Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Informazzjoni dwar it-tneħħija legali tal-minuri

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk huma jkollhom ir-responsabbiltà tal-ġenituri esklużiva, ir-responsabbiltà tal-ġenituri għandha tinkludi d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri f’relazzjoni mal-ulied minuri mhux emanċipati tagħhom. Fil-każ ta’ tifrik tar-relazzjoni, dan huwa interament indipendenti minn drittijiet ta’ kustodja u aċċess.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri jkollhom responsabbiltà kondiviża tal-ġenituri, irrispettivament minn liema ġenitur ikollu d-drittijiet ta’ aċċess u min liema ġenitur ikollu d-drittijiet ta’ kustodja.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ iżda ma jkunx hemm qbil u dak il-ġenitur jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu, it-trasferiment irid jiġi awtorizzat mill-awtorità ġudizzjarja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ir-regoli għat-trasferimenti temporanji mhumiex l-istess bħal dawk għat-trasferimenti permanenti. Rigward it-teħid tal-minuri għal kura tas-saħħa normali, fuq vaganza, jew simili, il-ġenitur, li l-wild minuri jkun jinsab miegħu f’dak il-ħin, jieħu d-deċiżjonijiet, kemm jekk ikollu l-kustodja u kemm jekk ikollu drittijiet ta’ aċċess, filwaqt li xorta jirrispetta l-ħin ta’ kuntatt jew żjarat li l-wild minuri jrid ikollu ma’ kull ġenitur. Id-deċiżjonijiet importanti biss dwar ħajjet it-tfal, bħal pereżempju, trasferiment permanenti, għandhom ikunu awtorizzati mid-detenturi ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

Iċ-ċertifikat ta’ kunsens reċiproku taż-żewġ ġenituri biex il-minuri jitlaq mit-territorju nazzjonali jista’ jiġi ppreżentat f’għassa tal-gwardja ċivili (Puesto de la Guardia Civil) jew għassa tal-pulizija nazzjonali (Comisaría de Policía Nacional). Irid jintuża wieħed mill-mudelli li ġejjin:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

L-aħħar aġġornament: 11/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.