Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, mindkét szülő utazhat a gyermekkel a másik szülő kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve rendkívüli körülmények esetén. Ha azonban az egyik szülő kifejezetten megtagadja a beleegyezését, és a megállapodás nem lehetséges, a jogvita megoldása érdekében kérelmet kell benyújtani a családjogi bírósághoz.

Ha a szülők közös szülői felügyeletet gyakorolnak, egyikük saját akaratából nem dönthet úgy, hogy a másik beleegyezése nélkül véglegesen külföldre költözik. Ha az egyik szülő kizárólagosan gyakorolja szülői felügyeletet, szükségtelen a másik szülő hallgatólagos vagy kifejezett hozzájárulása, akár nyaralás, akár külföldre költözés esetén. Ugyanakkor folyamatosan tájékoztatniuk kell a másik szülőt a polgári törvénykönyv 373. cikke (2) bekezdésének 1. pontja alapján, amely kimondja, hogy a szülői felügyeletet nem gyakorló szülőt tájékoztatni kell a gyermek életét érintő fontos döntésekről.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Üdülés:

Ahhoz, hogy a gyermek egyik szülő általi külföldre vitelét kifogásolja, a másik szülő – amennyiben ő is gyakorolja a szülői felügyeletet – a prefektúrán kérelmet nyújthat be a gyermek országból történő elvitelének 15 napra történő megtiltása érdekében, és/vagy a családjogi ügyekben eljáró bíróság előtt kérheti a gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelének megtiltását (a Polgári Törvénykönyv 373-2-6. cikke), a gyermek nagykorúvá válásáig vagy új határozat meghozataláig. A gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelének megtiltása megakadályozza a gyermek külföldre távozását. A szülők azonban hozzájárulhatnak a gyermek egyedül vagy valamelyik szülővel tett adott utazásához úgy, hogy bűnüldöző szerv tagja előtt nyilatkoznak (rendszerint 5 nappal az utazás előtt). Amennyiben az egyik szülő megtagadja a hozzájárulást, a másik szülő a bírósághoz fordulhat az ország elhagyására vonatkozó tilalom megszüntetése, vagy az ország gyermek által történő elhagyására vonatkozó kivételes engedély kiadása érdekében.

A tartózkodási hely megváltoztatására irányuló utazás:

A gyermek külföldre utazásával szembeni kifogás és a külföldre utazást akadályozó tiltás hiányában is szükséges a másik szülő hozzájárulása, ha a gyermek ilyen külföldre vitele arra irányul, hogy megváltoztassa a gyermek tartózkodási helyét, kivéve, ha a költözni kívánó szülő kizárólagos szülői felügyeleti joggal rendelkezik. Egyedül ebben az esetben a másik szülő beleegyezése nélkül is költözhetnek, de folyamatosan tájékoztatniuk kell a másik szülőt a gyermeket érintő jelentős változásról.

Ha a szülő figyelmen kívül hagyja a másik szülő hozzájárulásának hiányát, ez utóbbi kérheti a gyermek visszavitelét a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény szerinti jogellenes elvitelre hivatkozva. Az eljárást abban az államban kell megindítani, ahová a gyermeket elvitték, szükség esetén az egyezmény által létrehozott központi hatóságok segítségével.

Bármilyen jellegű is az elvitel, és a külföldre vitellel szembeni tiltás és a külföldre utazással kapcsolatos kifogás különös eseteitől eltekintve a gyermekkel külföldre távozó szülőnek nem kell bizonyítania a másik szülő kifejezett hozzájárulását, amelyet harmadik felekkel szemben megadottnak kell tekinteni.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Amennyiben a felügyeleti jogot gyakorló valamelyik szülő megtagadja az utazáshoz való hozzájárulását, a gyermekkel utazni kívánó szülő eljárásindításra jogosult azon bíróság előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a gyermek külföldre vitelének engedélyezésére. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelét megtiltották.

Hasonlóképpen, amennyiben a gyermek elvitele valójában tartózkodási helyének megváltozását eredményezi, a gyermekkel költözni kívánó szülőnek az utazást megelőzően a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes, családjogi ügyekben eljáró bírósághoz kell fordulnia, ha a felügyeleti jogot gyakorló másik szülő megtagadja a hozzájárulását.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

A fent jelzettek szerint, különbséget kell tenni az ideiglenes és a végleges elvitel között. Hivatkozunk a fenti pontokra.

Utolsó frissítés: 24/07/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.