A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Ahol a két szülő a szülői felügyeleti jogot együttesen és külön gyakorolja, közösen kell dönteniük a gyermek másik államba történő elviteléről.

Ahol a szülők nem élnek egy háztartásban, megállapodhatnak a gyermek tartózkodási helyéről, a rá vonatkozó felügyeleti jogról és a kapcsolattartásról, és a gyermek jelenlegi tartózkodási helye szerint illetékes kerületi bíróságtól kérhetik a megállapodásuk jóváhagyását.

Ahol a szülők nem tudnak megállapodni, a vitában a gyermek jelenlegi tartózkodási helye szerint illetékes kerületi bíróság dönt, amely a gyermek tartózkodási helyéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról és a gyermekkel való kapcsolattartásról határoz.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Attól függetlenül, hogy a szülők közösen gyakorolják-e a felügyeleti jogot, vagy a bíróság jóváhagyta az egyezségüket, illetve a felügyeleti jog gyakorlását határozatában az egyik szülőnek ítélte, és meghatározta azt is, hogy a gyermek tartózkodási helye ennél a szülőnél legyen, annak a szülőnek a beleegyezése is szükséges a gyermeknek Bulgáriából történő elviteléhez, aki nem gyakorolja a felügyeleti jogot. Ezt a beleegyezést a szülő közjegyző előtt hitelesített aláírásával ellátott formában, írásban kell megadni (a bolgár személyi okmányokról szóló törvény (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti) 76. cikkének 9. pontja).

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Amennyiben a szülők nem értenek egyet a gyermek másik államba történő elvitelével kapcsolatban, a vitát a családi törvénykönyv (Semeen kodeks – SK) 127a. cikke szerinti eljárásban bírálják el, és amennyiben a gyermek tartózkodási helyével kapcsolatban nem értenek egyet, az SK 127. cikkének (2) bekezdése, vagy az 59. cikke alkalmazandó.

Amennyiben a bíróság pótolja a külföldre utazáshoz szükséges útlevél kiállításához és a gyermek másik államba történő elviteléhez (függetlenül az utazás időtartamától) a szülő hozzájárulását, a gyermek másik tagállamba történő elviteléhez a gyermek különösen védett érdekének kell fennállnia, ami pedig szükségessé teszi, hogy az ilyen elvitelt egy meghatározott időtartamra, egy meghatározott államba vagy államok beazonosítható körébe (pl. az Európai Unió tagállamai), vagy korlátlan számú utazásra egy meghatározott időtartam alatt, de meghatározott államokba lehet engedélyezni.

A Legfelsőbb Semmítőszék Polgári Kollégiuma közgyűlésének 2016-os évre vonatkozó nyilvántartásában szereplő 1. sz. értelmező ügyben 2017. július 3-án hozott 2016. évi 1. sz. értelmező határozatban foglalt kötelező érvényű értelmezési utasításoknak megfelelően a bíróság nem helyettesítheti véglegesen a szülő hozzájárulását, és nem engedélyezheti az utazást korlátlan időre és területre.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

A bolgár személyi okmányokról szóló törvény a gyermeket az utazás során nem kísérő szülő hozzájárulását írja elő közjegyző által hitelesített nyilatkozattal, függetlenül a gyermek másik államba történő elvitelének konkrét körülményeitől.

Az ilyen elvitel ideiglenes lehet, amely után a gyermek visszatér Bulgáriába anélkül, hogy a tartózkodási helyét másik államba tette volna át. Ha a gyermek kirándulás, nyaralás, rokonlátogatás, tanulmányok, kulturális vagy sportesemény, versenyek, egészségügyi ellátás stb. céljából utazik külföldre, és a felek nem értenek egyet, a bíróság értékeli a kérelem okát. Ha nincs ok azt feltételezni, hogy a gyermeket konkrét és valós veszély fenyegeti, a bíróság meghatározza az engedély paramétereit. Azokban az esetekben, amikor a gyermeket ideiglenesen egy másik államba viszik, aligha valószínű, hogy a gyermek utazási joga ütközne a szülő kapcsolattartási jogával, és még ha ilyen összeférhetetlenség fel is merülne, amennyiben a gyermek utazása mindenek felett álló érdekét szolgálja, az érintett szülőnek tűrnie kell jogainak ilyen átmeneti korlátozását.

Az elvitel célja a gyermek tartózkodási helyének másik államba történő áttétele is lehet. A gyermek másik államba történő elvitelével kapcsolatos ügyek vizsgálatakor, és ennek megfelelően a szükséges személyi okmányok kiállításakor a bíróság nem engedélyezheti, hogy az elvitelre vonatkozó engedélye a gyermek lakóhelyének áthelyezését vonja maga után, kivéve, ha az engedély iránti kérelemhez a gyermek lakóhelyének áthelyezésére irányuló kérelmet is csatolnak. A gyermek tartózkodási helyének meghatározása a gyermek családi és társadalmi környezetbe való beilleszkedéséhez fűződő mindenek felett álló érdekét tükrözi, és feltételezi a letelepedés tartós jellegét.

Utolsó frissítés: 22/07/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.