NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În chestiuni de o importanță deosebită, autoritatea părintească se exercită de către ambii părinți (articolele 1901, 1902, 1911 și 1912 din Codul civil).

Chiar și în caz de divorț sau separare, în chestiuni de o importanță deosebită, autoritatea părintească se exercită de către ambii părinți (articolul 1906 din Codul civil), cu excepția cazului în care instanța decide printr-o hotărâre motivată că această autoritate va fi exercitată numai de unul dintre aceștia și în cazul în care se constată că exercitarea în comun este contrară interesului copilului [articolul 1906 alineatul (2) din Codul civil].

Aspectele de o importanță deosebită reprezintă un concept nedeterminat, ce corespunde unui set limitat de aspecte ale vieții copilului sau problemelor existențiale grave și rare care se încadrează în centrul drepturilor copilului.

Situația sau stabilirea locului de viață al copilului, și anume alegerea locului de reședință al copilului, este o chestiune de o importanță deosebită, pe care o hotărăsc ambii părinți sau, în absența unui acord între aceștia, instanța [articolul 1906 alineatul (5) din Codul civil].

În acest context, un părinte poate duce în mod legal un copil într-un alt stat fără consimțământul celuilalt părinte numai dacă exercită autoritatea părintească singur sau dacă locul de reședință al copilului stabilit sau modificat judiciar autorizează schimbarea statului.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Consimțământul este necesar în cazul în care autoritatea părintească se exercită în comun, în conformitate cu regimul juridic în vigoare în prezent prevăzut la articolul 1906 alineatul (1) din Codul civil.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care răspunderea părintească se exercită în comun, iar unul dintre părinți nu consimte la deplasarea copilului într-un alt stat, hotărârea poate fi luată numai la nivel judiciar [articolul 1906 alineatul (5) din Codul civil].

În astfel de cazuri, acțiunea trebuie introdusă în fața instanței competente din punct de vedere material [dreptul familiei și dreptul minorilor – a se vedea articolele 122-125 din Legea privind organizarea sistemului judiciar (Legea nr. 62/2013)] și teritorial, în cazul în care procedura urmează forma prevăzută în sistemul procedurii de tutelă civilă aprobat prin Legea nr. 141/2015 (a se vedea articolele 3, 9 și 67 din legea respectivă).

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Doctrina și jurisprudența nu consideră drept chestiuni de o importanță deosebită călătoriile de vacanță sau de agrement, adică acele călătorii care nu implică o schimbare a locului de viață al copilului, cu excepția călătoriilor în țări aflate în conflict armat, cu un grad deosebit de ridicat de insecuritate sau care sunt afectate de o pandemie, deoarece sănătatea și siguranța copilului pot fi puse astfel în pericol.

Pe de altă parte, furnizarea de asistență medicală a fost considerată o chestiune de o importanță deosebită, pentru care este necesar acordul ambilor părinți. În funcție de asistența medicală în cauză și de impactul acesteia asupra nucleului esențial al drepturilor copilului, aceasta poate implica, de fapt, furnizarea unor proceduri medicale importante (chimioterapie, terapii experimentale) sau poate necesita un sprijin adecvat acordat copilului din cauza lipsei sale de cunoaștere a limbii utilizate de personalul medical și a dificultății sau imposibilității de a obține de la copil informații precise cu privire la simptomele sale, fiind necesară o traducere.

În cazul în care îngrijirea medicală de această importanță implică deplasarea temporară a copilului, acordul ambilor părinți de a efectua astfel de îngrijiri acoperă și deplasarea.

Formulare

Serviciul pentru străini și frontieră (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) a adoptat modele/formulare pentru ieșirea din țară a minorilor, disponibile aici.

Legislația aplicabilă

Procedura de tutelă civilă

Codul civil

Legea privind organizarea sistemului judiciar

Declinarea responsabilității:

Informațiile cuprinse în prezentul formular nu sunt obligatorii pentru punctul de contact al Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, pentru instanțe sau pentru alte organisme sau autorități. Deși aceste informații sunt actualizate periodic, vă recomandăm să consultați textele legale în vigoare și să țineți seama de faptul că jurisprudența poate evolua.

Ultima actualizare: 09/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.