Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

A) În general, un părinte își poate deplasa copilul în alt stat pentru o perioadă scurtă și fără intenția de a rămâne, fără consimțământul celuilalt părinte. Printre astfel de cazuri se numără următoarele situații:

  • părinții își exercită autoritatea părintească în comun;
  • unul dintre părinți exercită autoritatea părintească în baza unui acord între părinți sau a unei decizii judecătorești, însă autoritatea părintească a celuilalt părinte nu a fost restricționată sau revocată de către instanță;
  • copilul este deplasat în alt stat de către părinte în temeiul dreptului său de vizită, în intervalul prevăzut pentru contact direct cu copilul, cu excepția cazului în care consimțământul celuilalt părinte este impus printr-o decizie judecătorească sau printr-o decizie a autorității publice tutelare.

B) Un părinte poate deplasa copilul în alt stat, chiar și pe termen lung sau cu intenția de a rămâne, fără consimțământul celuilalt părinte, în cazul în care autoritatea părintească a celuilalt părinte a fost restricționată sau revocată de către instanță.

C) În cazurile următoare tutorele poate, de asemenea, să deplaseze în mod legal un copil în alt stat fără consimțământul părintelui, cu condiția ca autoritatea publică tutelară să nu fi restricționat dreptul său de a face acest lucru:

  • pe termen scurt și fără intenția de a rămâne, în cazul în care copilul este plasat într-o familie substitutivă;
  • în cazul în care copilul este plasat în îngrijirea unui terț, iar autoritatea părintească a fost, prin urmare, suspendată.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

A) În cazul în care un părinte deplasează copilul în alt stat pe termen lung sau cu intenția de a rămâne, este necesar consimțământul celuilalt părinte. Astfel de cazuri includ:

  • părinții își exercită autoritatea părintească în comun;
  • unul dintre părinți exercită autoritatea părintească în baza unui acord între părinți sau a unei decizii judecătorești, însă autoritatea părintească a celuilalt părinte nu a fost restricționată sau revocată de către instanță;

B) În cazul în care copilul este plasat într-o familie substitutivă, tutorele poate deplasa copilul în alt stat pe termen lung sau cu intenția de a rămâne numai cu acordul părintelui.

Plecarea în alt stat pentru efectuarea studiilor, pentru a munci sau în alte scopuri similare pot fi considerate ca fiind pe termen lung.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care celălalt părinte nu și-a dat consimțământul pentru deplasarea copilului în alt stat, părintele poate solicita o decizie din partea autorității publice tutelare cu privire la această chestiune. În astfel de cazuri, o decizie a autorității publice tutelare care permite deplasarea copilului în alt stat înlocuiește consimțământul celuilalt părinte.

Un părinte care solicită desemnarea unui loc de reședință într-un alt stat trebuie să anexeze la cererea sa documentele care dovedesc că educația copilului, întreținerea, asistența medicală și efectuarea studiilor sunt asigurate în statul respectiv (astfel, în special, o evaluare a mediului emisă de autoritatea străină, certificatul de școlarizare, adeverința de venit al părintelui, declarația de acceptare). La cererea părintelui, autoritatea publică tutelară va lua măsuri pentru obținerea unei evaluări a mediului. În cazul în care părintele nu a început să desfășoare o activitate profesională în acest stat, autoritatea publică tutelară poate accepta, în locul adeverinței de venit, o declarație din partea acestuia cu privire la veniturile sale preconizate.

Până la soluționarea cauzei, autoritatea publică tutelară analizează dacă, în absența unui tratat internațional sau a unui regim de reciprocitate, este posibil să fie pusă în executare o decizie a instanței judecătorești sau a autorității publice tutelare prin care se statuează menținerea contactului direct între copil și părintele care locuiește separat.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Astfel cum se prevede la punctul 1, în cazul în care călătoria în străinătate nu este pe termen lung, părintele poate deplasa copilul în alt stat, chiar și fără consimțământul celuilalt părinte. În astfel de cazuri, pentru călătoria copilului în străinătate, este necesar să fie îndeplinite condițiile generale privind trecerea frontierei (de exemplu, copilul trebuie să dețină un pașaport valabil).

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.