Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U zakonodavstvu Engleske i Walesa predviđena je mogućnost zakonitog odvođenja djeteta iz Ujedinjene Kraljevine. Rješenje o dogovoru u pogledu djeteta sudsko je rješenje u kojem se utvrđuje s kim bi dijete trebalo živjeti ili provoditi vrijeme. Člankom 13. stavkom 2. Zakona o djeci iz 1989. propisano je da osoba koja ima rješenje o dogovoru u pogledu djeteta (koji je zamijenio rješenja o boravištu djeteta i kontaktu s djetetom) može to dijete odvesti iz Ujedinjene Kraljevine na razdoblje kraće od jednog mjeseca (na primjer, na odmor).

To je u skladu s člankom 1. stavkom 4. Zakona o otmici djece iz 1984., kojim je predviđeno da osoba nije počinila kazneno djelo time što je odvela dijete iz Ujedinjene Kraljevine ili mu omogućila odlazak ako je riječ o osobi koja ima rješenje o dogovoru u pogledu djeteta koje je na snazi i ako je riječ o razdoblju kraćem od jednog mjeseca.

Ako nije na snazi rješenje o dogovoru u pogledu djeteta roditelj koji ima isključivu roditeljsku odgovornost može zakonito odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine bez dopuštenja drugog roditelja. Međutim, drugi roditelj koji nema roditeljsku odgovornost može spriječiti odvođenje djeteta iz Engleske i Walesa tako što će se obratiti sudovima u svrhu izdavanja rješenja za zabranu određenih radnji. Od sudova može zatražiti i sudsko rješenje koje se odnosi na roditeljsku odgovornost. Pojam „roditeljska odgovornost” definiran je u članku 3. stavku 1. Zakona o djeci iz 1989.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Člankom 13. Zakona o djeci iz 1989. propisano je da ako je na snazi rješenje o dogovoru u pogledu djeteta, nitko ne može odvesti to dijete iz Ujedinjene Kraljevine bez pisane suglasnosti svake osobe koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ili bez dopuštenja suda.

Osim toga, člankom 1. Zakona o otmici djece iz 1984. propisano je da je roditelj (i određene druge osobe, među ostalim osoba koja je skrbnik djeteta, osoba kojoj su dodijeljena prava u okviru rješenja o dogovoru u pogledu djeteta koje je na snazi ili osoba s kojom dijete živi) počinio kazneno djelo (otmica djeteta) ako odvede dijete iz Ujedinjene Kraljevine ili mu omogući odlazak bez odgovarajuće suglasnosti (odnosno suglasnosti djetetove majke i djetetova oca ako ima roditeljsku odgovornost, ili suglasnosti određenih prethodno navedenih osoba).

Ako nije izdano rješenje o dogovoru u pogledu djeteta, a više osoba izvršava roditeljsku odgovornost u odnosu na dijete, nijedna osoba koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ne smije ga odvesti iz Ujedinjene Kraljevine bez suglasnosti drugih nositelja roditeljske odgovornosti ili dopuštenja suda.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Roditelj koji ima rješenje o dogovoru u pogledu djeteta i koji želi trajno odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine može se zakonito preseliti s djetetom bez posredovanja suda ako ima pisanu suglasnost drugog roditelja s roditeljskom odgovornošću ili bilo koje druge osobe s roditeljskom odgovornošću. Ako ne dobije suglasnost, morat će podnijeti zahtjev sudu u svrhu dobivanja dopuštenja za trajno odvođenje djeteta iz Engleske i Walesa (članak 13. stavak 1. Zakona o djeci iz 1989.).

Ako nije izdano rješenje o dogovoru u pogledu djeteta, osoba koja ima roditeljsku odgovornost i koja želi trajno odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine mora od suda zatražiti dopuštenje ako bilo koja osoba s roditeljskom odgovornošću u odnosu na to dijete odbije dati suglasnost.

U Engleskoj i Walesu glavni i odlučujući čimbenik koji se uzima u obzir u slučaju preseljenja u inozemstvo uvijek će biti dobrobit djeteta. Suci obiteljskih sudova uzet će u obzir sve informacije koje su im dostupne u svakom predmetu prije donošenja neovisne presude. Prije svega će nastojati donositi odluke koje su u najboljem interesu djeteta. Dobrobit djeteta uvijek će biti najvažniji kriterij suda pri rješavanju takvih predmeta. Zakonom o djeci iz 1989. predviđena je zakonska zaštita dobrobiti djece pri preseljenju iz Engleske i Walesa.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U odgovoru na prethodno pitanje 1. navedene su odredbe o zakonitom odvođenju djeteta iz Ujedinjene Kraljevine na razdoblje kraće od jednog mjeseca. Osoba koja ima rješenje o dogovoru u pogledu djeteta može odvesti dijete u inozemstvo na razdoblje kraće od jednog mjeseca i pritom joj nije potrebno dopuštenje drugog roditelja da dijete odvede na odmor.

Posljednji put ažurirano: 10/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.