Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Un părinte își poate muta în mod legal un copil într-o altă țară, fără consimțământul celuilalt părinte atunci când celălalt părinte a fost decăzut din drepturile părintești sau atunci când i-a fost retrasă capacitatea contractuală. Atunci când un părinte a fost decăzut din drepturile părintești sau atunci când i-a fost retrasă capacitatea contractuală, drepturile părintești sunt deținute în exclusivitate de către celălalt părinte (articolul 115 din Legea privind căsătoria și relațiile familiale/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Consimțământul celuilalt părinte pentru mutarea copilului în altă țară este întotdeauna necesar, cu excepția cazurilor în care drepturile părintești sunt deținute în exclusivitate de către celălalt părinte.

În conformitate cu Legea privind căsătoria și relațiile familiale, drepturile părintești sunt deținute în comun de către tată și de către mamă [articolul 4 alineatul (3)].

Părinții își exercită drepturile părintești de comun acord, în conformitate cu interesele copilului [articolul 113 alineatul (1) din Legea privind căsătoria și relațiile familiale]. Exercitarea drepturilor părintești include o decizie referitoare la țara în care copilul își are reședința.

Atunci când părinții nu locuiesc împreună și nu se ocupă amândoi de îngrijirea și de educația copilului, aceștia decid de comun acord, în conformitate cu interesele copilului [articolul 113 alineatul (2) din Legea privind căsătoria și relațiile familiale], cu privire la aspectele care au o influență semnificativă asupra dezvoltării copilului; aceste aspecte includ mutarea copilului în altă țară.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care părinții nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la exercitarea drepturilor părintești, un centru de asistență socială îi sprijină pentru a ajunge la un acord. De asemenea, un centru de asistență socială îi sprijină pe părinți să ajungă la un acord atunci când aceștia nu pot ajunge la un acord cu privire la aspectele care au o influență semnificativă asupra dezvoltării copilului, precum și atunci când aceștia nu locuiesc împreună și nu se ocupă amândoi de îngrijirea și educația copilului.

În cazul în care, chiar și cu sprijinul unui centru de asistență socială, părinții nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la aspectele care au o influență semnificativă asupra dezvoltării copilului, instanța decide cu privire la acest aspect în cadrul unei proceduri nelitigioase la cererea unuia sau ambilor părinți. Propunerea trebuie să fie însoțită de o dovadă din partea unui centru de asistență socială competent care precizează faptul că părinții au încercat, cu sprijinul acestuia, să ajungă la un acord cu privire la exercitarea drepturilor părintești. Înainte ca instanța să pronunțe hotărârea, aceasta are obligația să solicite avizul centrului de asistență socială cu privire la interesele copilului. De asemenea, instanța ia în considerare părerea copilului dacă aceasta este exprimată de către copilul însuși sau de către o persoană în care copilul are încredere, aleasă de către copil, precum și cu condiția ca copilul să fie capabil să înțeleagă semnificația și consecințele faptelor sale.

Cele de mai sus sunt extrase din articolul 113 din Legea privind relațiile de căsătorie și familiale.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În cazul în care apare problema unei influențe semnificative asupra dezvoltării copilului în legătură cu mutarea temporară a copilului, pentru mutarea temporară se aplică aceleași norme ca și în cazul mutării pe o perioadă mai lungă.

Ultima actualizare: 05/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.