Informazzjoni dwar it-tneħħija legali tal-minuri

Ċipru
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur b'kustodja waħdu jista' legalment jieħu lit-tifel tiegħu fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta ż-żewġ ġenituri jkollhom kustodja konġunta ta' minuri, hemm bżonn tal-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex dak il-minuri jkun jista' jittieħed lejn Stat ieħor. Skont il-Kapitolu 154 tal-Kodiċi Kriminali, huwa reat kriminali li ġenitur jieħu minuri lejn Stat ieħor mingħajr dak il-kunsens.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Minuri jista' jinħareġ mill-pajjiż mingħajr il-kunsens ta' wieħed mill-ġenituri b'kustodja konġunta fuq il-bażi ta' sentenza rilevanti mill-qorti tal-familja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fin-nuqqas ta' kunsens għal teħid ta' minuri temporanju jew permanenti lejn Stat ieħor, hemm bżonn ta' sentenza tal-qorti. Fil-każ ta' kunsens, ma hemm l-ebda dokument speċifiku użat biex jagħti dak il-kunsens.

L-aħħar aġġornament: 07/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.