A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A gyermek feletti felügyeletet és a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalát a gyermekfelügyeletről és a kapcsolattartási jogról szóló törvény (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983) szabályozza.

Ha csak egy szülő gyakorol felügyeletet a gyermek felett, e szülő dönt a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben, beleértve azt is, hogy hol éljen a gyermek, és ennélfogva alapvetően a másik szülő hozzájárulása nélkül is külföldre viheti a gyermeket.

Ha a szülők közös felügyeletet gyakorolnak a gyermek felett, közösen felelősek a felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásáért, és együtt hozzák meg a gyermeket érintő döntéseket.

Ha a szülők közös felügyeletet gyakorolnak a gyermek felett, a bíróság megoszthatja közöttük a feladatokat. Más szóval, olyan határozatot hozhat, amellyel kizárólag az egyik szülőre ruházza a döntéshozatali jogkört konkrét felügyeleti feladatokkal összefüggésben. A bíróság a felügyeletről szóló határozatban úgy rendelkezhet, hogy a szülők egyike egyedül dönthet arról, hogy hol éljen a gyermek.

Ha a bíróság úgy rendelkezett határozatában, hogy csak a felügyeleti jogot gyakorló személyek egyike dönthet arról, hogy hol éljen a gyermek, e személy a másik szülő hozzájárulása nélkül is külföldre viheti a gyermeket.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Ha a szülők közös felügyeletet gyakorolnak a gyermek felett, alapvetően egyik szülő sem viheti a gyermeket külföldre a másik szülő hozzájárulása nélkül.

Lásd az előző kérdésre adott választ is.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha az egyik szülő nem járul hozzá a gyermek külföldre viteléhez, az ügyben a bíróság döntése kérhető.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Finnországban nem léteznek az ideiglenes – például nyaralási célú – külföldre vitelre vonatkozó különös szabályok, és nincsenek a hozzájárulás megadásához használt formanyomtatványok.

A gyermekkel való kapcsolattartás joga tárgyában hozott bírósági határozat rendelkezhet arról, hogy egy szülő jogosult-e külföldre utazni a gyermekkel az ilyen kapcsolattartás ideje alatt.

Utolsó frissítés: 19/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.