Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În cazul în care instanța a statuat că locul de reședință a copilului este într-un alt stat, deplasarea copilului de către părinte în scopul șederii permanente în statul respectiv nu necesită consimțământul celuilalt părinte.

Un părinte poate deplasa în mod legal un copil în scopul șederii permanente în alt stat fără consimțământul celuilalt părinte atunci când părintele care deplasează copilul are drepturi exclusive privind încredințarea în baza unui acord între părinți sau a unei hotărâri judecătorești.

Un părinte poate deplasa în mod legal un copil în scopul șederii permanente în alt stat fără consimțământul celuilalt părinte atunci când drepturile privind încredințarea ale celuilalt părinte au fost suspendate printr-o decizie a tribunalului de familie (bāriņtiesa) sau când s-a statuat decăderea din exercitarea acestor drepturi de către părintele respectiv printr-o hotărâre judecătorească.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Un părinte căruia nu i-au fost suspendate drepturile privind încredințarea sau care nu a fost decăzut din exercitarea acestor drepturi poate deplasa în mod legal un copil în scopul șederii permanente în alt stat, cu consimțământul celuilalt părinte care are drepturi privind încredințarea (exercitate în comun sau în mod exclusiv).

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care celălalt părinte nu consimte la deplasarea copilului, părintele care dorește să deplaseze copilul în scopul șederii permanente în alt stat poate sesiza instanța cu o cerere pentru a se stabili că locul de reședință a copilului se află în statul în care acesta dorește să deplaseze copilul.

În cazul în care celălalt părinte nu consimte la deplasarea copilului, părintele care dorește să deplaseze copilul în scopul șederii permanente în alt stat poate solicita în instanță să i se stabilească drepturi exclusive privind încredințarea.

În cazul în care celălalt părinte nu consimte la deplasarea copilului, părintele care dorește să deplaseze copilul în scopul șederii permanente într-un alt stat poate solicita tribunalului de familie suspendarea drepturilor privind încredințarea ale celuilalt părinte (dacă există motive obiective) sau poate solicita instanței decăderea din exercitarea drepturilor privind încredințarea ale celuilalt părinte (dacă există motive obiective).

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În legătură cu deplasarea definitivă, a se vedea răspunsurile la întrebările anterioare.

În cazul deplasării temporare, nu este necesar consimțământul celuilalt părinte.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.