Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Mindkét szülő felelős a különösen fontos kérdésekkel való foglalkozásért (a polgári törvénykönyv 1901., 1902., 1911. és 1912. cikke).

Ha a szülők szétválnak (felbontják a házasságot vagy különválnak), mindketten felelősek maradnak a különösen fontos kérdésekért (a polgári törvénykönyv 1906. cikkének (1) bekezdése), kivéve, ha a bíróság indokolt határozatban úgy dönt, hogy a felelősséget csak az egyik szülő gyakorolja, vagy ha a felelősség közös gyakorlása nem tekinthető a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálónak (a polgári törvénykönyv 1906. cikkének (2) bekezdése).

Nincs konkrétan meghatározva a „különösen fontos kérdések” fogalma. Azok a gyermek életének bizonyos aspektusaira vagy a gyermek alapvető jogaival kapcsolatos komoly és különleges egzisztenciális kérdésekre vonatkoznak.

A gyermek életvitele központjának helye vagy annak meghatározása, más szóval annak megválasztása, hogy a gyermek hol fog élni, különösen fontos kérdés. Mindkét szülő felelős e döntésért; ha a szülők nem értenek egyet e kérdésben, a bíróság határozza meg a gyermek tartózkodási helyét (a polgári törvénykönyv 1906. cikkének (5) bekezdése).

Ennélfogva az egyik szülő csak akkor viheti jogszerűen külföldre a gyermeket a másik szülő hozzájárulása nélkül, ha kizárólagos szülői felelősséggel rendelkezik, vagy a gyermek tartózkodási helyét a bíróság határozta vagy változtatta meg, engedélyezve ezzel a külföldre vitelt.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A polgári törvénykönyv 1906. cikkének (1) bekezdése szerinti jelenlegi főszabály alapján minden esetben szükség van hozzájárulásra, ha mindkét szülő gyakorolja a felelősséget.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a szülők egyike nem járul hozzá a gyermek külföldre viteléhez, és mindkét szülő gyakorolja a felelősséget, a gyermek ilyen külföldre vitelére csak bírósági határozat alapján kerülhet sor (a polgári törvénykönyv 1906. cikkének (5) bekezdése).

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

A jogelmélet és az ítélkezési gyakorlat nem tekinti különösen fontos kérdésnek a nyaralás céljából történő vagy szabadidős jellegű ideiglenes külföldre vitelt, ha az nem igényli azon hely áthelyezését, ahol a gyermek életvitelének központja van. Ez alól többek között a fegyveres konfliktussal érintett országokba, a különösen veszélyes országokba vagy a járványokkal sújtott országokba történő és így a gyermek egészségét és biztonságát veszélyeztető elvitel képez kivételt.

Az orvosi ellátás céljából történő ideiglenes külföldre vitel mindazonáltal a szóban forgó konkrét orvosi ellátástól és az adott ellátás által alkalmasint a gyermek alapvető jogaira gyakorolt káros hatásoktól függően különösen fontos, a két szülő egyetértését igénylő kérdésnek tekintendő. Ez komoly orvosi kezelést (kemoterápiát, kísérleti jellegű gyógyászati eljárásokat) vagy a gyermek kísérésének amiatt fennálló szükségességét foglalhatja magában, hogy a gyermek nem érti az orvosi személyzet által használt nyelvet, vagy az orvosi személyzet nehéznek vagy lehetetlennek tartja, hogy pontos információkat nyerjen a gyermektől a tüneteket illetően, és ezért fordításra van szükség.

Formanyomtatványok

Az idegen- és határrendészetnek (SEF) vannak a kiskorúak külföldre vitelére vonatkozó formanyomtatványai. Azok az alábbi linkeken találhatók meg:

https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Formanyomtatvány (portugál kiskorú külföldre vitele):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Formanyomtatvány (külföldi kiskorú külföldre vitele):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Utolsó frissítés: 24/07/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.