Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

Een ouder kan een kind rechtmatig naar een ander land overbrengen zonder toestemming van de andere ouder wanneer de ouder die het kind meeneemt als enige ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind heeft, altijd op voorwaarde dat daarbij geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van het kind om contact met de andere ouder te hebben.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Wanneer beide ouders ouderlijke verantwoordelijkheid hebben.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Als de overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder daar niet mee instemt, zal een rechtbank zich over de situatie buigen, op basis van het belang van het kind, en besluiten of de overbrenging al dan niet mag plaatsvinden.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

De hierboven beschreven regels die toestemming van de andere echtgenoot vereisen zijn van toepassing, ongeacht of de overbrenging naar een ander land tijdelijk is, bijvoorbeeld voor een vakantie, of permanent.

Laatste update: 06/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.