În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Dreptul Irlandei de Nord prevede care sunt condițiile legale pentru deplasarea unui copil în afara Regatului Unit. În temeiul articolului 13 alineatul (1) din Ordinul din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord) – Children Order o persoană care dispune de un ordin privind domiciliul (custodie) poate pleca împreună cu un copil în afara Regatului Unit pentru o perioadă mai scurtă de o lună.

Acest lucru este în concordanță cu articolul 3 alineatul (2A) din Ordinul din 1985 privind răpirea de copii (Irlanda de Nord ) – Child Abduction Order, care prevede că o persoană nu comite o infracțiune atunci când ia sau trimite copilul în afara Regatului Unit dacă deține un astfel de ordin privind domiciliul, iar perioada deplasării este mai scurtă de o lună (cu condiția să nu existe niciun ordin de interzicere a deplasării copilului).

În cazul în care nu există un ordin privind domiciliul în vigoare, iar mama își exercită autoritatea părintească în mod exclusiv, aceasta poate să se deplaseze cu copilul în mod legal în afara Regatului Unit fără permisiunea tatălui. Cu toate acestea, tatăl care nu deține autoritate părintească poate lua măsuri pentru a împiedica deplasarea copilului în afara jurisdicției, solicitând instanțelor din Irlanda de Nord să emită un ordin de interdicție în acest sens (prohibited steps order). De asemenea, acesta poate sesiza instanța pentru pronunțarea unui ordin privind autoritatea părintească [„autoritatea părintească” este definită la articolul 6 alineatul (1) din Ordinul din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord)] sau pentru pronunțarea unui ordin privind domiciliul (în cazul în care instanța pronunță un ordin privind domiciliul în favoarea sa, aceasta trebuie, de asemenea, să emită un ordin privind autoritatea părintească).

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Articolul 13 din Ordinul din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord) prevede că, în cazul în care este în vigoare un ordin privind domiciliul referitor la un copil, nimeni nu poate pleca împreună cu copilul în afara Regatului Unit pentru o perioadă mai mare de o lună fără consimțământul scris al oricărei persoane care exercită autoritatea părintească față de copil sau fără permisiunea instanței.

În plus, articolul 3 alineatul (1) din Ordinul din 1985 privind răpirea de copii (Irlanda de Nord) prevede că o persoană care are legături cu un copil comite o infracțiune (răpirea unui copil) în cazul în care ia sau trimite copilul în afara Regatului Unit fără consimțământul corespunzător.

În cazul în care nu există un ordin privind domiciliul, dar există mai mulți titulari ai autorității părintești, niciunul dintre aceștia nu are dreptul de a pleca împreună cu copilul în afara Regatului Unit fără consimțământul celorlalți titulari sau fără permisiunea instanței.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Un părinte care are un ordin privind domiciliul referitor la copil și care dorește să se mute cu copilul definitiv din Regatul Unit poate deplasa copilul în mod legal, fără intervenția instanței, dacă are consimțământul scris al celuilalt părinte cu autoritate părintească sau al oricărei alte persoane cu autoritate părintească. În cazul în care aceste persoane refuză să își dea consimțământul, va trebui depusă o cerere în instanță pentru a se permite mutarea definitivă a copilului din Irlanda de Nord [articolul 13 alineatul (1) din Ordinul din 1995 privind copiii].

În Regatul Unit, factorul determinant în cauzele de mutare internațională este întotdeauna bunăstarea copilului. Judecătorii din cadrul instanțelor specializate în dreptul familiei din Irlanda de Nord vor lua în considerare toate informațiile de care dispun în fiecare caz înainte de a se pronunța. Aceștia vor urmări în primul rând să ia o decizie în interesul superior al copilului în cauză.

În cazul în care nu există un ordin privind domiciliul, persoana care exercită autoritatea părintească față de copil și care dorește să se mute cu copilul definitiv din Regatul Unit trebuie să obțină consimțământul celuilalt părinte sau permisiunea din partea instanței de a face acest lucru. În caz contrar, va depune o plângere de răpire a copilului.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În răspunsul la întrebarea 1 de mai sus sunt incluse condițiile legale pentru deplasarea unui copil în afara Regatului Unit pentru o perioadă mai scurtă de o lună. O persoană care dispune de un ordin privind domiciliul în favoarea copilului se poate deplasa cu acesta în străinătate pe o perioadă mai scurtă de o lună și, prin urmare, nu va avea nevoie de permisiunea celuilalt părinte pentru a pleca împreună cu copilul în vacanță.

Ultima actualizare: 10/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.