NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte poate să deplaseze în mod licit propriul copil într-un alt stat membru, fără consimțământul celuilalt părinte, numai dacă acesta exercită singur autoritatea părintească asupra copilului.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care ambii părinți exercită autoritatea părintească, este necesar consimțământul celuilalt părinte pentru deplasarea copilului în alt stat.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Dacă este necesară deplasarea copilului într-un alt stat, dar celălalt părinte care exercită în comun autoritatea părintească nu este de acord cu deplasarea, se poate solicita în instanță un consimțământ alternativ [articolul 253A, volumul I al Codului Civil olandez (Nederlands Burgerlijk Wetboek)].

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Da, în Țările de Jos se aplică aceleași norme privind deplasarea temporară și definitivă a unui copil. Faceți clic aici pentru formularul relevant: ‘toestemming om te reizen’ (în limba neerlandeză) PDF (288 Kb) nl. ‘consent letter for minors travelling abroad’ (în limba engleză) ("Declarație de consimțământ privind efectuarea călătoriei de către minor în străinătate” PDF (298 Kb) en)

Ultima actualizare: 17/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.