A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Észtország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Főszabály szerint a szülőket közös szülői felelősség terheli, ami azt jelenti, hogy a két szülő közösen és egyhangúlag gyakorolja a szülői felügyeletet, a gyermek általános jólétét szem előtt tartva. Fontos elv, hogy a szülők egyenlően gyakorolják a szülői felelősséget, vagyis azonos jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik őket gyermekeik tekintetében. A szülői felelősség magában foglalja a gyermek tartózkodási helyének meghatározásához való jogot, beleértve annak kérdését is, hogy a gyermek utazhat-e külföldre.

Tehát ha a szülőket közös szülői felelősség terheli, mindkét szülő egyformán jogosult dönteni arról, hogy külföldre vihető-e a gyermek vagy sem. Ezért a gyermek – főszabályként – nem vihető külföldre a másik szülő hozzájárulása nélkül.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Ha a szülőket közös szülői felelősség terheli, általános elvként minden esetben szükség van a másik szülő hozzájárulására.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a közös szülői felelősség gyakorlása során a szülők nem jutnak megegyezésre valamely, a gyermek szempontjából fontos kérdésben – amely magában foglalhatja a gyermek külföldre vitelét is, ha ez szükséges –, a bíróság feljogosíthatja az egyik szülőt az e kérdésben való döntésre.

Tehát ha az egyik szülő nem járul hozzá a gyermek külföldre viteléhez, habár arra szükség van, a másik szülő – egy konkrét esetben – engedélyt kérhet a bíróságtól a gyermek külföldre vitelére vonatkozó önálló döntéshozatalra. A bíróság ennek körében járulékos kötelezettségeket róhat arra a szülőre, akit feljogosított a konkrét esetben történő döntéshozatalra.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Ha a szülőket közös szülői felelősség terheli, ugyanazok a szabályok alkalmazandók függetlenül a gyermek tartózkodásának időtartamától vagy a tartózkodási helyére vonatkozó döntés indokától. A közös szülői felelősség megszüntetéséig, vagy amíg a bíróság nem jogosítja fel például az egyik szülőt a gyermek tartózkodási helyének meghatározására, mindkét szülő egyformán jogosult dönteni a gyermek ideiglenes vagy tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelének kérdésében.

Utolsó frissítés: 22/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.