Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Vyhnite sa situácii, že budete považovaný/á za „rodiča-únoscu“, a to prostredníctvom informácií ako sa pohybovať cez hranice s vašimi deťmi zákonným spôsobom.

Skúsenosti ukazujú, že v mnohých prípadoch je neoprávnené premiestnenie alebo nevrátenie (zadržiavanie) dieťaťa dôsledkom nevedomosti rodiča, tzv. únoscu dieťaťa. Rodičia zvyčajne nepoznajú podmienky, za ktorých sa môžu pohybovať cez hranice so svojimi deťmi, resp. kroky, ktoré by mali vykonať, aby mohli zákonným spôsobom cestovať so svojím dieťaťom do zahraničia.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.