Informazzjoni dwar it-tneħħija legali tal-minuri

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

B’mod ġenerali, il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, li jfisser li ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament u b’mod unanimu, b’mod li jqisu l-benesseri ġenerali tal-minuri. Prinċipju importanti huwa li l-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri b’mod ugwali, jiġifieri li huma għandhom drittijiet u obbligi ugwali fir-rigward tat-tfal tagħhom. Ir-responsabbiltà tal-ġenituri tinkludi d-dritt li jiddeċiedu fejn il-minuri għandu jistabbilixxi r-residenza tiegħu, inkluż jekk il-minuri jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż.

Għalhekk, jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, iż-żewġ ġenituri għandhom dritt ugwali biex jiddeċiedu jekk il-minuri jistax jittieħed f’pajjiż ieħor. Għalhekk, bħala regola ġenerali, minuri ma jistax jittieħed barra mill-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, huwa prinċipju ġenerali li l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa dejjem meħtieġ.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk, fl-eżerċizzju ta’ responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, il-ġenituri jonqsu milli jilħqu ftehim dwar kwistjoni sinifikanti għall-minuri - li jista’ jinkludi wkoll it-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor jekk dan ikun meħtieġ - il-qorti tista’ tagħti d-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni.

Għalhekk, jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor, għalkemm dan huwa meħtieġ, il-ġenitur l-ieħor jista’ jitlob lill-qorti għal permess, f’każ speċifiku, biex tieħu deċiżjoni indipendenti dwar it-teħid tal-minuri fi stat ieħor. B’hekk, il-qorti tista’ timponi obbligi addizzjonali fuq il-ġenitur li ngħata d-dritt li jiddeċiedi f’każ speċifiku.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, l-istess regoli japplikaw, irrispettivament mid-durata jew mir-raġuni għad-deċiżjoni tal-post tar-residenza ta’ minuri. Sakemm ir-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri ma tiġix terminata jew il-qorti pereżempju ma tagħtix id-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi fejn il-minuri għandu jirrisjedi, iż-żewġ ġenituri jkomplu jkollhom dritt ugwali biex jiddeċiedu dwar it-trasferiment temporanju jew permanenti tal-minuri fi stat ieħor.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.