Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte care nu are consimțământul celuilalt părinte pentru deplasarea copilului ar trebui să aibă consimțământul unei instanțe.

În cazul în care, în exercitarea autorității lor părintești, părinții nu reușesc să ajungă la un acord asupra unei chestiuni importante pentru copil, în special având în vedere interesele copilului, se ia o decizie de către o instanță la solicitarea unuia dintre părinți (secțiunea 877 din Legea nr. 89/2012, Codul civil, astfel cum a fost modificată). Deplasarea unui copil într-o altă țară este considerată, de asemenea, o chestiune importantă.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Pentru deplasarea pe termen lung a copilului (și anume nu în vacanță, de exemplu) este întotdeauna necesar consimțământul celuilalt părinte, cu excepția cazului în care acestuia i-a fost revocată total sau parțial autoritatea părintească. Consimțământul părinților este obligatoriu indiferent dacă există deja o hotărâre judecătorească privind autoritatea părintească (măsuri privind încredințarea copilului) sau dacă urmează să fie pronunțată o hotărâre privind încredințarea copilului. Nu se face nicio distincție între părinții căsătoriți și cei necăsătoriți.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care celălalt părinte nu își dă consimțământul pentru deplasare, în locul acestui consimțământ trebuie să existe o hotărâre judecătorească (secțiunea 877 din Legea nr. 89/2012, Codul civil, astfel cum a fost modificată).

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Nicio deplasare temporară, de exemplu pentru ca un copil să își poată petrece vacanța cu unul din părinți, nu este, în general, considerată a fi o chestiune importantă în sensul dispozițiilor din secțiunea 877 din Legea nr. 89/2012, Codul civil, astfel cum a fost modificată.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.