Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

2009 m. Vaikų apsaugos įstatymo 30 dalyje asmeniui, turinčiam dėl vaiko priimtą nutartį dėl gyvenamosios vietos nustatymo, leidžiama išsivežti vaiką iš Gibraltaro ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

Kai galiojančios nutarties dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nėra, vienas iš tėvų, turintis išimtinę tėvų valdžią, gali teisėtai išsivežti vaiką iš Gibraltaro be kito iš tėvų leidimo. Tačiau kitas iš tėvų, neturintis tėvų valdžios, gali neleisti išsivežti vaiko iš jurisdikcijos prašydamas teismo priimti nutartį dėl draudžiamų veiksmų.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

2009 m. Vaikų apsaugos įstatymo 30 straipsnyje reikalaujama, kad, jei dėl vaiko yra priimta nutartis dėl gyvenamosios vietos nustatymo, joks asmuo negali išsivežti vaiko iš Gibraltaro (išskyrus laikotarpiui iki vieno mėnesio) be rašytinio kiekvieno asmens, kuris vaiko atžvilgiu turi tėvų valdžią, sutikimo arba teismo leidimo.

Be to, 2011 m. Nusikaltimų įstatymo 184 straipsnyje numatyta, kad vienas iš tėvų (ir kiti nurodyti asmenys, prie kurių priskiriamas vaiko globėjas, asmuo, kurio naudai priimta nutartis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, arba asmuo, kuriam priklauso vaiko globos teisės) padaro nusikalstamą veiką (vaiko pagrobimą), jei jis išsiveža arba išsiunčia vaiką iš Gibraltaro neturėdamas reikiamo sutikimo (t. y. vaiko motinos arba vaiko tėvo, jei jis turi tėvų valdžią, arba kitų pirmiau nurodytų asmenų sutikimo).

Vienas iš tėvų, turintis nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku ir norintis visam laikui išsivežti vaiką iš Jungtinės Karalystės, gali teisėtai perkelti vaiką be teismo įsikišimo, jei jis turi rašytinį kito iš tėvų, turinčio tėvų valdžią, arba bet kurio asmens, turinčio tėvų valdžią, sutikimą.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Vienas iš tėvų, turintis nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir norintis visam laikui išsivežti vaiką iš Gibraltaro, gali teisėtai perkelti vaiką be teismo įsikišimo, jei jis turi rašytinį kito iš tėvų, turinčio tėvų valdžią, arba bet kurio asmens, turinčio tėvų valdžią, sutikimą. Jei sutikimą duoti atsisakoma, teismui reikės pateikti prašymą suteikti leidimą visam laikui išsivežti vaiką iš Gibraltaro (2009 m. Vaikų apsaugos įstatymo 30 straipsnis).

Bylose dėl tarptautinio perkėlimo svarbiausias dalykas ir lemiamas veiksnys visada yra vaiko interesas. Teisėjai atsižvelgia į visą kiekvienoje byloje jiems prieinamą informaciją, o tada priima nepriklausomą sprendimą. Visų pirma jie siekia priimti sprendimus, atitinkančius vaiko interesus.

Be to, kai nutarties dėl gyvenamosios vietos nustatymo nėra, asmuo, kuris turi tėvų valdžią vaiko atžvilgiu ir nori visam laikui išsivežti vaiką iš Gibraltaro, turi prašyti teismo leidimo, jei bet kuris kitas asmuo, turintis tėvų valdžią, atsisako duoti sutikimą.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Atsakyme į 1 klausimą nurodytos nuostatos dėl teisėto vaiko išsivežimo iš Gibraltaro trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui. Asmuo, turintis nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, gali išsivežti vaiką į užsienį trumpiau nei vienam mėnesiui, todėl norint išsivežti vaiką atostogų jam nereikės kito iš tėvų leidimo.

Paskutinis naujinimas: 09/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.