Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Een ouder die als enige het ouderlijk gezag over een kind uitoefent, kan dit kind rechtmatig naar een ander land overbrengen zonder dat de andere ouder hiervoor toestemming hoeft te geven.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag over een minderjarig kind moet de andere ouder toestemming geven om het kind naar een ander land over te brengen. Het overbrengen van het kind zonder toestemming is een strafbaar feit op grond van hoofdstuk 154 van het wetboek van strafrecht.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Een kind kan in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag op grond van een desbetreffende uitspraak van de familierechtbank zonder toestemming van een van de ouders naar een ander land worden overgebracht.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

Ingeval er geen toestemming voor tijdelijke of permanente overbrenging is gegeven, is een rechterlijke beslissing vereist. In geval van toestemming wordt er geen specifiek document gebruikt om deze toestemming te verlenen.

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.