A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Főszabály szerint a gyermek ideiglenes külföldre viteléhez egyik szülőnek sincs szüksége a másik szülő hozzájárulására. Ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindegyikük utazhat a gyermekkel a másik kifejezett hozzájárulása nélkül. Kivételképpen akkor sincs szükség a másik szülő feltételezett vagy kifejezett hozzájárulására, ha az egyik szülő kizárólagos a szülői felügyeleti jogot gyakorol.

Ha valamelyik szülő nem rendelkezik szülői felügyeleti joggal, de láthatási joggal rendelkezik, és a gyermek nála lakhat, a gyermek ennek során történő ideiglenes külföldre viteléhez nincs szüksége a másik szülő hozzájárulására. A gyermek rövid ideig tartó (például a határ túloldalán történő vásárlás céljából) vagy hosszabb ideig tartó (például nyaralás céljából történő) ideiglenes elviteléhez nincs szükség a másik szülő hozzájárulására, feltéve, hogy az adott időszakban a gyermeket elvivő szülő a láthatási jogát gyakorolja és a gyermek nála lakhat.

A célország jogszabályi követelményeitől függ, hogy az ideiglenes elvitelhez milyen személyazonosító vagy egyéb okmányokra van szükség.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő hozzájárulására szükség van a gyermek tartós elviteléhez, valamint az ideiglenes elvitelhez abban az esetben, ha annak súlyos oka van (például komoly orvosi beavatkozás céljából). A lakóhely (domicile) vagy a szokásos tartózkodási hely (résidence) áthelyezése tartós elvitelnek minősül, így ehhez mindkét szülő hozzájárulására szükség van. Ha valamelyik szülő kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakorol, nincs szükség a másik szülő hozzájárulására. Azonban a másik szülő kérelmére a láthatási jog módosítható.

A bizonyíthatóság érdekében a szülői hozzájárulást írásba kell foglalni. A dokumentumot maguk a szülők is elkészíthetik. Ha a fogadó állam úgy kívánja, a szülők bíróságtól kérhetik a hozzájárulásuk jegyzőkönyvbe vételét.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha valamely szülő nem adja hozzájárulását a gyermek másik államba viteléhez, a gyermek külföldre vitelekor engedélyt kell kérni a családjogi ügyekkel foglalkozó bírótól (juge aux affaires familiales) a kerületi bíróságon (tribunal d’arrondissement).

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az 1–3. szakaszban említettek szerint a rendelkezések attól függően változnak, hogy a gyermek elvitele ideiglenes vagy tartós jellegű-e.

Ha a kiskorú gyermek szülei nélkül utazik külföldre, engedéllyel kell rendelkeznie az ország elhagyására (ezzel az okirattal a szülő engedélyezi, hogy gyermeke elhagyja Luxemburg területét).

A szülők az engedélyhez szükséges formanyomtatványt az önkormányzatnál (commune) szerezhetik be. Az esetek többségében a formanyomtatványok kiadásának adminisztratív költségeit fedező illetéket kell fizetni az önkormányzatnál. Az illeték összege településenként változhat.

Bár a formanyomtatvány használata nem kötelező, sok külföldi hatóság kéri annak bemutatását, és anélkül nem engedélyezik a gyermek belépését az ország területére.

Még ha a gyermeket az egyik szülő el is kíséri, érdemes beszerezni a másik szülő hozzájárulását, mert néhány ország kérheti annak bemutatását.

Linkek

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Utolsó frissítés: 11/01/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.