Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Észak-Írország joga lehetővé teszi a gyermek jogszerű elvitelét az Egyesült Királyságból. A gyermekvédelemről szóló (észak-írországi) 1995. évi rendelet (Children [Northern Ireland] Order 1995) 13. szakaszának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermekre vonatkozóan a tartózkodási hely (a szülői felügyelet) megállapítására vonatkozó végzéssel rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra elvigye az Egyesült Királyságból.

Ez összhangban áll a gyermek jogellenes elviteléről szóló (észak-írországi) 1985. évi rendelet (Child Abduction [Northern Ireland] Order 1985) 3. cikkének (2A) bekezdésével, amely úgy rendelkezik, hogy nem követ el bűncselekményt az a személy, aki a gyermeket az Egyesült Királyságból a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés birtokában és kevesebb, mint egy hónapra viszi vagy küldi külföldre (feltéve, hogy nem bocsátottak ki a gyermek elvitelét tiltó végzést).

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés hiányában, az anya, aki a gyermek felett a szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorolja, a gyermeket az apa engedélye nélkül jogszerűen elviheti az Egyesült Királyságból. A gyermek felett szülői felügyeletet nem gyakorló apa azonban Észak-Írország bírósága előtt bizonyos cselekményeket megtiltó végzés kibocsátását kérheti a gyermek joghatóság alóli elvitelének megakadályozása céljából. Az apa a bírósághoz a szülői felügyelet gyakorlását megállapító végzés (a „szülői felügyelet” fogalmát a gyermekvédelemről szóló (észak-írországi) 1995. évi rendelet 6. cikkének (1) bekezdése határozza meg), vagy a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzés kibocsátása iránti kérelmet is előterjeszthet (a bíróságnak a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó, az apának kedvező végzés kibocsátása esetén egyúttal a szülői felügyelet gyakorlását megállapító végzést is ki kell bocsátania).

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A gyermekvédelemről szóló (észak-írországi) 1995. évi rendelet 13. cikke előírja, hogy amennyiben a gyermeket érintően rendelkezésre áll a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó hatályos végzés, a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló valamennyi személy írásbeli hozzájárulása vagy a bíróság engedélyének hiányában a gyermeket egy hónapot meghaladó időtartamra senki sem viheti el az Egyesült Királyságból.

A gyermek jogellenes elviteléről szóló (észak-írországi) 1985. évi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a gyermekkel kapcsolatban álló személy bűncselekményt követ el (a gyermek jogellenes elvitele), ha a gyermeket a megfelelő hozzájárulás hiányában viszi vagy küldi el az Egyesült Királyság területéről.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzés, a gyermek felett ugyanakkor a szülői felügyeletet egynél több személy gyakorolja, az adott gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy a gyermeket nem viheti el az Egyesült Királyságból a gyermek felett szintén szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása nélkül vagy a bíróság engedélyének hiányában.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

A szülő, akire vonatkozóan a gyermek tartózkodási helyének megállapítására vonatkozó végzést hoztak, és aki a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni az Egyesült Királyságból, a gyermekkel a bíróság beavatkozása nélkül jogszerűen elköltözhet, ha rendelkezik a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő vagy egyéb személy írásbeli hozzájárulásával. A hozzájárulás megtagadása esetén kérelmet kell benyújtani a bírósághoz a gyermek Észak-Írország területéről tartós letelepedés céljából való elvitelének engedélyezése iránt (a gyermekvédelemről szóló (észak-írországi) 1995. évi rendelet 13. cikkének (1) bekezdése).

Az Egyesült Királyságban a nemzetközi áttelepülési ügyekben elsődleges szempont és döntő tényező a gyermek érdeke. Az észak-írországi családjogi bíróságokon eljáró bírók minden egyes ügyben figyelembe veszik az összes rendelkezésükre álló információt mielőtt meghozzák független határozatukat. Mindenekelőtt olyan határozat meghozatalára fognak törekedni, amely az érintett gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja.

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzés hiányában a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló szülőnek, ha a gyermeket tartós letelepedés céljából el kívánja vinni az Egyesült Királyságból, minden esetben be kell szereznie a másik szülő erre vonatkozó hozzájárulását vagy a bíróság engedélyét. Ellenkező esetben a gyermek jogellenes elvitelét valósítja meg.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az 1. kérdésre adott fenti válasz tartalmazza a gyermek egy hónapot meg nem haladó időtartamra az Egyesült Királyságból történő jogszerű elvitelére vonatkozó rendelkezéseket. A gyermekre vonatkozóan a tartózkodási hely megállapítására vonatkozó végzéssel rendelkező személy a gyermeket egy hónapot meg nem haladó időtartamra külföldre viheti, így nincsen szüksége a másik szülő engedélyére ahhoz, hogy a gyermeket nyaralni vigye.

Utolsó frissítés: 10/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.