A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Magyarország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A) Általában a szülő a gyermekét nem huzamos időre, illetve nem letelepedés céljából a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre viheti. Ennek esetei az alábbiak lehetnek:

  • a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot;
  • a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján a szülők egyike gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem vonta meg;
  • a szülő az őt megillető kapcsolattartási jog keretében a kapcsolattartásra meghatározott időtartam alatt viszi a gyermeket külföldre, kivéve, ha a bíróság vagy gyámhatóság ettől eltérő rendelkezése folytán a másik szülő hozzájárulása szükséges.

B) A szülő a gyermeket akár huzamos időre vagy letelepedés céljából is a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre viheti, ha a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta vagy megvonta.

C) Az alábbi esetekben a gyám is jogszerűen külföldre viheti a gyermeket a szülő hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy a gyámhatóság nem korlátozta erre vonatkozó jogosultságát:

  • nem huzamos időre, illetve nem letelepedés céljából a gyermek családba fogadása esetén;
  • amennyiben a gyermeket harmadik személynél helyezték el, és erre tekintettel a szülő felügyeleti joga szünetel.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A) Amennyiben a szülő huzamos időre vagy letelepedés céljából viszi külföldre a gyermeket, szükséges a másik szülő hozzájárulása. Ennek esetei az alábbiak lehetnek:

  • a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot;
  • a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján a szülők egyike gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de a másik szülő felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem vonta meg.

B) A gyermek családba fogadása esetén a gyermeket a gyám csak a szülő hozzájárulásával viheti külföldre a gyermeket huzamos időre vagy letelepedés céljából.

Huzamos időnek minősülhet a tanulmányok folytatása, a munkavégzés vagy más hasonló célból történő külföldre távozás.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a másik szülő nem adta hozzájárulását a gyermek külföldre távozásához, a szülő a gyámhivatal döntését kérheti e kérdésben. A gyámhivatalnak a gyermek külföldre vitelét engedélyező határozata ebben az esetben pótolja a másik szülő hozzájárulását.

A külföldi tartózkodási hely kijelölését kérő szülőnek a kérelméhez csatolni kell azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van (így különösen a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, a szülő jövedelemigazolását, befogadó nyilatkozatot). A környezettanulmány beszerzéséről a szülő kérelmére a gyámhivatal gondoskodik. Ha a szülő még nem kezdte meg külföldön a munkavégzést, a gyámhivatal a jövedelemigazolás helyett elfogadhatja a szülő nyilatkozatát a várható jövedelméről.

A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy a gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Amint az az 1. pontban látható, amennyiben a külföldre utazás nem huzamos időre irányul, a szülő a gyermeket külföldre viheti a másik szülő hozzájárulása nélkül is. Ebben az esetben a gyermek külföldre utazásához a határátlépéshez általában szükséges feltételek teljesítése szükséges (pl. a gyermeknek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie).

Utolsó frissítés: 15/01/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.