Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Anglia és Wales joga lehetővé teszi a gyermek jogszerű elvitelét az Egyesült Királyságból. A bíróság a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzésben határozza meg, hogy a gyermek kinél lakik, illetve kinél tartózkodhat. A gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény (Children Act 1989) 13. szakaszának (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzéssel (korábbi nevén a lakóhely megállapítására vonatkozó végzéssel, illetve a kapcsolattartási jogra vonatkozó végzéssel) rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra elvigye az Egyesült Királyságból (például nyaralás céljából).

Ez összhangban áll a gyermek jogellenes elviteléről szóló 1984. évi törvény (Child Abduction Act 1984) 1. szakaszának (4) bekezdésével, amely úgy rendelkezik, hogy nem követ el bűncselekményt az a személy, aki a gyermeket az Egyesült Királyságból a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló hatályos végzés birtokában és kevesebb, mint egy hónapra viszi vagy küldi külföldre.

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló hatályos végzés hiányában a szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorló szülő a gyermeket a másik szülő engedélye nélkül jogszerűen elviheti az Egyesült Királyságból. A gyermek felett szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban Anglia és Wales bírósága előtt bizonyos cselekményeket megtiltó végzés kibocsátásának kérelmezésével megakadályozhatja a gyermek joghatóság alóli elvitelét. E szülő a szülői felügyeletre vonatkozó bírósági végzés iránt is bírósághoz fordulhat. A „szülői felügyelet” fogalmát a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 3. szakaszának (1) bekezdése határozza meg.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 13. szakasza előírja, hogy amennyiben a gyermeket érintően nem áll rendelkezésre a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló hatályos végzés, a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló valamennyi személy írásbeli hozzájárulása vagy a bíróság engedélyének hiányában a gyermeket senki sem viheti el az Egyesült Királyságból.

A gyermek jogellenes elviteléről szóló 1984. évi törvény 1. szakasza kimondja továbbá, hogy a szülő (és bizonyos egyéb személyek, többek között a gyermek gyámja, az a személy, aki a számára kedvező, a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzés hatálya alatt áll, vagy akivel a gyermek lakik) bűncselekményt követ el (a gyermek jogellenes elvitele), ha a gyermeket megfelelő hozzájárulás (amely alatt a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló anyának és apának a hozzájárulását – vagy a fent említett bizonyos egyéb személyek hozzájárulását kell érteni) hiányában viszi el az Egyesült Királyságból.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzés, a gyermek felett ugyanakkor a szülői felügyeletet egynél több személy gyakorolja, az adott gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy a gyermeket nem viheti el az Egyesült Királyságból a gyermek felett szintén szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása nélkül vagy a bíróság engedélyének hiányában.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

A szülő, akire vonatkozóan a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzést hoztak, és aki a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni az Egyesült Királyságból, a gyermekkel a bíróság beavatkozása nélkül jogszerűen elköltözhet, ha rendelkezik a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő vagy egyéb személy írásbeli hozzájárulásával. A hozzájárulás megtagadása esetén kérelmet kell benyújtani a bírósághoz a gyermek Anglia és Wales területéről tartós letelepedés céljából való elvitelének engedélyezése iránt (a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 13. szakaszának (1) bekezdése).

Ha nem áll rendelkezésre a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló hatályos végzés, a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek, aki a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni az Egyesült Királyságból, az engedély megadása iránt bírósághoz kell fordulnia, ha bármely, a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személy a hozzájárulást megtagadja.

Angliában és Walesben a nemzetközi áttelepülési ügyekben elsődleges szempont és döntő tényező a gyermek érdeke. A családjogi bíróságokon eljáró bírók minden egyes ügyben figyelembe veszik az összes rendelkezésükre álló információt, mielőtt meghozzák független határozatukat. Mindenekelőtt olyan határozat meghozatalára fognak törekedni, amely az érintett gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. Az ilyen ügyek elbírálása során a bíróság elsődleges szempontként minden esetben a gyermek érdekét vizsgálja. A gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény az Angliából és Walesből történő áttelepülési ügyekben a gyermek érdekének érvényesülése érdekében törvényi védelmet biztosít.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az 1. kérdésre adott fenti válasz tartalmazza a gyermek egy hónapot meg nem haladó időtartamra az Egyesült Királyságból történő jogszerű elvitelére vonatkozó rendelkezéseket. A gyermekre vonatkozóan a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló végzéssel rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra külföldre viheti, így nincsen szüksége a másik szülő engedélyére ahhoz, hogy a gyermeket nyaralni vigye.

Utolsó frissítés: 10/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.