NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

În cazul în care dețin autoritatea părintească exclusivă, autoritatea părintească reprezentând drepturile și obligațiile părinților în legătură cu copiii lor aflați în întreținere. În cazul destrămării relațiilor, aceasta este complet independentă de drepturile privind încredințarea și dreptul de vizită.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

În cazul în care părinții dețin autoritate părintească comună, indiferent care dintre părinți are dreptul de vizită și care are drepturile privind încredințarea.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

În cazul în care consimțământul celuilalt părinte este necesar, dar nu s-a ajuns la un acord, iar acel părinte refuză să își dea consimțământul, deplasarea trebuie autorizată de către autoritatea judiciară.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

Normele pentru deplasările temporare nu sunt aceleași ca cele pentru deplasările definitive. În ceea ce privește deplasarea copilului pentru îngrijiri medicale normale, pentru petrecerea vacanței sau în alte cazuri similare, părintele cu care copilul este în momentul respectiv ia această decizie, indiferent dacă deține dreptul de vizită sau drepturile privind încredințarea, respectând în același timp programul de întâlnire sau de vizite pe care copilul trebuie să îl aibă cu fiecare părinte. Numai deciziile importante cu privire la viața copiilor, cum ar fi, de exemplu, deplasarea definitivă, trebuie să fie autorizate de către titularii răspunderii părintești.

Documentul care atestă consimțământul reciproc al ambilor părinți cu privire la părăsirea de către minor a teritoriului național poate fi prezentat la o secție a gărzii civile (Puesto de la Guardia Civil) sau la o secție de poliție națională (Comisaría de Policía Nacional). Trebuie folosit unul dintre următoarele modele:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.