NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Ambii părinți sunt responsabili pentru chestiunile de importanță majoră (articolele 1901, 1902, 1911 și 1912 din Codul civil).

În cazul în care părinții se despart (prin divorț sau separare), ambii rămân responsabili pentru chestiunile de importanță majoră [articolul 1906 alineatul (1) din Codul civil], cu excepția cazului în care instanța, în baza unei decizii motivate, decide că autoritatea trebuie să fie exercitată de un singur părinte sau atunci când exercitarea autorității părintești de către ambii părinți este considerată a nu fi în interesul superior al copilului [articolul 1906 alineatul (2) din Codul civil].

Nu este oferită o definiție specifică a „chestiunilor de importanță majoră”. Acestea se referă la o gamă limitată de aspecte din viața unui copil sau la chestiuni de viață grave și neobișnuite legate de drepturile fundamentale ale copilului.

Locul sau alegerea locului în care copilul va trăi, cu alte cuvinte alegerea reședinței sale, este o chestiune de importanță majoră. Ambii părinți sunt responsabili pentru această decizie; în caz de dezacord între părinți cu privire la această chestiune, locul de reședință al copilului va fi stabilit de instanță [articolul 1906 alineatul (5) din Codul civil].

Prin urmare, un părinte se poate deplasa în mod legal împreună cu copilul în alt stat fără consimțământul celuilalt părinte numai atunci când exercită singur autoritatea părintească sau când locul de reședință al copilului a fost stabilit sau modificat printr-o hotărâre a instanței care permite deplasarea în alt stat.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Ca regulă generală în temeiul articolului 1906 alineatul (1) din Codul civil, consimțământul este necesar în situațiile în care autoritatea părintească este exercitată de ambii părinți.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care unul dintre părinți nu și-a dat consimțământul pentru deplasarea copilului în alt stat și autoritatea părintească este exercitată de ambii părinți, o astfel de deplasare poate avea loc numai în baza unei hotărâri judecătorești [articolul 1906 alineatul (5) din Codul civil].

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În doctrină și jurisprudență, deplasarea temporară în perioadele de vacanță sau în timpul liber nu este considerată o chestiune de importanță majoră atunci când aceasta nu presupune schimbarea locului în care trăiește copilul. Printre excepții se numără deplasarea în țări aflate în situații de conflict armat, țări cu un nivel înalt de insecuritate sau țări afectate de epidemii, care pot pune astfel în pericol sănătatea și siguranța copilului.

Cu toate acestea, deplasarea temporară a copilului pentru asistență medicală ar trebui să fie considerată o chestiune de importanță majoră, care necesită acordul ambilor părinți, în funcție de specificul asistenței medicale în cauză și de repercusiunile pe care aceasta le poate avea asupra drepturilor fundamentale ale copilului. Asistența poate presupune tratamente medicale semnificative (chimioterapie, tratamente experimentale) sau necesitatea de a însoți copilul fie pentru că acesta nu înțelege limba utilizată de personalul medical, fie deoarece personalul medical are dificultăți sau nu reușește să obțină de la copil informații exacte privind simptomele, în această situație fiind necesară traducerea.

Formulare

Serviciul pentru Străini și Frontiere (SEF) oferă formulare tipizate pentru deplasarea minorilor. Acestea pot fi găsite la următoarele link-uri:

https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Model de formular (deplasarea unui cetățean portughez minor):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Model de formular (deplasarea unui străin minor):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Ultima actualizare: 24/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.