Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U članku 30. Zakona o djeci iz 2009. propisano je da osoba u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta može odvesti dijete iz Gibraltara na razdoblje kraće od jednog mjeseca.

Ako nije na snazi rješenje o boravištu djeteta, roditelj koji ima isključivu roditeljsku odgovornost može zakonito odvesti dijete iz Gibraltara bez dopuštenja drugog roditelja. Međutim, drugi roditelj koji nema roditeljsku odgovornost može spriječiti odvođenje djeteta iz Gibraltara tako što će se obratiti sudu u svrhu izdavanja rješenja o zabrani određenih radnji.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Člankom 30. Zakona o djeci iz 2009. propisano je da ako je na snazi rješenje o boravištu djeteta, nitko ne može odvesti to dijete iz Gibraltara (na razdoblje dulje od jednog mjeseca) bez pisane suglasnosti svake osobe koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ili bez dopuštenja suda.

Osim toga, člankom 184. Kaznenog zakona iz 2011. propisano je da je roditelj (i određene druge osobe, među ostalim osoba koja je skrbnik djeteta, osoba kojoj su dodijeljena prava rješenjem o boravištu djeteta koje je na snazi ili osoba koja ima skrbništvo nad djetetom) počinio kazneno djelo (otmica djeteta) ako odvede dijete iz Gibraltara ili mu omogući odlazak bez odgovarajuće suglasnosti (odnosno suglasnosti djetetove majke i djetetova oca ako ima roditeljsku odgovornost, ili suglasnosti određenih prethodno navedenih osoba).

Ako nije na snazi rješenje o boravištu djeteta, a više osoba izvršava roditeljsku odgovornost u odnosu na dijete, nijedna osoba koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ne smije ga odvesti iz Gibraltara bez pristanka drugih nositelja roditeljske odgovornosti ili dopuštenja suda.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Roditelj u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta i koji želi trajno odvesti dijete iz Gibraltara može se zakonito preseliti s djetetom bez posredovanja suda ako ima pisanu suglasnost drugog roditelja s roditeljskom odgovornošću ili bilo koje druge osobe s roditeljskom odgovornošću. Ako ne dobije suglasnost, morat će podnijeti zahtjev sudu u svrhu dobivanja dopuštenja za trajno odvođenje djeteta iz Gibraltara (članak 30. Zakona o djeci iz 2009.).

Glavni i odlučujući čimbenik koji se uzima u obzir u slučaju preseljenja u inozemstvo uvijek će biti dobrobit djeteta. Suci će uzeti u obzir sve informacije koje su im dostupne u svakom predmetu prije donošenja neovisne presude. Prije svega će nastojati donositi odluke koje su u najboljem interesu djeteta.

Nadalje, ako nije izdano rješenje o boravištu djeteta, osoba koja ima roditeljsku odgovornost i koja želi trajno odvesti dijete iz Gibraltara mora od suda zatražiti dopuštenje ako bilo koja osoba s roditeljskom odgovornošću u odnosu na to dijete odbije dati suglasnost.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U odgovoru na prethodno pitanje 1. navedene su odredbe o zakonitom odvođenju djeteta iz Gibraltara na razdoblje kraće od jednog mjeseca. Osoba u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta može odvesti dijete u inozemstvo na razdoblje kraće od jednog mjeseca i pritom joj nije potrebno dopuštenje drugog roditelja da dijete odvede na odmor.

Posljednji put ažurirano: 09/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.