Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte poate deplasa în mod legal un copil într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte în cazul în care părintele care dorește să deplaseze copilul deține custodia exclusivă, dar întotdeauna cu condiția ca acest lucru să nu încalce dreptul copilului de a menține contactul cu celălalt părinte.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care ambii părinți dețin custodia.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care deplasarea copilului este necesară, însă celălalt părinte nu consimte la aceasta, o instanță va trebui să examineze această situație, în funcție de interesul copilului, și să hotărască dacă deplasarea ar trebui sau nu să se efectueze.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Normele care impun consimțământul celuilalt soț, menționate mai sus, se aplică indiferent dacă deplasarea într-un alt stat este una temporară, în scopul unei vacanțe, sau dacă este una permanentă.

Ultima actualizare: 07/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.