Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Należy zapoznać się z możliwościami przekraczania granicy wraz z dzieckiem w sposób zgodny z prawem, tak aby nie dokonać jego uprowadzenia.

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka wynika z niewiedzy po stronie tzw. uprowadzającego rodzica. Rodzice zwykle nie wiedzą na jakich warunkach mogą przekraczać granice z dziećmi lub jakie kroki powinni podjąć, aby udać się z dzieckiem za granicę w sposób zgodny z prawem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.