Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Acest lucru este posibil doar în cazul unei șederi pe termen scurt, de exemplu studii pe termen scurt, vizitarea rudelor, tabere sau vacanțe etc. Este important ca nici copilul, nici părintele să nu aibă intenția de a se stabili împreună definitiv în alt stat.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care se dorește deplasarea definitivă în alt stat.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În acest caz este necesară sesizarea unei instanțe de tutelă (poručenský súd), care va decide în ceea ce privește această chestiune importantă legată de răspunderea părintească. Mai exact, instanța poate accepta deplasarea definitivă a copilului în alt stat.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

A se vedea mai sus. Nu există astfel de formulare.

Ultima actualizare: 22/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.