Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jei teismas priima sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos kitoje valstybėje, vienas iš tėvų, išvežantis vaiką nuolat gyventi į tą valstybę, neprivalo gauti kito iš tėvų sutikimo.

Vienas iš tėvų gali teisėtai išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo, jei vaiką išvežančiam vienam iš tėvų vieninteliam priklauso vaiko globos teisė, nustatyta tėvų tarpusavio susitarimu ar teismo sprendimu.

Vienas iš tėvų gali teisėtai išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo, jei kito iš tėvų globos teisės sustabdytos šeimos bylų teismo (bāriņtiesa) sprendimu arba atimtos teismo sprendimu.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Vienas iš tėvų, kurio globos teisės nėra sustabdytos arba atimtos, gali teisėtai išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę, gavęs kito iš tėvų, kuriam (bendrai ar vienam) priklauso globos teisės, sutikimą.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei kitas iš tėvų nesutinka su vaiko išvežimu, vienas iš tėvų, norintis išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę, gali kreiptis į teismą ir prašyti nustatyti vaiko gyvenamąją vietą valstybėje, į kurią šis vienas iš tėvų nori išvežti vaiką.

Jei kitas iš tėvų nesutinka su vaiko išvežimu, vienas iš tėvų, norintis išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę, gali kreiptis į teismą ir prašyti jam vienam suteikti vaiko globos teises.

Jei kitas iš tėvų nesutinka su vaiko išvežimu, vienas iš tėvų, norintis išvežti vaiką nuolat gyventi į kitą valstybę, gali kreiptis į šeimos teismą ir prašyti sustabdyti kito iš tėvų globos teises (jei yra objektyvios priežastys) arba kreiptis į teismą ir prašyti atimti kito iš tėvų globos teises (jei yra objektyvios priežastys).

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Dėl išvežimo nuolat gyventi į kitą valstybę žr. atsakymus į pirmesnius klausimus.

Laikino išvežimo atveju kito iš tėvų sutikimo nereikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.