Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În cazul în care celălalt părinte nu are tutela copilului și în cazul în care nu există hotărâri judecătorești care să interzică deplasarea copilului fără consimțământul celuilalt părinte.

În cazul în care nu s-a introdus în instanță nicio cerere de tutelă, custodie sau acces înainte de scoaterea copilului/copiilor în afara jurisdicției.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care celălalt părinte este un tutore al copilului

și/sau

În cazul în care deplasarea copilului afectează încredințarea și/sau drepturile de acces

și/sau

În cazul în care o hotărâre judecătorească a stabilit în mod expres că acordul celuilalt părinte sau al oricărei alte părți desemnate este obligatoriu înainte de deplasarea copilului către un alt stat.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Se poate introduce o cerere în instanță pentru a autoriza deplasarea legală a copilului.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Da.

Ultima actualizare: 16/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.