Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény (Children Act 2009) 30. szakasza lehetővé teszi, hogy a gyermekre vonatkozóan a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzéssel rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra elvigye Gibraltárról.

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés hiányában a szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorló szülő a gyermeket a másik szülő engedélye nélkül jogszerűen elviheti Gibraltárról. A gyermek felett szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban a bíróság előtt bizonyos cselekményeket megtiltó végzés kibocsátásának kérelmezésével megakadályozhatja a gyermek joghatóság alóli elvitelét.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény 30. szakasza előírja, hogy amennyiben a gyermeket érintően nem áll rendelkezésre a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés, a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló valamennyi személy írásbeli hozzájárulása vagy a bíróság engedélyének hiányában a gyermeket senki sem viheti el Gibraltárról (kivéve, ha az elvitel időtartama nem haladja meg az egy hónapot).

A bűncselekményekről szóló 2011. évi törvény 184. szakasza kimondja továbbá, hogy a szülő (és bizonyos egyéb személyek, többek között a gyermek gyámja, az a személy, aki a számára kedvező, a gyermek tartózkodási helyének megállapítására vonatkozó végzés hatálya alatt áll, vagy aki a gyermek felett a szülői felügyeletet gyakorolja) bűncselekményt követ el (a gyermek jogellenes elvitele), ha a gyermeket megfelelő hozzájárulás (amely alatt a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló anyának és apának a hozzájárulását – vagy a fent említett bizonyos egyéb személyek hozzájárulását kell érteni) hiányában viszi el Gibraltárról.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzés, a gyermek felett ugyanakkor a szülői felügyeletet egynél több személy gyakorolja, az adott gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy a gyermeket nem viheti el Gibraltárról a gyermek felett szintén szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása nélkül vagy a bíróság engedélyének hiányában.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

A szülő, akire vonatkozóan a gyermek tartózkodási helyének megállapítására vonatkozó végzést hoztak, és aki a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni Gibraltárról, a gyermekkel a bíróság beavatkozása nélkül jogszerűen elköltözhet, ha rendelkezik a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő vagy egyéb személy írásbeli hozzájárulásával. A hozzájárulás megtagadása esetén kérelmet kell benyújtani a bírósághoz a gyermek Gibraltár területéről tartós letelepedés céljából való elvitelének engedélyezése iránt (a gyermekvédelemről szóló 2009. évi törvény 30. szakasza).

A nemzetközi áttelepülési ügyekben elsődleges szempont és döntő tényező a gyermek érdeke. A bírók minden egyes ügyben figyelembe veszik az összes rendelkezésükre álló információt mielőtt meghozzák független határozatukat. Mindenekelőtt olyan határozat meghozatalára fognak törekedni, amely az érintett gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja.

Ha nem áll rendelkezésre a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés, a gyermek felett felügyeleti jogot gyakorló személynek, aki a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni Gibraltárról, az engedély megadása iránti bírósághoz kell fordulnia, ha bármely, a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személy a hozzájárulást megtagadja.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az 1. kérdésre adott fenti válasz tartalmazza a gyermek egy hónapot meg nem haladó időtartamra Gibraltárról történő jogszerű elvitelére vonatkozó rendelkezéseket. A gyermekre vonatkozóan a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzéssel rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra külföldre viheti, így nincsen szüksége a másik szülő engedélyére ahhoz, hogy a gyermeket nyaralni vigye.

Utolsó frissítés: 09/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.