Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În general, părinții dețin autoritatea părintească exercitată în comun, ceea ce înseamnă că ambii părinți exercită autoritatea părintească în comun și în solidar, având în vedere interesul superior general al copilului. Un principiu important este faptul că părinții își exercită autoritatea părintească în mod egal, adică au același drepturi și obligații față de copiii lor. Autoritatea părintească include dreptul de a decide locul în care copilul ar trebui să își aibă reședința, inclusiv dacă acest copil poate călători în străinătate.

Astfel, în cazul în care părinții dețin autoritatea părintească exercitată în comun, ambii părinți beneficiază de un drept egal de a decide dacă copilul poate sau nu poate fi luat în altă țară. Prin urmare, ca regulă generală, un copil nu poate fi luat în străinătate fără consimțământul celuilalt părinte.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care părinții dețin autoritatea părintească exercitată în comun, există un principiu general conform căruia consimțământul celuilalt părinte este întotdeauna necesar.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care, în exercitarea autorității părintești comune, părinții nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la o chestiune importantă pentru copil, care ar putea include, de asemenea, deplasarea copilului în alt stat în cazul în care acest lucru este necesar, instanța poate să acorde unui singur părinte dreptul de a decide în acea chestiune.

Astfel, în cazul în care unul dintre părinți nu consimte la deplasarea copilului în alt stat, chiar dacă este necesar, celălalt părinte poate solicita instanței, într-un caz specific, să îi permită să ia o decizie independentă cu privire la deplasarea copilului în alt stat. Prin urmare, instanța poate impune obligații suplimentare părintelui căruia i s-a acordat dreptul de a decide într-un caz specific.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În cazul în care părinții dețin autoritatea părintească exercitată în comun, se aplică aceleași reguli, indiferent de durata sau de motivul care stă la baza deciziei cu privire la locul de reședință a copilului. Până la încetarea exercitării în comun a autorității părintești sau până la decizia unei instanțe de a acorda, de exemplu, unui părinte dreptul de a decide unde va avea reședința copilul, ambii părinți vor continua să aibă un drept egal de a decide atât în ceea ce privește deplasarea temporară, cât și în ceea ce privește deplasarea definitivă a copilului în alt stat.

Ultima actualizare: 22/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.