Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Circumstanțele variază în funcție de situație, dar în mod obișnuit nu este nevoie de obținerea consimțământului din partea celuilalt părinte atunci când nu se cunoaște adresa acestuia. Articolul 56 alineatul (5) din Codul civil prevede că instanța poate decădea din drepturi un părinte, prin urmare, în acest caz părintele căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și îngrijire nu trebuie să solicite acordul celuilalt părinte atunci când acesta din urmă este decăzut din drepturile sale.

Cu toate acestea, părintele ar trebui să se asigure întotdeauna că poate transfera copilul într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte, solicitând o autorizație din partea instanței competente, și anume din partea Tribunalului civil (secția de dreptul familiei).

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Pentru ca un părinte să transfere un copil în temeiul legislației naționale, consimțământul celuilalt părinte este întotdeauna necesar, în special atunci când celălalt părinte are un drept care va fi încălcat dacă copilul este transferat. Astfel de drepturi includ dreptul de vizită și dreptul de a participa la deciziile privind viața copilului (inclusiv locul, mediu și cultura în cazul în care este educat copilul). În această situație, părintele care nu își dă consimțământul se poate opune transferului din numeroase motive, de exemplu, pentru că un astfel de transfer l-ar priva pe acesta de dreptul de vizită.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Copiii pot fi transferați într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte în cazul în care acest lucru este autorizat de către instanța competentă.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Da, se aplică aceleași reguli pentru un transfer temporar. Consimțământul unui părinte poate fi dat în următoarea formă:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(nume, prenume, data nașterii, numărul cărții de identitate al minoruluil) authorise that my son/daughter (a se alege varianta care se aplică) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (scopul călătoriei) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(data/perioada)(a se alege varianta care se aplică).

_________________________________

Semnătura urmată de numele, prenumele, numărul cărții de identitate al părintelui

Ultima actualizare: 17/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.