτεί δήλωση από τον γονέα σχετικά με τις προσδοκώμενες αποδοχές του αντί για εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών.

Κατά την επίλυση της διαφοράς, η αρχή κηδεμονίας εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να επιβάλει δικαστική απόφαση ή απόφαση της αρχής κηδεμονίας που διευθετεί τη διατήρηση της άμεσης επαφής μεταξύ παιδιού και του γονέα που ζουν χωριστά, απουσία διεθνούς συνθήκης ή αμοιβαιότητας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως αναφέρεται στο σημείο 1., αν το ταξίδι στο εξωτερικό δεν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος ακόμα και χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις για τη διέλευση των συνόρων προκειμένου να ταξιδέψει το παιδί στο εξωτερικό (για παράδειγμα, το παιδί πρέπει να διαθέτει έγκυρο διαβατήριο).

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Μάλτα

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση, όμως η πιο συνήθης είναι ότι δεν χρειάζεται να ζητηθεί η συγκατάθεση του άλλου γονέα όταν είναι άγνωστη η κατοικία του. Το άρθρο 56 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να στερήσει από κάθε γονέα το δικαίωμα γονικής μέριμνας και, κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο γονέας που έχει τη φροντίδα και την επιμέλεια του παιδιού δεν χρειάζεται να ζητήσει τη συγκατάθεση του γονέα που έχει στερηθεί των δικαιωμάτων του.

Ωστόσο, ο γονέας πρέπει πάντοτε να διασφαλίζει ότι μπορεί να μεταφέρει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα ζητώντας χορήγηση άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το πολιτικό δικαστήριο (τμήμα οικογένειας).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Προκειμένου να μεταφέρει ένας γονέας το παιδί του βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η συγκατάθεση του άλλου γονέα είναι πάντοτε απαραίτητη, ιδίως όταν το δικαίωμα του άλλου γονέα παραβιάζεται με τη μεταφορά του παιδιού. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του παιδιού (σε αυτές περιλαμβάνονται η τοποθεσία, το περιβάλλον και η κουλτούρα στην οποία πρόκειται να μεγαλώσει το παιδί). Υπό τις περιστάσεις αυτές, ο γονέας που δεν δίνει τη συγκατάθεσή του μπορεί να αντιταχθεί, για διάφορους λόγους, στη μεταφορά, για παράδειγμα επικαλούμενος το γεγονός ότι μια τέτοια μεταφορά θα του στερήσει την πρόσβαση στο παιδί του.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για προσωρινή μεταφορά. Η συγκατάθεση του γονέα μπορεί να δοθεί ως εξής:

_Ο υπογεγραμμένος/ Η υπογεγραμμένη γονέας του/της________________________________________(όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας του ανηλίκου) επιτρέπω ο υιός μου/η κόρη μου(επιλέγεται το κατάλληλο) να εγκαταλείψει τη νήσο Μάλτα προς τον σκοπό_________________ _______________________________________ (αιτία αναχώρησης από το νησί για αόριστη χρονική περίοδο/για την περίοδο_______________(χρονική περίοδος) (επιλέγεται το κατάλληλο).

_________________________________

Υπογραφή, ακολουθούμενη από το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας του γονέα

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Κάτω Χώρες

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως ένα τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα μόνο στην περίπτωση που του έχει ανατεθεί η πλήρης γονική μέριμνα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Πριν από τη μετακίνηση του τέκνου σε άλλο κράτος απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα στην περίπτωση που οι δύο γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Στην περίπτωση που η μετακίνηση του τέκνου σε άλλο κράτος είναι απαραίτητη, αλλά ο άλλος γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα δεν συναινεί σε αυτή, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο να υποκαταστήσει την έλλειψη συγκατάθεσης [άρθρο 253Α, βιβλίο Ι του ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Burgerlijk Wetboek)]

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι, στις Κάτω Χώρες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή και για τη μόνιμη μετακίνηση. Εδώ υπάρχει το σχετικό έντυπο «toestemming om te reizen» (έντυπο συγκατάθεσης γονέα για ταξίδι ανηλίκου)PDF(288 Kb)nl. English versionPDF(298 Kb)en

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Αυστρία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

1.1 Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις γονέων και τέκνων υπέστη εκτεταμένη αναθεώρηση με τον νόμο του 2013 για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί των σχέσεων γονέων και τέκνων και της νομοθεσίας περί των ονομάτων (Kindschafts- und Namensrecht-Änderungsgesetz 2013) (BGBl I 2013/15), ο οποίος άρχισε να ισχύει την 1/2/2013. Έκτοτε, κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής περιλαμβάνονται στο άρθρο 162 του αστικού κώδικα (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), οι οποίοι, ωστόσο, δεν πρέπει να ερμηνεύονται αυτόνομα αλλά σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

1.2 Ο ένας γονέας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα εάν, πρώτον, ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα, δεύτερον, έχει ενημερώσει σχετικά προκαταβολικά τον άλλο γονέα και, τρίτον, ο άλλος γονέας δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν έχει προσφύγει συναφώς δικαστικά (αιτούμενος την αφαίρεση ή τον περιορισμό της γονικής μέριμνας του γονέα που επιθυμεί να μετακινήσει το παιδί). Σε περίπτωση που ο έτερος γονέας προσφύγει δικαστικά κατά τα παραπάνω, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει για τη νομιμότητα ή μη της μετακίνησης. Προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση της απόφασής του σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού, το δικαστήριο δύναται, επιπλέον, να εκδώσει απόφαση απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα με το παιδί [άρθρο 107 παράγραφος 3 σημείο 4 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία (Außerstreitgesetz – AußStrG)].

Ο γονέας που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα οφείλει να λάβει υπόψη του τη θέση του άλλου γονέα σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό, εφόσον οι επιθυμίες του εν λόγω άλλου γονέα ανταποκρίνονται καλύτερα στο συμφέρον του παιδιού.

Σε περίπτωση που ο γονέας που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα δεν έχει ενημερώσει τον άλλο γονέα για τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση (ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα υπέχει υποχρέωση να ενημερώνει τον άλλο γονέα για τα σημαντικά ζητήματα, στα οποία εμπίπτει αναμφίβολα και η μετακίνηση στο εξωτερικό – άρθρο 189 παράγραφος 1 σημείο 1 ABGB) ή που μετακινηθεί στο εξωτερικό παρά το γεγονός ότι ο άλλος γονέας εξέφρασε βάσιμες αντιρρήσεις, μολονότι δεν συντρέχει περίπτωση παραβίασης δικαιώματος επιμέλειας κατά την έννοια του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών (ελλείψει δικαιώματος επιμέλειας του άλλου γονέα), εντούτοις, υπάρχει παραβίαση των διατάξεων του αυστριακού οικογενειακού δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των γονέων, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις οικογενειακού δικαίου (από απλή νουθεσία έως αφαίρεση της γονικής μέριμνας).

1.3 Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ανήκει σε αμφότερους τους γονείς, αυτοί οφείλουν να την ασκούν, στο μέτρο του δυνατού, σε συμφωνία μεταξύ τους (άρθρο 137 παράγραφος 2 τελευταία περίοδος ABGB).

Εν προκειμένω, πρέπει να γίνεται διάκριση ανάλογα με το εάν τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό πραγματοποιεί α) ο γονέας στου οποίου την κατοικία διαβιοί κυρίως το παιδί ή β) ο γονέας στου οποίου την κατοικία δεν διαβιοί κυρίως το παιδί. Η μετακίνηση του παιδιού από τον γονέα στου οποίου την κατοικία δεν διαβιοί κυρίως το παιδί είναι σε κάθε περίπτωση παράνομη κατά την έννοια του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών. Για τον γονέα στου οποίου την κατοικία διαβιοί κυρίως το παιδί, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη:

Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 189 παράγραφος 1 σημείο 1 ABGB σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του άλλου γονέα για τα σημαντικά ζητήματα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ανήκει σε αμφότερους τους γονείς (άρθρο 189 παράγραφος 5 ABGB). Ως προς το ερώτημα αν η παράλειψη ενημέρωσης του άλλου γονέα που επίσης ασκεί τη γονική μέριμνα σύμφωνα με το άρθρο 189 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 189 παράγραφος 1 σημείο 1 ABGB συνιστά από μόνη της παραβίαση δικαιώματος επιμέλειας κατά την έννοια του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών ή όχι, στη θεωρία υπάρχει διχογνωμία. Το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof ) απάντησε προσφάτως καταφατικά στο ερώτημα αυτό (6Ob 170/16t).

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει και εν προκειμένω να ληφθεί υπόψη η θέση του γονέα στου οποίου την κατοικία δεν διαβιοί κυρίως το παιδί, εφόσον οι επιθυμίες του εν λόγω γονέα ανταποκρίνονται καλύτερα στο συμφέρον του παιδιού. Εξάλλου, η παράλειψη ενημέρωσης, ανεξάρτητα από το εάν συνιστά ή όχι παράνομη παραβίαση δικαιώματος επιμέλειας κατά την έννοια της Σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή παιδιών, αποτελεί, κατά το αυστριακό δίκαιο, συμπεριφορά που αντίκειται στο οικογενειακό δίκαιο και που μπορεί να έχει τις προαναφερθείσες επιπτώσεις.

1.4 Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ανήκει σε αμφότερους τους γονείς και δεν έχει προσδιοριστεί σε ποιου γονέα την κατοικία θα διαβιοί κυρίως το παιδί, απαιτείται η λήψη της συναίνεσης του άλλου γονέα. Σε περίπτωση που λείπει η συναίνεση του άλλου γονέα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας δικαστήριο (Pflegschaftsgericht). Συναφώς, το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του για την έκδοση της απόφασής του τόσο το συμφέρον του παιδιού όσο και τα δικαιώματα των γονέων σε προστασία από τη βία, καθώς και σε ελεύθερη κυκλοφορία και ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος (άρθρο 162 παράγραφος 3 ABGB). Εξάλλου, και στην περίπτωση αυτή, κάθε γονέας νομιμοποιείται να εκπροσωπεί και μόνος του το παιδί έναντι τρίτων, εφόσον δεν του έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα (όσον αφορά το ζήτημα του προσδιορισμού του τόπου διαμονής του παιδιού) με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του άλλου γονέα είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το παιδί είτε α) δεν ασκεί τη γονική μέριμνα είτε β) ασκεί μεν τη γονική μέριμνα, αλλά το παιδί δεν διαβιοί κυρίως στη δική του κατοικία.

Σε περίπτωση κατά την οποία τη μετακίνηση με το παιδί σε άλλο κράτος επιθυμεί α) ο γονέας στου οποίου την κατοικία διαβιοί κυρίως το παιδί ή β) γονέας που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα, αυτός υποχρεούται, στο επίπεδο των σχέσεών του με τον άλλο γονέα, να ενημερώσει τον άλλο γονέα σύμφωνα με το άρθρο 189 ABGB (βλ. ερώτηση 1) και να λάβει υπόψη του τη θέση που θα εκφράσει ο άλλος γονέας, εφόσον αυτή ανταποκρίνεται καλύτερα στο συμφέρον του παιδιού.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

3.1. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ανήκει σε αμφότερους τους γονείς και δεν έχει προσδιοριστεί σε ποιου γονέα την κατοικία θα διαβιοί κυρίως το παιδί, ο γονέας που επιθυμεί να μεταφέρει τον τόπο διαμονής του παιδιού στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα υποχρεούται να προσφύγει στο αρμόδιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας δικαστήριο (Pflegschaftsgericht). Το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του για την έκδοση της απόφασής του σχετικά με την παροχή ή μη άδειας για τη μετακίνηση τόσο το συμφέρον του παιδιού όσο και τα δικαιώματα των γονέων σε προστασία από τη βία, καθώς και σε ελεύθερη κυκλοφορία και ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος (άρθρο 162 παράγραφος 3 ABGB).

3.2. Σε περίπτωση που ο γονέας ο οποίος επιθυμεί να μετακινηθεί με το παιδί στο εξωτερικό δεν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την ασκεί αλλά το παιδί δεν διαβιοί κυρίως στη δική του κατοικία, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το δικαστήριο την αφαίρεση ή τον περιορισμό της γονικής μέριμνας του άλλου γονέα (και την ανάθεση της γονικής μέριμνας στον ίδιο, εν όλω ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εν μέρει). Το δικαστήριο μπορεί, ιδίως ως επιεικέστερο μέτρο σε σύγκριση με την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, να άρει προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματα συναίνεσης και έγκρισης ή να υποκαταστήσει απαιτούμενη από τον νόμο συναίνεση ή έγκριση, εφόσον δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την άρνηση του γονέα να παράσχει τη συναίνεσή του (άρθρο 181 παράγραφος 1 ABGB)

3.3. Ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα και στου οποίου την κατοικία διαβιοί κυρίως το παιδί υποχρεούται μεν να ενημερώσει τον άλλο γονέα και να του παράσχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη θέση του (άρθρο 189 ABGB), πλην όμως η εν λόγω ενημέρωση ή η συναίνεση του άλλου γονέα δεν τίθενται ως προϋποθέσεις της νόμιμης μετακίνησης του παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ανήκει σε αμφότερους τους γονείς, αυτοί οφείλουν να την ασκούν, στο μέτρο του δυνατού, σε συμφωνία μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά την προσωρινή μετακίνηση (άρθρο 137 παράγραφος 2 τελευταία περίοδος ABGB). Ωστόσο, η απόδειξη της ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την έξοδο από τη χώρα.

Εξάλλου, η υποχρέωση για άσκηση της γονικής μέριμνας σε συμφωνία μπορεί απολύτως νόμιμα να μην τυγχάνει εφαρμογής, για παράδειγμα, στην περίπτωση που αποφασιστεί αυθόρμητα ένα ταξίδι στο σπίτι των παππούδων στο εξωτερικό για ένα σαββατοκύριακο και ο άλλος γονέας ούτως ή άλλως δεν σκόπευε να έρθει σε επικοινωνία με το παιδί κατά το διάστημα αυτό (στην περίπτωση αυτή, η επίτευξη συμφωνίας δεν θα ήταν καν εφικτή).

Αντίστοιχα ισχύουν στην περίπτωση που υφίσταται απλώς υποχρέωση ενημέρωσης του άλλου γονέα (άρθρο 189 παράγραφος 1 ABGB), στην οποία περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται με βάση τις εκάστοτε περιστάσεις (για παράδειγμα, τη διάρκεια, τον προορισμό και τον σκοπό του ταξιδιού) αν η προσωρινή μετακίνηση αποτελεί σημαντικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Πολωνία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Κατ’ αρχήν, η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 97 παράγραφος 2 του πολωνικού κώδικα οικογενειακού δικαίου και δικαίου κηδεμονίας (kodeks rodzinny i opiekuńczy - «KRO»), σύμφωνα με τον οποίο οι γονείς αποφασίζουν από κοινού για τα ουσιώδη θέματα που αφορούν το παιδί και, εάν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, τα εν λόγω θέματα αποφασίζονται από δικαστήριο κηδεμονίας (sąd opiekuńczy). Κάθε γονέας αποφασίζει ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να διαβουλευτεί με τον άλλο γονέα και να λάβει τη συναίνεσή του, μόνον για λιγότερο σημαντικά θέματα που αφορούν το παιδί. Στην πολωνική νομολογία, η μετακίνηση παιδιού στο εξωτερικό, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ακόμα και για διακοπές, θεωρείται ουσιώδες θέμα.

Βάσει του άρθρου 97 παράγραφος 2 του KRO, ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει παιδί στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα μόνο εάν:

α) Από τον άλλο γονέα έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα γονικής μέριμνας για το παιδί με απόφαση πολωνικού δικαστηρίου (άρθρο 111 του KRO)

β) Η γονική μέριμνα του άλλου γονέα έχει ανασταλεί με απόφαση πολωνικού δικαστηρίου (άρθρο 110 του KRO)

γ) Ο άλλος γονέας έχει περιορισμένο δικαίωμα γονικής μέριμνας για το παιδί επειδή συνιστά απειλή για την ευημερία του παιδιού (άρθρο 109 του KRO). Το δικαστήριο αποφασίζει τον τρόπο περιορισμού της γονικής μέριμνας εφαρμόζοντας τα μέτρα που θα προστατεύσουν καλύτερα την ευημερία του παιδιού. Ιδίως, από τον γονέα του οποίου η γονική μέριμνα έχει περιοριστεί, μπορεί να έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να συναποφασίζει για τα ουσιώδη θέματα που αφορούν το παιδί ή για ορισμένα από τα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, αν έχει αφαιρεθεί από γονέα το δικαίωμα να συναποφασίζει τον τόπο συνήθους διαμονής του παιδιού με τέτοια απόφαση, ο εν λόγω γονέας δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τυχόν μεταβολή της συνήθους διαμονής του παιδιού από την Πολωνία στο εξωτερικό.

δ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των γονέων έναντι του παιδιού έχουν τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης που εκδόθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας για την έκδοση διαζυγίου (άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 1α του KRO), ακύρωσης του γάμου (άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 1α, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του KRO) ή δικαστικού χωρισμού (άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 1α, σε συνδυασμό με το άρθρο 6133 παράγραφος 1, του KRO). Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 2 (σε διαδικασίες που αφορούν την πατρότητα), του άρθρου 106 (σε διαδικασίες τροποποίησης απόφασης σχετικά με την γονική μέριμνα και τον τρόπο άσκησής της που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης του γάμου) και του άρθρου 107 παράγραφοι 1 και 2 του KRO (σε διαδικασίες για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον έναν από τους δύο γονείς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί δεν ζουν μαζί). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα, περιορίζοντας τα δικαιώματα του άλλου γονέα σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα έναντι του παιδιού. Εάν το δικαστήριο που εξέδωσε το διαζύγιο αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα και περιορίσει τα δικαιώματα γονικής μέριμνας του άλλου γονέα, τότε, παρόλο που μια τέτοια απόφαση δεν αφαιρεί από τον άλλο γονέα τη γονική μέριμνα για το παιδί, ο εν λόγω γονέας δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μόνο στον βαθμό που του επιτρέπει η απόφαση του δικαστηρίου. Εάν το δικαστήριο δεν παράσχει στον άλλο γονέα το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού, τότε ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας αποφασίζει μόνος του για τον τόπο διαμονής του παιδιού (βλ., ωστόσο, το σημείο 2).

ε) Από τον άλλο γονέα έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να συναποφασίζει σχετικά με αλλαγές στον τόπο διαμονής του παιδιού με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που έχει αναγνωριστεί ως ισχυρή στην Πολωνία.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του άλλου γονέα είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου ο γονέας έχει πλήρη γονική μέριμνα ή που το δικαίωμά του γονικής μέριμνας έχει μεν περιοριστεί αλλά δεν έχει του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού. Η πολωνική νομολογία προχωρεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο αυτό. Όπως επεξήγησε το Ανώτατο Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) στην απόφασή του της 10ης Νοεμβρίου 1991 στην υπόθεση III CZP 69/71, ένας γονέας που δικαιούται να στεγάζει παιδί στο χώρο κατοικίας του θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συναποφασίζει σχετικά με αλλαγές στον τόπο συνήθους διαμονής του παιδιού, εφόσον μια τέτοια αλλαγή θα καθιστούσε αδύνατο για τον εν λόγω γονέα να έρχεται σε επαφή με το παιδί. Έτσι, υπό το πρίσμα της εν λόγω απόφασης, ακόμη και αν το δικαστήριο δεν έχει παράσχει στον άλλο γονέα, για παράδειγμα σε διαδικασία διαζυγίου, το δικαίωμα συναπόφασης σχετικά με τον τόπο της συνήθους διαμονής του παιδιού, ο εν λόγω γονέας μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παιδιού εάν δεν είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμά του προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο κηδεμονίας στην Πολωνία για την έκδοση απόφασης που θα υποκαταστήσει την ελλείπουσα συναίνεση για τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό.
Αίτηση για την έκδοση τέτοιας απόφασης μπορεί να υποβάλει γονέας από τον οποίο δεν έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα γονικής μέριμνας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτούντα: στις περιπτώσεις αυτές, η πολωνική νομοθεσία δεν απαιτεί εκπροσώπηση από δικηγόρο ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο που είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις είναι το επαρχιακό δικαστήριο (sąd rejonowy) (τμήμα οικογενειακού δικαίου και ανηλίκων) ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου όπου κατοικεί ή διαμένει το παιδί.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως προαναφέρθηκε, για τη μετακίνηση παιδιού στο εξωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα, απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.

Έντυπα συναίνεσης για τη μετακίνηση παιδιού στο εξωτερικό (είτε μόνιμα είτε προσωρινά) δεν χρησιμοποιούνται στην Πολωνία. Επομένως, η συναίνεση μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνεται γραπτή συναίνεση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο σε τυχόν διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980. Η συνδρομή Πολωνού δικηγόρου, νομικού συμβούλου ή συμβολαιογράφου μπορεί να είναι χρήσιμη για τη σύνταξη της εν λόγω συναίνεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Πορτογαλία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Τα ζητήματα μείζονος σημασίας πρέπει να αποφασίζονται από κοινού από αμφότερους τους γονείς (άρθρα 1901, 1902, 1911 και 1912 του Αστικού Κώδικα).

Σε περίπτωση διάλυσης της σχέσης των γονέων (με διαζύγιο ή χωρισμό), εξακολουθούν αμφότεροι να είναι υπεύθυνοι για ζητήματα μείζονος σημασίας (άρθρο 1906 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα), εκτός αν το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφαση, αποφανθεί ότι η γονική μέριμνα θα ασκείται μόνο από τον έναν εκ των δύο γονέων ή όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού θεωρηθεί ότι δεν είναι προς όφελος του παιδιού (άρθρο 1906 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τα «ζητήματα μείζονος σημασίας». Αναφέρονται σε περιορισμένο εύρος των πτυχών της ζωής ενός παιδιού ή σε σοβαρά και ασυνήθη υπαρξιακά ζητήματα που σχετίζονται με τα βασικά δικαιώματα του παιδιού.

Η γεωγραφική θέση ή η επιλογή του επίκεντρου της ζωής ενός παιδιού, δηλαδή, η επιλογή του τόπου κατοικίας του είναι ζήτημα μείζονος σημασίας. Αμφότεροι οι γονείς είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ως προς το ζήτημα αυτό, ο τόπος κατοικίας του παιδιού καθορίζεται από το δικαστήριο (άρθρο 1906 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα).

Ως εκ τούτου, ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα μόνο όταν έχει αποκλειστική γονική μέριμνα ή ο τόπος κατοικίας του παιδιού έχει καθοριστεί ή μεταβληθεί από δικαστήριο, επιτρέποντας τη μετακίνηση σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση απαιτείται όταν η γονική μέριμνα ασκείται από αμφότερους τους γονείς, όπως είναι επί του παρόντος ο γενικός κανόνας δυνάμει του άρθρου 1906 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ένας εκ των γονέων δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος και η γονική μέριμνα ασκείται από αμφότερους τους γονείς, η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω δικαστικής απόφασης (άρθρο 1906 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Στη νομική θεωρία και τη νομολογία, η προσωρινή μετακίνηση για διακοπές ή αναψυχή δεν θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας, στις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση δεν απαιτεί μεταβολές στον τόπο όπου βρίσκεται το επίκεντρο της ζωής ενός παιδιού. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τη μετακίνηση σε χώρες όπου μαίνονται ένοπλες συρράξεις, σε χώρες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες ή σε χώρες που πλήττονται από πανδημίες, στις οποίες περιπτώσεις η υγεία και η ασφάλεια του παιδιού θα ετίθετο σε κίνδυνο.

Εντούτοις, η προσωρινή μετακίνηση για υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας, που απαιτεί τη συμφωνία αμφότερων των γονέων, ανάλογα με την εκάστοτε υγειονομική περίθαλψη και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω περίθαλψη στα βασικά δικαιώματα του παιδιού. Μπορεί να περιλαμβάνει σημαντική ιατρική θεραπεία (χημειοθεραπεία, πειραματικές θεραπείες) ή την ανάγκη συνοδείας του παιδιού, επειδή το παιδί δεν κατανοεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το ιατρικό προσωπικό ή το ιατρικό προσωπικό μπορεί να δυσκολεύεται ή να αδυνατεί να λάβει ακριβείς πληροφορίες από το παιδί σχετικά με τα συμπτώματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μετάφραση.

Έντυπα

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF) διαθέτει υποδείγματα εντύπων για τη μετακίνηση ανηλίκων. Τα υποδείγματα αυτά διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Υπόδειγμα εντύπου (μετακίνηση Πορτογάλου ανηλίκου):

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Υπόδειγμα εντύπου (μετακίνηση αλλοδαπού ανηλίκου):

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Ρουμανία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό, ο ανήλικος που είναι κάτοχος ατομικού ταξιδιωτικού εγγράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, δελτίου ταυτότητας και ο οποίος ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με έναν από τους δύο γονείς του μπορεί να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ρουμανίας χωρίς να είναι απαραίτητη δήλωση του άλλου γονέα, μόνο αν ο συνοδός γονέας προσκομίσει απόδειξη για το γεγονός ότι ο ανήλικος τού έχει ανατεθεί βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή ότι ασκεί μόνος/-η τη γονική μέριμνα βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (ή βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης, για τις διαδικασίες που άρχισαν στις 15 Φεβρουαρίου 2013 και μετά).

Επίσης, δεν είναι αναγκαία δήλωση του γονέα που έχει εκπέσει των γονικών του δικαιωμάτων ή, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αν ο συνοδός γονέας αποδείξει το γεγονός αυτό.

Τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός τεκμηριώνει την ανάγκη του ταξιδίου στο εξωτερικό αποδεικνύοντας ότι ο ανήλικος χρήζει ιατρικής αγωγής που δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί στην επικράτεια της Ρουμανίας και χωρίς την οποία η ζωή ή η υγεία του τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει έγγραφα που αποδεικνύουν τα λεγόμενα και τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από ρουμανική ιατρική αρχή, και από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η αντίστοιχη ιατρική αγωγή, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων, του άλλου γονέα, του επιζώντος γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης, τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός αποδεικνύει ότι ο ανήλικος μετακινείται λόγω σπουδών ή επίσημου διαγωνισμού, με την υποβολή των σχετικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές ή οι διαγωνισμοί, ακόμα και όταν υπάρχει συμφωνία μόνο ενός από τους γονείς.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του άλλου γονέα είναι αναγκαία για τη μετακίνηση ανηλίκου σε άλλο κράτος μέλος μόνο όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς.

Με άλλα λόγια, οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα μαζί και ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν ο ανήλικος έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου.

Αν ο γάμος έχει λυθεί με διαζύγιο, η γονική μέριμνα επανέρχεται από κοινού στους δύο γονείς γονείς, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία, και λαμβανομένου υπόψη του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας μόνο στον έναν γονέα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση των γονικών υποχρεώσεών τους, ένας δικαστής επιτροπείας, αφού ακούσει τους γονείς και λάβει υπόψη τα πορίσματα της ψυχοκοινωνικής εξέτασης, αποφασίζει με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναίνεση του άλλου γονέα ως προς τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό μπορεί να αντικατασταθεί από τη δικαστική απόφαση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ο νόμος αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό δεν προβαίνει σε διάκριση μεταξύ προσωρινής και οριστικής μετακίνησης. Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο δήλωσης συναίνεσης του ενός γονέα για τη μετακίνηση ανηλίκου συνοδευομένου από τον άλλο γονέα. Ο νόμος προβλέπει ότι, από το κείμενο της εν λόγω δήλωσης, πρέπει να προκύπτει η σύμφωνη γνώμη του γονέα για την πραγματοποίηση του ταξιδίου στο κράτος ή τα κράτη προορισμού, όπως και για την περίοδο που θα διαρκέσει η μετακίνηση.

Αν το παιδί πρόκειται να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ρουμανίας μαζί με άλλο πρόσωπο πλην του γονέα του, τότε απαιτείται δήλωση που θα περιλαμβάνει τη συναίνεση και των δύο γονέων ως προς την πραγματοποίηση του ταξιδίου του ανήλικου προσώπου, ως προς το κράτος ή τα κράτη προορισμού, την περίοδο στην οποία θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, όπως και τα στοιχεία του προσώπου που συνοδεύει τον ανήλικο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, τον σκοπό της μετακίνησης, τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί έως το κράτος προορισμού, την αναφορά στο γεγονός ότι ο ανήλικος πρόκειται να παραμείνει στο κράτος προορισμού, οπότε πρέπει να αναφερθεί το πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί ο ανήλικος, ή αν πρόκειται να επιστρέψει μαζί με συνοδό, τα στοιχεία αυτού του πρόσωπου, αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο από εκείνο με το οποίο έφυγε από τη Ρουμανία. Επισυνάπτεται υπόδειγμα εντύπου δήλωσης για τη συναίνεση των γονέων για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευομένου από άλλο φυσικό ενήλικο πρόσωπο.

Οι προαναφερόμενες δηλώσεις πρέπει να συντάσσονται σε δύο αντίγραφα και να επικυρώνονται στη χώρα από συμβολαιογράφο ή, στο εξωτερικό, από τις διπλωματικές αποστολές ή τα προξενεία της Ρουμανίας ή, αν έχουν πραγματοποιηθεί ενώπιον αρχών αλλοδαπής χώρας, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις επικύρωσης που προβλέπονται από τον νόμο είτε να έχει τοποθετηθεί επισημείωση σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Ένα αντίγραφο της δήλωσης κρατά ο συνοδός, ενώ το δεύτερο αντίγραφο συνοδεύει το διαβατήριο του ανηλίκου.

Σχετικά αρχεία

Δήλωση για τη συναίνεση των γονέων για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευομένου από άλλο φυσικό ενήλικο πρόσωπο.PDF(23 Kb)ro

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Σλοβενία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί του σε άλλη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, όταν ο άλλος γονέας έχει απολέσει την επιμέλεια του παιδιού ή τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. Όταν ένας γονέας έχει απολέσει την επιμέλεια ή τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, η επιμέλεια του παιδιού ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα (άρθρο 115 του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συγκατάθεση του άλλου γονέα στη μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλη χώρα είναι πάντοτε αναγκαία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η επιμέλεια ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα.

Σύμφωνα με τον νόμο περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων, η επιμέλεια του παιδιού ασκείται από κοινού από τον πατέρα και τη μητέρα (τρίτη παράγραφος του άρθρου 4).

Οι γονείς ασκούν την επιμέλεια κοινή συναινέσει σύμφωνα με τα συμφέροντα του παιδιού (άρθρο 113 πρώτη παράγραφος του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων) Η άσκηση της επιμέλειας περιλαμβάνει την απόφαση σχετικά με τη χώρα όπου θα κατοικεί το παιδί.

Όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί και δεν έχουν και οι δύο την ευθύνη της φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, αποφασίζουν κοινή συναινέσει, σύμφωνα με τα συμφέροντα του παιδιού (άρθρο 113 δεύτερη παράγραφος του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων), όσον αφορά τα ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται η μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς δεν συμφωνούν όσον αφορά την άσκηση της επιμέλειας, ένα κέντρο κοινωνικών υποθέσεων τους βοηθά να καταλήξουν σε συμφωνία. Το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων βοηθά επίσης τους γονείς όταν δεν μπορούν συμφωνήσουν σε θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, και όταν δεν ζουν μαζί και δεν έχουν και οι δύο την ευθύνη της φροντίδας και ανατροφής του παιδιού.

Αν, παρά τη βοήθεια του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων, οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, το δικαστήριο αποφαίνεται για το ζήτημα σε διαδικασία εξώδικου διακανονισμού κατόπιν αιτήματος ενός από τους γονείς. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις από αρμόδιο κέντρο κοινωνικών υποθέσεων που τεκμηριώνουν ότι οι γονείς προσπάθησαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την άσκηση της επιμέλειας με τη συνδρομή του κέντρου. Πριν εκδώσει απόφαση, το δικαστήριο υποχρεούται να ζητήσει τη γνωμοδότηση κέντρου κοινωνικών υποθέσεων σχετικά με τα συμφέροντα του παιδιού. Το δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη τη γνώμη του παιδιού, αν την εκφράσει το ίδιο το παιδί ή κάποιο πρόσωπο που το παιδί εμπιστεύεται και έχει το ίδιο επιλέξει, και εφόσον το παιδί είναι ικανό να κατανοήσει τη σημασία και τις συνέπειες της διαδικασίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίζονται στο άρθρο 113 του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όταν το ζήτημα που έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού αφορά την προσωρινή μετακίνησή του, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στη μετακίνηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Σλοβακία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Αυτό μπορεί να γίνει, όταν η μετακίνηση αφορά σύντομη παραμονή, π.χ. για σπουδές μικρής διάρκειας, για επίσκεψη σε συγγενικά πρόσωπα, για κατασκήνωση ή διακοπές κ.λπ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην υπάρχει η πρόθεση ούτε από το παιδί ούτε από τον γονέα να εγκατασταθεί μόνιμα το παιδί σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η μετακίνηση στο εξωτερικό έχει μόνιμο χαρακτήρα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δικαστήριο κηδεμονίας (poručenský súd), το οποίο θα εκδώσει απόφαση σχετικά μ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα γονικής μέριμνας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μπορεί να συναινέσει στη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Βλέπε παραπάνω. Δεν υπάρχουν τέτοια έντυπα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Φινλανδία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η επιμέλεια και η λήψη αποφάσεων που αφορούν το τέκνο ρυθμίζονται από τον νόμο για την επιμέλεια και τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Σε περίπτωση που μόνο ο ένας γονέας έχει την επιμέλεια, ο εν λόγω γονέας αποφασίζει για θέματα που αφορούν το τέκνο καθώς και τον τόπο κατοικίας του, και, ως εκ τούτου, μπορεί, κατά βάση, να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, είναι και οι δύο αρμόδιοι για τα καθήκοντα που είναι συνδεδεμένα με την επιμέλεια και λαμβάνουν αποφάσεις για το τέκνο από κοινού.

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα καθήκοντα επιμέλειας σε έναν μόνο γονέα. Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει στην απόφαση επιμέλειας ότι μόνο ο ένας από τους γονείς θα μπορεί να αποφασίζει για τον τόπο κατοικίας του τέκνου.

Αν το δικαστήριο, στην απόφασή του, διέταξε ότι μόνο ένας κάτοχος της επιμέλειας μπορεί να ασκεί την εξουσία να αποφασίζει για τον τόπο κατοικίας του τέκνου, ο εν λόγω γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, κανένας από τους δύο γονείς δεν μπορεί ουσιαστικά να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Βλέπε επίσης την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν ένας γονέας δεν συναινεί να μεταβεί το τέκνο σε άλλο κράτος, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες στη Φινλανδία σχετικά με την προσωρινή μετακίνηση, π.χ. για διακοπές, και δεν υπάρχουν έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη συναίνεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο ενδέχεται να περιέχει διατάξεις σχετικά με το αν ένας γονέας μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με το τέκνο κατά τη διάρκεια της εν λόγω επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Σουηδία

1 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα;

Εάν ένα παιδί έχει δύο κηδεμόνες, απαιτείται η από κοινού λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις προσωπικές υποθέσεις του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ταξιδίων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό όσο και τυχόν μόνιμης αλλαγής κατοικίας. Εάν το παιδί κατοικεί, ωστόσο, μόνο με τον έναν από τους δύο κηδεμόνες του, ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το παιδί θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πού θα διαμένει το παιδί κατά τον ελεύθερο χρόνο του, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό, στο μέτρο που η σχετική επιλογή δεν συνιστά παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων του παιδιού όσον αφορά την επικοινωνία με τον έτερο κηδεμόνα.

Σε περίπτωση που ένας γονέας ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του το παιδί σε ταξίδια που πραγματοποιεί στο εξωτερικό ή να μετοικήσει μόνιμα με το παιδί σε άλλο κράτος, χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα. Εντούτοις, εάν το παιδί δικαιούται να διατηρεί επικοινωνία με τον έτερο γονέα, το δικαίωμα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Ο έτερος γονέας, με τον οποίο το παιδί διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας, δύναται να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης περί επικοινωνίας στη νέα χώρα κατοικίας του παιδιού, εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει των διατάξεων που ισχύουν στη νέα χώρα κατοικίας. Ο έτερος γονέας μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση επικοινωνίας δυνάμει της σύμβασης της Χάγης του 1980, εφόσον η εν λόγω σύμβαση εφαρμόζεται στη χώρα στην οποία κατοικεί το παιδί. Εάν ο γονέας ο οποίος ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού δεν συμμορφώνεται με την απόφαση περί επικοινωνίας και δεν καλύπτει, συνεπώς, την ανάγκη του παιδιού να διατηρεί στενή και καλή επαφή με αμφότερους τους γονείς, το στοιχείο αυτό επηρεάζει συνήθως τον τρόπο με τον οποίο το σουηδικό δικαστήριο θα κρίνει την υπόθεση σε περίπτωση πιθανής επακόλουθης δικαστικής διαμάχης. Ως εκ τούτου, οι γονείς φέρουν από κοινού την ευθύνη για την εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας με το παιδί.

2 Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 1, οι γονείς που ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού λαμβάνουν κοινές αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που αφορούν το παιδί, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης διαμονής του στο εξωτερικό. Από την απάντηση στην ερώτηση 1 συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι, ακόμη και αν μόνον ο ένας γονέας ασκεί την επιμέλεια του παιδιού, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο κηδεμόνας πρέπει να προσαρμόζει πιθανές μετακινήσεις σύντομης διάρκειας ή μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον έτερο γονέα. Η παράνομη μετακίνηση παιδιού μπορεί να συνιστά έγκλημα δυνάμει του σουηδικού δικαίου.

3 Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρότι αυτή είναι επιβεβλημένη, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας ασκεί από κοινού την επιμέλεια του παιδιού με τον έτερο γονέα, ο εν λόγω κηδεμόνας δύναται να λαμβάνει μόνος του αποφάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν την επιμέλεια του παιδιού. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο έτερος κηδεμόνας κωλύεται λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλου λόγου να συμμετάσχει στη λήψη τυχόν αποφάσεων που δεν μπορούν εύκολα να αναβληθούν. Ομοίως, δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποφάσεις που είναι καίριας σημασίας για το μέλλον του παιδιού, εκτός εάν η λήψη των εν λόγω αποφάσεων κρίνεται αναγκαία για το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα λήψης αποφάσεων περί ψυχιατρικής ή ψυχολογικής θεραπείας από τις τις τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ακόμη και αν συναινεί προς τον σκοπό αυτόν μόνον ο ένας κηδεμόνας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συγκατάθεσης.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση άσκησης γονικής επιμέλειας αποκλειστικά από τον έναν γονέα. Εάν το παιδί κατοικεί μόνο με τον έναν από τους δύο κηδεμόνες, ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το παιδί θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πού θα διαμένει το παιδί κατά τον ελεύθερο χρόνο του, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό (βλ. απάντηση στην ερώτηση 1). Κηδεμόνας που ασκεί από κοινού την επιμέλεια του παιδιού με τον έτερο γονέα δύναται επίσης, κατόπιν απόφασης των τοπικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, να μετακινήσει το παιδί στο εξωτερικό για ψυχιατρική ή ψυχολογική θεραπεία χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα (βλ. απάντηση στην ερώτηση 3).

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Αγγλία και Ουαλία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας προβλέπει τη νόμιμη μετακίνηση του παιδιού από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού (child arrangements order) είναι δικαστική διαταγή που καθορίζει με ποιον πρέπει να ζει ή να περνά χρόνο το παιδί. Το άρθρο 13(2) του νόμου του 1989 για τα παιδιά (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChildren Act 1989) επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού (που προηγουμένως ήταν γνωστή ως «διαταγή διαμονής και επικοινωνίας») να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα (π.χ. για διακοπές).

Η ρύθμιση αυτή συνάδει με το άρθρο 1(4) του νόμου του 1984 περί απαγωγής παιδιών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChild Abduction Act 1984), το οποίο ορίζει ότι ένα πρόσωπο δεν διαπράττει αδίκημα παίρνοντας μαζί του ή αποστέλλοντας το παιδί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν είναι πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού και η μετακίνηση διαρκεί λιγότερο από έναν μήνα.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, ο γονέας που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί από το ΗΒ χωρίς την άδεια του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο άλλος γονέας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης. Μπορεί επίσης να γίνει προσφυγή στα δικαστήρια για έκδοση δικαστικής απόφασης για τη γονική μέριμνα. Ο όρος «γονική μέριμνα» ορίζεται στο άρθρο 3(1) του νόμου του 1989 για τα παιδιά.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 13 του νόμου του 1989 για τα παιδιά ορίζει ότι, αν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το ΗΒ χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 1 του νόμου του 1984 περί απαγωγής παιδιών ορίζει ότι ένας γονέας (καθώς και συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται το πρόσωπο που είναι κηδεμόνας του παιδιού, το πρόσωπο υπέρ του οποίου ισχύει διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού ή το πρόσωπο με το οποίο ζει το παιδί) διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν πάρει μαζί του ή αποστείλει το παιδί εκτός του ΗΒ χωρίς τη δέουσα συναίνεση (δηλαδή, τη συναίνεση της μητέρας του παιδιού και του πατέρα του παιδιού, αν αυτός έχει τη γονική μέριμνα —ή τη συναίνεση των συγκεκριμένων άλλων προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω).

Όταν δεν υπάρχει διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το ΗΒ χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το ΗΒ μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από την Αγγλία και την Ουαλία σε μόνιμη βάση [άρθρο 13(1) του νόμου του 1989 για τα παιδιά].

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το ΗΒ πρέπει να ζητήσει σχετική άδεια από το δικαστήριο, αν οποιοσδήποτε άλλος που έχει τη γονική μέριμνα αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του.

Στην Αγγλία και την Ουαλία το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντοτε η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές των οικογενειακών δικαστηρίων λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η ευημερία του παιδιού είναι πάντοτε το πρωταρχικό μέλημα του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση υποθέσεων αυτού του είδους. Ο νόμος του 1989 για τα παιδιά προβλέπει εκ του νόμου προστασία για τη διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης από την Αγγλία και την Ουαλία.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω επισημαίνει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το ΗΒ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Βόρεια Ιρλανδία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας προβλέπει τη νόμιμη μετακίνηση παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) [Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChildren (Northern Ireland) Order 1995] επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή σχετικά με τη διαμονή του παιδιού (επιμέλεια) να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μηνός.

Η ρύθμιση αυτή συνάδει με το άρθρο 3(2Α) του διατάγματος του 1985 για την απαγωγή παιδιών (Βόρεια Ιρλανδία ) (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChild Abduction (Northern Ireland) Order 1985), το οποίο προβλέπει ότι ένα πρόσωπο δεν διαπράττει αδίκημα όταν παίρνει μαζί του ή αποστέλλει το παιδί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν είναι πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής και η μετακίνηση διαρκεί λιγότερο από έναν μήνα (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαταγή που να απαγορεύει τη μετακίνηση του παιδιού).

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής και η μητέρα έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα, μπορεί νομίμως να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την άδεια του πατέρα. Ωστόσο, ο πατέρας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να προσπαθήσει να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης. Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στα δικαστήρια για έκδοση διαταγής περί χορηγήσεως της γονικής μέριμνας [ο όρος «γονική μέριμνα» ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία)] ή διαταγή περί διαμονής (αν το δικαστήριο εκδώσει διαταγή διαμονής υπέρ του, πρέπει επίσης να εκδώσει διαταγή περί γονικής μέριμνας).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 13 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) προβλέπει ότι, αν υπάρχει διαταγή περί διαμονής σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από έναν μήνα χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1985 για την απαγωγή παιδιών (Βόρεια Ιρλανδία) ορίζει ότι πρόσωπο που συνδέεται με παιδί διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν το πάρει μαζί του ή το στείλει εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς τη δέουσα συναίνεση.

Όταν δεν υπάρχει διαταγή περί διαμονής αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής που αφορά το παιδί και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από τη Βόρεια Ιρλανδία σε μόνιμη βάση [άρθρο 13 παράγραφος 1 του διατάγματος για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) του 1995].

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντα η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές των Οικογενειακών Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει οριστικά το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει πάντοτε να ζητά τη συναίνεση του άλλου γονέα ή την άδεια του δικαστηρίου για να το πράξει. Διαφορετικά, μπορεί να υποβληθεί εναντίον του καταγγελία για απαγωγή παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής σε σχέση με το παιδί μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Σκωτία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Είτε με ειδική συγκατάθεση από τα δικαστήρια της Σκωτίας είτε σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου γονέα (βλ. την απάντηση στην ερώτηση 2 κατωτέρω).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συγκατάθεση του άλλου γονέα είναι απαραίτητη όταν ο γονέας «επί του παρόντος έχει και ασκεί» έναντι του τέκνου ένα από τα ακόλουθα γονικά δικαιώματα:

  • να ζει μαζί με το τέκνο ή να ρυθμίζει με άλλον τρόπο τον τόπο κατοικίας του τέκνου ή
  • αν το τέκνο δεν ζει μαζί του, να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και άμεση επαφή με το τέκνο σε τακτική βάση.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

(Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Γιβραλτάρ

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Το άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009) επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή σχετικά με τη διαμονή του παιδιού να μετακινήσει το παιδί από το Γιβραλτάρ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, ο γονέας που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ χωρίς την άδεια του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο άλλος γονέας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά ορίζει ότι, αν υπάρχει διαταγή περί διαμονής σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το Γιβραλτάρ (για περισσότερο από έναν μήνα) χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 184 του νόμου του 2011 περί εγκλημάτων (Crimes Act 2011) προβλέπει ότι ένας γονέας (καθώς και συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται το πρόσωπο που είναι κηδεμόνας του παιδιού, το πρόσωπο υπέρ του οποίου ισχύει απόφαση για τη διαμονή του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού) διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν πάρει μαζί του ή αποστείλει παιδί εκτός του Γιβραλτάρ χωρίς τη δέουσα συναίνεση (δηλαδή τη συναίνεση της μητέρας του παιδιού και του πατέρα του παιδιού, αν αυτός έχει τη γονική μέριμνα — ή τη συναίνεση του συγκεκριμένου άλλου προσώπου που αναφέρεται ανωτέρω).

Όταν δεν υπάρχει διαταγή περί διαμονής αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το Γιβραλτάρ χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη διαμονή του παιδιού και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από το Γιβραλτάρ σε μόνιμη βάση (άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά).

Το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντα η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Επιπλέον, αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ πρέπει να ζητήσει σχετική άδεια από το δικαστήριο, αν οποιοσδήποτε άλλος που έχει τη γονική μέριμνα αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το Γιβραλτάρ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη διαμονή του παιδιού μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.