A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A belga jog szerint a szülői felügyelet kérdésköréhez tartozik a kiskorú tartózkodási helyének megváltoztatásához való jog. Ezért kizárólag a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy(ek) jogosult(ak) megváltoztatni a gyermek tartózkodási helyét.

Főszabály szerint a szülők jogállástól függetlenül, akár együtt élnek, akár nem, közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, a gyermek érdekében (lásd a Polgári Törvénykönyv 373. és 374. cikkét).

Amennyiben azonban a szülők a különválás mellett döntenek, bíróság előtt kérni lehet a szülői felügyelet közös gyakorlásának elve alóli mentesítést. Ezt követően a szülői felügyelet bírósági határozat által egyik szülőre bízott gyakorlása kizárólagosnak minősül. Amennyiben az egyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeletet, ez magában foglalhatja a jogosult szülőnek a szülői felügyelet valamennyi előjogával való felruházását, ideértve a gyermek tartózkodási helye megválasztásának jogát is. A gyermeket tehát a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre lehet vinni. Ilyen körülmények között azonban a személyes kapcsolattartás joga biztosítható annak a szülőnek, aki nem gyakorolja közösen a szülői felügyeletet. A bíróság korlátozhatja a szülői felügyelet önálló gyakorlását olyan kivételek megállapításával, amelyek a gyermekkel kapcsolatos bizonyos döntések esetén a másik szülő hozzájárulását igénylik. Ilyen döntés lehet a gyermek tartózkodási helyének megválasztása, amelyet közösen kell meghozni, ha az egyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeletet.

Fontos megjegyezni azt is, hogy amennyiben olyan védelmi intézkedés vonatkozik a gyermekre, amely magában foglalja a szülői felügyelet gyakorlása feltételeinek megváltoztatását, úgy ez az intézkedés elsőbbséget élvez. Ilyen helyzetben egyik szülő sem viheti külföldre a gyermeket.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Amennyiben a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet, mindkét szülő hozzájárulására szükség van a gyermek tartózkodási helyének megváltoztatásához.

Amennyiben valamelyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeletet, meghatározott döntések kivételével – ilyen például a gyermek tartózkodási helyének megválasztása – szükséges a másik szülő hozzájárulása. Jóhiszemű harmadik felekkel szemben azonban vélelmezik a közös szülői hozzájárulást.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

A gyermek tartózkodási helyére vonatkozó, a szülői felügyeletet gyakorló személyek közötti megállapodás hiányában az illetékes bíróság feladata a gyermek külföldre vitelének engedélyezése vagy tiltása.

Az illetékes bíróságot előzetesen értesíthetia közös szülői felügyeletet gyakorló valamelyik szülő arról a döntésről, amellyel nem fog egyetérteni. A közös szülői felügyeletet gyakorló szülő utólag is fellebbezhet a másik szülő már meghozott döntésével szemben.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Amennyiben csak az egyik szülő jogosult a szülői felügyelet gyakorlására, úgy csak a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő viheti külföldre üdülés céljából ideiglenesen a gyermeket.

A gyermek felett szülői felügyeletet nem gyakorló, de személyes kapcsolattartásra jogosult szülő csak a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő előzetes írásbeli engedélyével vagy az illetékes bíróság által kiállított kifejezett engedéllyel viheti külföldre a gyermeket.

Közös szülői felügyelet esetében mindkét szülő elviheti külföldre a gyermeket, ha nem született döntés a gyermek tartózkodása kérdésében. A gyermek lakóhelyét azonban nem lehet megváltoztatni.

Végül, ha bírósági határozat szabályozza a gyermek elhelyezésének kérdését, mindkét szülő csak a rendelkezésére álló megfelelő kapcsolattartási időszakban utazhat külföldre a gyermekkel, kivéve, ha a bíróság kifejezetten megtiltja ezt.

Utóbbi két esetben a nehézségek elkerülése érdekében a gyermekkel utazó szülő számára célszerű lehet beszerezni a másik szülő által aláírt utazási engedélyt.

Utolsó frissítés: 10/01/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.