Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Vienas iš tėvų gali teisėtai išvežti vaiką į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo tik jeigu tam vienam iš tėvų vieninteliam priklauso vaiko globos teisė.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei tėvai bendrai globoja vaiką, vaiko išvežimui į kitą valstybę reikalingas kito iš tėvų sutikimas.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei vaiką reikia išvežti į kitą valstybę, tačiau kitas iš tėvų, kuriam priklauso bendra globa, neduoda sutikimo, galima kreiptis į teismą, kad šis duotų sutikimą (Nyderlandų civilinio kodekso (Nederlands Burgerlijk Wetboek) I knygos 253A straipsnis).

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Taip, Nyderlanduose tos pačios taisyklės taikomos laikinam ir nuolatiniam vaiko išvežimui. Atitinkamą formą rasite spustelėję čia: „toestemming om te reizen“ (olandų k.) PDF (288 Kb) nl; „sutikimas dėl į užsienį vykstančių nepilnamečių“ (anglų k.) PDF (298 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.