Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jei tai susiję tik su trumpalaikiu buvimu, pavyzdžiui, trumpalaikiu mokymusi, giminaičių lankymu, stovyklavimu, atostogomis ar pan. Svarbu, kad nei vaikas neketintų nuolat apsigyventi, nei vienas iš tėvų neketintų vaiko nuolat apgyvendinti kitoje valstybėje.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei tai susiję su persikėlimu nuolat gyventi į užsienį.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Svarbu kreiptis į globos bylų teismą (poručenský súd), kuris priims sprendimą šiuo svarbiu klausimu dėl tėvų valdžios. Būtent teismas gali leisti išvežti vaiką į užsienį nuolat gyventi.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Žr. pirmiau. Tokių formų nėra.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.