Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Tutorii copilului și adoptarea deciziilor privind copilul sunt reglementate de Legea privind încredințarea copilului și dreptul de vizită (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

În cazul în care copilul a fost încredințat unui singur părinte, acesta decide în chestiunile de interes pentru copil, inclusiv în ceea ce privește reședința, și se poate deplasa cu copilul în alt stat fără consimțământul celuilalt părinte.

Dacă autoritatea părintească este exercitată de ambii părinți, aceștia sunt responsabili în solidar pentru obligațiile inerente încredințării și adoptă împreună deciziile privind copilul.

În cazul în care ambii părinți exercită autoritatea părintească, atunci distribuirea responsabilităților între aceștia poate fi decisă de o instanță. Cu alte cuvinte, aceasta poate emite o hotărâre prin care să acorde dreptul de decizie în legătură cu anumite obligații inerente încredințării unui singur părinte. Prin hotărârea privind încredințarea, instanța poate dispune ca reședința copilului să fie stabilită de un singur părinte.

În cazul în care instanța a dispus, în hotărârea sa, că doar unul dintre părinții care exercită autoritatea părintească poate decide reședința copilului, acel părinte se poate deplasa cu copilul în alt stat fără acordul celuilalt părinte.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care ambii părinți exercită autoritatea părintească niciunul dintre aceștia nu poate, în esență, să se deplaseze cu copilul în alt stat fără consimțământul celuilalt părinte.

Vă rugăm să consultați și răspunsul de la întrebarea precedentă.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care unul dintre părinți nu și-a dat consimțământul pentru deplasarea copilului într-un alt stat, această situație poate fi prezentată unei instanțe spre soluționare.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În Finlanda nu există norme speciale privind deplasarea temporară, de exemplu în vacanță, nici formulare care să fie utilizate pentru exprimarea consimțământului.

O hotărâre a instanței cu privire la dreptul de vizită poate stabili și dacă părintele are dreptul să se deplaseze cu copilul în străinătate cu aceste ocazii.

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.