Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Ha kizárólagos szülői felelősséget gyakorolnak, a szülői felelősség a szülők kiskorú gyermekeikkel kapcsolatos jogait és kötelességeit jelenti. A kapcsolat felbomlása esetén ez teljesen független a felügyeleti és láthatási jogtól.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Ha a szülőket közös szülői felelősség terheli, tekintet nélkül arra, hogy melyik szülőt illeti meg a láthatási jog, és melyiket a felügyeleti jog.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a másik szülő hozzájárulására van szükség, de a szülők nem értenek egyet, és e másik szülő megtagadja a hozzájárulását, a külföldre vitelt az igazságügyi hatóságnak kell engedélyeznie.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az ideiglenes külföldre vitelre nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre. A gyermek rendes egészségügyi ellátás, nyaralás stb. céljából történő külföldre vitele esetén – függetlenül attól, hogy felügyeleti vagy láthatási jogot gyakorol-e – az a szülő dönt, akinél a gyermek az adott időpontban tartózkodik, tiszteletben tartva mindeközben azt a kapcsolattartási vagy láthatási időt, amelyet a gyermeknek az egyes szülőkkel el kell töltenie. Csak a gyermekek életét érintő fontos döntéseket, mint például a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelt, kell engedélyeznie a szülői felelősség gyakorlójának.

A két szülő kölcsönös beleegyezéséről szóló igazolást, amely szerint a kiskorú elhagyja az ország területét, be lehet mutatni a polgárőrség valamely irodájánál (Puesto de la Guardia Civil) vagy valamelyik nemzeti rendőrőrsön (Comisaría de Policía Nacional). Az alábbi formanyomtatványok egyikét kell használni:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Utolsó frissítés: 11/03/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.