Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A román állampolgárok külföldön való szabad mozgásának szabályozásáról szóló 248/2005. sz. törvény 30. cikke szerint a saját úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és egyik szülőjével együtt külföldre utazó (kiskorú) gyermek anélkül hagyhatja el Románia területét, hogy szükség lenne a másik szülő nyilatkozatára, feltéve, hogy a kísérő szülő bizonyítja, hogy a gyermeket jogerős (definitivă şi irevocabilă) bírósági ítélet bízta rá, vagy hogy jogerős bírósági ítélet (illetve egy 2013. február 15-én vagy azt követően indított eljárásban hozott jogerős bírósági ítélet) alapján egyedül gyakorolja a szülői felelősséget.

Nincs szükség azon szülő nyilatkozatára, akinek szülői jogait megszüntették, vagy akit törvényesen jog szerint eltűntnek nyilvánítottak, ha a kísérő szülő bizonyítja ennek tényét.

A határőrség mindkét szülő, a másik szülő, a túlélő szülő vagy a jogi képviselő hozzájárulásának hiányában is engedélyezi a kísérővel utazó kiskorúak Romániából való kilépését, ha a kísérő szülő azzal a ténnyel igazolja a külföldi utazás szükségességét, hogy a kiskorú gyermeknek olyan Románia területén elérhetetlen orvosi kezelésben kell részesülnie, amelynek hiányában a kiskorú élete vagy egészsége súlyos veszélynek lenne kitéve, ha a szülő bemutatja az ezt alátámasztó és román egészségügyi hatóságok által kiállított vagy hitelesített és az orvosi kezelés időszakát és államát (államait) feltüntető dokumentumokat. Hasonlóképpen, a határőrség kizárólag az egyik szülő hozzájárulása esetén is engedélyezi a kísérővel utazó kiskorúak Romániából való kilépését, ha a kísérő szülő a tanulmányok vagy versenyek időszakát és államát (államait) feltüntető megfelelő dokumentumok bemutatásával bizonyítja, hogy a kiskorú gyermek tanulmányok folytatása vagy hivatalos versenyeken való részvétel céljából utazik külföldre.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A másik szülő hozzájárulására van szükség a gyermek más tagállamba viteléhez, ha a szülői felelősséget mindkét szülő közösen gyakorolja.

A szülők tehát közösen és egyenlően gyakorolják a szülői felelősséget, függetlenül attól, hogy házasok voltak-e a gyermek születésekor.

A házasság felbontása esetén a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget, kivéve, ha a bíróság másként döntött. Alapos okból és a gyermek mindenek felett álló érdekére figyelemmel a bíróság dönthet úgy, hogy a szülői felelősséget csak az egyik szülő gyakorolja.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a szülők bármikor nem értenek egyet jogaik gyakorlását vagy szülői kötelességeik teljesítését illetően, a szülők meghallgatása után és egy pszichológiai-szociális jelentés ismeretében a felügyelő bíróság a gyermek mindenek felett álló érdekére figyelemmel dönt. A másik szülőnek a gyermek külföldre utazásához való hozzájárulását tehát pótolhatja a bíróság ítélete.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

A román állampolgárok külföldön való szabad mozgásának szabályozásáról szóló 248/2005. sz. törvény nem tesz különbséget az ideiglenes és végleges külföldre vitel között. Nincs a másik szülő által kísért kiskorú gyermek külföldre vitelével kapcsolatos egységes szülői hozzájárulási formanyomtatvány. A törvény szerint a nyilatkozatból ki kell tűnnie, hogy a szülő a célországo(ka)t és az utazás időtartamát illetően hozzájárul az érintett utazáshoz.

Ha egy gyermek egy szüleitől eltérő személlyel együtt hagyja el Románia területét, olyan nyilatkozatot kell bemutatni, amely a célországo(ka)t és az utazás időtartamát illetően tartalmazza mindkét szülőnek a gyermek utazásához való hozzájárulását, és részletes információkkal szolgál a kísérő személyről. A nyilatkozatnak szintén tartalmaznia kell az utazás célját, a célországba utazás útvonalát, az arról szóló nyilatkozatot, hogy a kiskorú gyermek a célországban marad-e, mely esetben azt a személyt is meg kell jelölni, akire a kiskorú gyermeket rábízzák, valamint azt, hogy a gyermek egy kísérő személlyel együtt fog-e visszatérni, akinek személyes adatait szintén fel kell tüntetni, ha e személy nem ugyanaz a személy, akivel a gyermek elhagyta Romániát. Az ország másik felnőtt által kísért kiskorú gyermek általi elhagyására vonatkozó szülői hozzájáruló nyilatkozat egységes formanyomtatványa alább található.

A fent említett nyilatkozatokat két eredeti példányban kell elkészíteni, és azokat Romániában közjegyzővel, külföldön pedig Románia diplomáciai és konzuli képviseleteivel kell hitelesíttetni, vagy, ha a nyilatkozattételre külföldi hatóságok előtt került sor, az érintett nyilatkozatoknak meg kell felelniük a hitelesítésre vonatkozó jogi követelményeknek, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, 1961. október 5-i hágai egyezménnyel összhangban apostille-jal kell ellátni azokat. A nyilatkozat egyik eredeti példányát a kísérő személynek kell magánál tartania, a másikat pedig a kiskorú útleveléhez kell csatolni.

Kapcsolódó fájlok

Az ország másik felnőtt által kísért kiskorú gyermek általi elhagyására vonatkozó szülői hozzájáruló nyilatkozat formanyomtatványa. PDF (23 Kb) ro

Utolsó frissítés: 03/07/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.