Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Om te voorkomen dat u als een 'ontvoerende' ouder wordt beschouwd, moet u weten hoe u met uw kinderen op rechtmatige wijze de grens kan oversteken.

De ervaring leert dat de verkeerde overbrenging of het niet terugbrengen (het vasthouden van) een kind in veel gevallen het gevolg is van een gebrek aan kennis bij de zogenaamde ontvoerende ouder. Meestal weten ouders niet onder welke voorwaarden ze met hun kinderen grenzen mogen oversteken of welke stappen ze moeten nemen om met hun kind op rechtmatige wijze naar het buitenland te reizen.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.