A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A szülő akkor viheti a gyermeket a másik szülő hozzájárulása nélkül jogszerűen külföldre, ha a másik szülőt szülői jogaitól vagy szerződéskötési képességétől megfosztották. Ha az egyik szülő szülői jogait vagy szerződéskötési képességét elveszíti, a szülői felügyeleti jog kizárólag a másik szülőt illeti meg (a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény 115. cikke / Zakon o zakonski zvezi a družinskih razmerjih).

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A szülő minden esetben köteles a másik szülő hozzájárulását kérni, ha a gyermeket másik országba akarja vinni, kivéve, ha a szülői felügyeleti jogot kizárólag ő gyakorolja.

A házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény értelmében a szülői felügyeleti jogot az apa és az anya közösen gyakorolja (a 4. cikk harmadik bekezdése).

A szülők a szülői felügyeleti jogot közös megegyezés alapján, a gyermek érdekeivel összhangban gyakorolják (a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény 113. cikkének első bekezdése). A szülői felügyeleti jog gyakorlása annak eldöntésére is kiterjed, hogy a gyermek melyik országban éljen.

Amennyiben a szülők nem élnek együtt és nem közösen felelnek a gyermek gondozásáért és neveléséért, úgy közös megegyezéssel, a gyermek érdekeivel összhangban döntenek (a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény 113. cikkének második bekezdése) olyan kérdésekben, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a gyermek fejlődését. E kérdések közé tartozik a gyermek külföldre vitele is.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a szülők nem tudnak megállapodni a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a Szociális és Munkaügyi Központ segíti őket a megegyezés elérésében. A Szociális és Munkaügyi Központ akkor is segíti a szülőket a megállapodás elérésében, ha nem tudnak megegyezni olyan kérdésekben, amelyek jelentős hatással vannak a gyermek fejlődésére, vagy ha nem élnek együtt és nem közösen felelnek a gyermek gondozásáért és neveléséért.

Ha a szülők még a Szociális és Munkaügyi Központ segítségével sem tudnak megállapodni olyan kérdésekben, amelyek jelentős hatással vannak a gyermek fejlődésére, a bíróság peren kívüli eljárás keretében, egyik vagy mindkét szülő kérésére dönt az ügyben. A javaslathoz az illetékes Szociális és Munkaügyi Központ igazolását kell csatolni, amely szerint a szülők a Központ segítségével megpróbáltak megállapodásra jutni a szülői jogok gyakorlását illetően. Mielőtt a bíróság ítéletet hoz, köteles kikérni a Szociális és Munkaügyi Központ véleményét a gyermek érdekeire vonatkozóan. A bíróság a gyermek véleményét is figyelembe veszi, ha azt maga a gyermek vagy a bizalmát élvező, általa megnevezett személy nyilvánítja ki, feltéve, hogy a gyermek képes ennek jelentőségét és következményeit megérteni.

A fentiek a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény 113. cikkéből származnak.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Ha a gyermek ideiglenes elvitelével kapcsolatban merül fel a gyermek fejlődését jelentősen befolyásoló kérdés, az ideiglenes elvitelre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a tartós elvitelre.

Utolsó frissítés: 05/03/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.