Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte poate să deplaseze un copil într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte sau împotriva dorinței celuilalt părinte, atunci când părintele care face deplasarea are răspunderea părintească exclusivă pentru copil sau când o măsură dispusă de o instanță permite o astfel de deplasare.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care ambii părinți au răspundere părintească și dețin în comun custodia copilului, pentru deplasarea copilului într-un alt stat este necesar consimțământul ambilor părinți.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Dacă celălalt părinte nu încuviințează deplasarea copilului sau se opune acesteia, părintele care dorește să deplaseze copilul trebuie să ceară autorității judiciare competente permisiunea de a face acest lucru; aceasta poate fi instanța de la locul de reședință al copilului care supraveghează tutela sau instanța în fața căreia sunt în curs procedurile referitoare la răspunderea părintească.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În privința transferului temporar al copilului în străinătate, trebuie să fie examinate motivele unui astfel de transfer. Dacă este vorba doar de o vacanță scurtă, chestiunea poate fi considerată ca ținând de gestiunea curentă și poate fi decisă fără consimțământul ambilor părinți.

Dacă transferul temporar este determinat de motive mai semnificative, cum ar fi îngrijirea medicală pentru copil, este necesară autorizarea ambilor părinți cu răspundere părintească. În caz de dezacord, chestiunea trebuie soluționată de instanță.

Ultima actualizare: 29/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.