Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În principiu, consimțământul celuilalt părinte nu este necesar pentru a lua copilul temporar în alt stat. În cazul în care părinții își exercită în comun autoritatea părintească, aceștia pot fiecare să călătorească cu copilul fără consimțământul expres al celuilalt părinte. În cazul în care, în mod excepțional, un părinte exercită singur autoritatea părintească, consimțământul, presupus sau expres, al celuilalt părinte nu este necesar.

În ceea ce privește părintele care nu este titular al autorității părintești, acesta poate să își exercite dreptul la vizită și de găzduire și poate deplasa temporar copilul într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte. Deplasările temporare de scurtă durată (de exemplu, trecerea frontierei pentru a face cumpărăturile) sau de durată mai lungă (de exemplu, în perioada vacanței) se pot face fără consimțământul celuilalt părinte, cu condiția ca acestea să se deruleze în cadrul dreptului de vizită și de găzduire.

Documentele de identitate sau alte documente necesare pentru deplasările temporare variază în funcție de cerințele legale în vigoare în țara de destinație.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Deplasarea permanentă a copilului sau deplasarea temporară din motive grave (de exemplu, tratament medical complicat) necesită în mod obligatoriu consimțământul ambilor părinți, dacă aceștia își exercită în comun autoritatea părintească. Schimbarea domiciliului sau a locului de reședință în străinătate este asimilată unei deplasări definitive și necesită consimțământului ambilor părinți. În cazul unei autorități părintești exclusive, nu este necesar acordul celuilalt părinte. Cu toate acestea, la cererea celuilalt părinte, dreptul de viyitare poate fi adaptat.

Din rațiuni probatorii, consimțământul părinților trebuie consemnat în scris. Documentul poate fi întocmit de către părinți. Părinții pot sesiza instanța pentru a lua act de consimțământul acestora, în cazul în care statul gazdă solicită acest lucru.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care unul dintre părinți refuză să își dea consimțământul pentru deplasarea în alt stat, este la latitudinea instanței pentru cauze familiale să decidă cu privire la cererea de deplasare a copilului în străinătate.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

După cum se precizează în secțiunile 1-3, există dispoziții diferite în funcție de deplasarea temporară sau definitivă a copilului.

Pentru fiecare deplasare temporară în străinătate a copilului, efectuată de copil neacompaniat de părinți, este necesară în principiu o declarație privind acordul pentru ieșirea din țară a acestuia (un document prin care unul dintre părinți își dă acordul pentru părăsirea teritoriului Luxemburgului de către copilul său minor).

Există un formular de declarație privind acordul părinților la sediul municipalităților. În majoritatea cazurilor, este necesară plata unei taxe pentru cheltuielile administrative de eliberare a formularelor. Valoarea taxei variază de la o municipalitate la alta.

Cu toate că formularul nu este obligatoriu, numeroase autorități străine îl solicită și, în caz de neprezentare, nu permit intrarea copiilor pe teritoriul lor.

În cazul în care copilul este însoțit de un singur părinte, este totuși util să existe o autorizație din partea celui de al doilea părinte, pentru că unele țări impun acest lucru.

Linkuri

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.