Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte care deține custodia exclusivă poate să deplaseze legal un copil într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care ambii părinți dețin custodie comună asupra unui minor, este necesar consimțământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul într-un alt stat. Deplasarea fără consimțământ constituie infracțiune penală conform capitolului 154 din Codul penal.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Un copil poate fi deplasat într-un alt stat fără consimțământul unuia dintre părinții care dețin custodie comună asupra copilului în baza unei hotărâri judecătorești pertinente pronunțată de tribunalul de dreptul familiei.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În absența unui consimțământ pentru deplasare temporară sau permanentă, este necesară o hotărâre judecătorească. În condițiile existenței consimțământului, nu există documente specifice utilizate pentru a acorda respectivul consimțământ.

Ultima actualizare: 07/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.