A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindegyikük utazhat a gyermekkel a másik kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha különleges körülmények állnak fenn. Ha azonban az egyik szülő kifejezetten megtagadja beleegyezését, és nem lehet megállapodásra jutni, a családjogi bírósághoz kell fordulni a jogvita megoldása érdekében.

Ha a szülők közös szülői felügyeletet gyakorolnak, egyikük egyedül nem dönthet úgy, hogy a másik beleegyezése nélkül a gyermekkel véglegesen külföldre költözik.

Ha az egyik szülő kizárólagos szülői felügyeletet gyakorol, a másik szülő hozzájárulása sem a nyaraláshoz, sem a külföldre költözéshez nem szükséges. Ugyanakkor a szülőnek tájékoztatnia kell a másik szülőt a polgári törvénykönyv 373. cikke (2) bekezdésének 1. pontja értelmében, amely kimondja, hogy a szülői felügyeletet nem gyakorló szülőt tájékoztatni kell a gyermek életét befolyásoló fontos döntésekről.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Az ország elhagyásának kifogásolása vagy megtiltása

A gyermeknek az egyik szülő általi külföldre történő elvitele elleni tiltakozás érdekében a másik fél – amennyiben szülői felügyeletet is gyakorol – kérelmet nyújthat be a prefektúrához annak érdekében, hogy a gyermeket 15 napra eltiltsák az ország elhagyása alól, és/vagy a családjogi bírósághoz fordulhat annak megtiltása érdekében, hogy a gyermek mindkét szülő engedélye nélkül elhagyja az országot (a polgári törvénykönyv 373. cikke (2) bekezdésének 6. pontja) a gyermek felnőttkorának eléréséig, meghatározott időtartamra vagy egy új határozat meghozataláig. Az ország mindkét szülő engedélye nélküli elhagyásának tilalma megakadályozza, hogy a gyermek elhagyja az országot. A szülők azonban a bűnüldöző szerv tagja előtt tett nyilatkozattal (általában 5 nappal az utazás előtt) beleegyezésüket adhatják a gyermek által egyedül vagy az egyik szülővel tett konkrét utazáshoz. Ha az egyik szülő megtagadja a beleegyezés megadását, a másik szülő kérheti a bíróságtól az ország elhagyására vonatkozó tilalom feloldását, vagy kivételes engedély megadását a gyermek számára az ország elhagyására.

A lakóhely megváltoztatása céljából történő utazás:

Még ha nincs is kifogás a gyermekkel való külföldi utazás ellen, és nem áll fenn az ország elhagyására vonatkozó tilalom, szükség van a másik szülő hozzájárulására, ha a gyermekkel történő külföldre utazás célja a gyermek tartózkodási helyének a megváltoztatása, kivéve, ha a költözni kívánó szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeletet. Egyedül ebben az esetben a szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül is költözhet, de tájékoztatnia kell a másik szülőt a gyermeket érintő jelentős változásról.

Ha a szülő figyelmen kívül hagyja a másik szülő hozzájárulásának hiányát, ez utóbbi a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény alapján kérheti a gyermek visszavitelét. Az eljárást abban az államban kell megindítani, ahová a gyermeket elvitték, szükség esetén az egyezmény által létrehozott központi hatóságok segítségével.

Az elvitel jellegétől függetlenül, valamint az ország elhagyására vonatkozó tilalom és a külföldre utazással szembeni tiltakozás konkrét esetein kívül az országot a gyermekkel elhagyó szülőnek nem kell bizonyítania a másik szülő kifejezett hozzájárulását, amelyet harmadik személyek tekintetében megadottnak kell tekinteni.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők egyike megtagadja az utazáshoz való hozzájárulását, a gyermekkel együtt utazni kívánó szülőnek jogában áll eljárást kezdeményezni a családjogi bíróság előtt, amely engedélyt adhat ki a gyermek országának elhagyására. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha megtiltották, hogy a gyermek mindkét szülő engedélye nélkül elhagyja az országot.

Hasonlóképpen, ha a gyermek elvitele ténylegesen lakóhely-változtatást jelent, annak a szülőnek, aki a gyermekkel együtt kíván költözni, utazás előtt a gyermek lakóhelye szerinti családjogi bírósághoz kell fordulnia, ha a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő megtagadja a beleegyezés megadását.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

A fentieknek megfelelően különbséget kell tenni az ideiglenes elvitel és a végleges elvitel között. Utalni kell a fenti pontokra.

Utolsó frissítés: 08/03/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.